Home / Terms Of Munch Money

Felhasználási feltételek és Adatvédelmi tájékoztató

Utoljára frissítve: 23/01/2024

Tartalomjegyzék

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Felhasználók részére

Munch Europe Kft.

Hatályos: 2023. szeptember 8. napjától.

A SZOLGÁLTATÁS ÉS A VÁLLALKOZÓ MEGJELÖLÉSE 

A Munch.hu Szolgáltatáson keresztül éttermek, pékségek, élelmiszerboltok, szállodák és egyéb üzletek (továbbiakban: Partner) kedvezményesen értékesítik az el nem adott, de még jó állapotú ételeket/élelmiszereket. A Munch.hu-n keresztül olyan Csomagok foglalhatóak le, Felhasználó vagy Ön (természetes személy, aki a Munch.hu Szolgáltatást használja) amelyeknek a pontos tartalma a Munch.hu Felületein keresztül többségében nem ismerhető meg (továbbiakban: Csomag). 

A szolgáltatás nyújtójának adatai (továbbiakban: Vállalkozó): név: Munch Europe Kft. 

Székhely: 1051 Budapest Hercegprímás utca 18.

Nyilvántartja: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága adószám: 28790295-2-41 

Elektronikus levélcím:info@munch.hu

I. A MUNCH.HU HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

 1. A Munch.hu felületeit Felhasználóként természetes személyek vehetik igénybe regisztrációs adataik megadásával.
 2. A Munch.hu igénybevételével a Felhasználó elfogadja a Munch.hu Felhasználói Felület jelen ÁSZF-ben meghatározott licencfeltételeit.
 3. A regisztrációs adatok megadását követően a Munch.hu rendszerében történő regisztráció feltétele, hogy a Felhasználó megismerje és magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et valamint az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat, valamint elismerje, hogy a Vállalkozó a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet értelmében a megelőző tájékoztatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. Mindezekről a regisztráció menete folyamán jognyilatkozatot kell tennie. Így véglegesített regisztráció egyben a megadott adatok Adatvédelmi Tájékoztató szerinti kezeléséhez és feldolgozásához történő hozzájárulásnak, a jelen ÁSZF-ben foglaltak elfogadásának, a Munch.hu felületeinek használatára vonatkozó licenc feltételek elfogadásának, és a Vállalkozó vonatkozó Kormányrendelet szerinti tájékoztatási kötelezettsége teljesítése Felhasználó általi elismerésének minősül.
 4. A Felhasználó és a Vállalkozó között a regisztrációval a Munch.hu felületeinek használatára vonatkozó elektronikus úton kötött, írásbelinek nem minősülő szerződés jön létre, amelyet a Vállalkozó iktat, és a megkötésétől számított 6. naptári év végéig nyilvántart.
 5. A regisztrációs adatokat a Felhasználó köteles úgy őrizni, hogy megakadályozza az illetéktelen hozzáféréseket, a nevében és adataival történő esetleges jogosulatlan vásárlásokat.
 6. Felhasználók regisztrációjukat bármikor törölhetik.
 7. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó kizárólag a Csomagok eladását szervezi a Platformon egy Partner nevében, és a Vállalkozó és a Felhasználó között nem áll fenn szerződéses kapcsolat a Csomagok vagy a Csomagok eladása tekintetében. Ebben kivételt képez az a vállalkozó által összeállított saját forgalmazású élelmiszercsomag mely a Vállalkozó nevében kerül feltöltésre a Vállalkozó felületére (például Munch Box). Erről további információt a III. / B számú fejezet tartalmaz. A Vállalkozó nem vállal felelősséget a Csomagokkal vagy a Partner és a Felhasználó közötti megállapodás teljesítésével kapcsolatban. Az ételek/élelmiszerek előállítását és forgalmazását a Munch.hu-hoz csatlakozó Partnerek végzik, kivéve a Vállalkozó nevében feltüntetett Csomagok, melyek forgalmazását a Vállalkozó végzi.
 8. A Munch.hu felületeinek igénybevétele a Felhasználók számára díjmentes.

II. A MUNCH.HU FELÜLETEIN TÖRTÉNŐ MEGRENDELÉS ÉS VÁSÁRLÁS FELTÉTELEI

 1. A Munch.hu felületeinek megnyitása, valamint a Felhasználó rendszerben történő regisztrálása után a Munch.hu felületein megjelennek a kedvezményes áron ételt/élelmiszereket kínáló, a rendszerhez csatlakozott éttermek, illetve üzletek, valamint az általuk kínált jelenleg elérhető kedvezményes árú ételek/élelmiszerek. A kedvezményes ételek/élelmiszerek listája és ára a rendszerhez csatlakozó üzletek és éttermek döntésétől függően eltérő időpontokban jelenik meg és folyamatosan változik. Az aktuális kínálatból kiválasztott étel/élelmiszerek és annak mennyisége megjelölésével a Felhasználó azt a kosarába helyezheti és a megrendelheti. A kosár tartalma a megrendelés elküldéséig változtatható, a megrendelés elküldését követően módosításra már nincs lehetőség. A megrendelés elküldése a Felhasználó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet. A megrendelt ételek/élelmiszerek kifizetése bankkártyás fizetéssel vagy szabad felhasználású többcélú utalvánnyal (1.-es számú melléklet) történik. A bankkártyás fizetést követően a Munch.hu a foglalást visszaigazolja egy kódszám megküldésével, valamint annak megjelölésével, hogy a megkapott kódszámmal az étel/élelmiszerek hol és mettől meddig vehető át.
 2. A vásárlás ellenértékét a Felhasználó a Munch.hu felületein keresztül elérhető bankkártyás fizetéssel vagy Munch Money-val tudja kiegyenlíteni, a nyugtát (minden esetben), illetve a számlát (kérés esetén) a Partner állítja ki és/vagy a rendelés leadásakor emailben elküldi, vagy az étel/élelmiszer átvételével egyidejűleg átadja a Felhasználó részére.
 3. A Szolgáltató jogosult lehet nyugta vagy számla kibocsátására a Partner nevében kifejezetten erre irányuló megbízási szerződés alapján.
 4. A Felhasználó a Csomagok vételárát előre fizeti. A termékek vételárának meg fizetése a Honlap fizetési szolgáltatója, a Barion Payment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-048552) által működtetett Barion elektronikus fizetési rendszer (a továbbiakban: „Barion Rendszer”) használatával vagy a Stripe elektronikus fizetési rendszer vagy egyéb elektronikus fizetési rendszer használatával történik. Amennyiben a Barion és/vagy Stripe Rendszer bármilyen oknál fogva nem működőképes, úgy a Szolgáltató fenntartja a jogot egyéb elektronikus fizetési rendszer alkalmazására. Az elektronikus fizetésről és a Barion Rendszerről részletes információk az alábbi linkeken érhetők el: https://barion.com/hu. A bankkártya adatok a Vállalkozóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
 5. A megrendelésnek a Vállalkozó általi visszaigazolásával elektronikus úton kötött szerződés jön létre a Felhasználó és a rendszerhez csatlakozott Partner között. A szerződéskötés napja a megrendelés visszaigazolásának napja. A szerződés elektronikus úton létrejött szerződés, amely nem minősül írásbeli szerződésnek.
 6. A megrendeléssel egyidejűleg a Felhasználó, mint fogyasztó tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés d) pontja értelmében a romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belüli, indokolás nélküli felmondási és elállási jogát nem gyakorolhatja.
 7. A Felhasználó az ételt/élelmiszert a Partner meghatározása szerint vagy helyben fogyaszthatják el, vagy elvihetik. Utóbbi esetben a Partner jogosult a helyszínen csomagolási díjat felszámolni. A Vállalkozó legjobb tudomása szerint ezt köteles feltüntetni a vásárlási felületen, azonban a Partner meghatározása a mérvadó.
 8. A megvásárolt Csomagokat a Felhasználók az éttermekben, üzletekben, azok – rendelés napján érvényes – nyitvatartási idejében a Partner, üzlet által megadott átvételi idősávban jelzett idősávban, de legkésőbb az átvételi idősáv végéig vehetik át. A Felhasználónak igazolnia kell vásárlását és annak mennyiségét, melyet a rendelése átvételekor a Munch.hu felületein szükséges megtenni. Átadás-átvételkor a Csomag státuszát “Rendelés elfogadva” állapotról “Teljesített” állapotra állítására helyben köteles, de legkésőbb aznapi módosítással. A Felhasználó önhibáján kívüli esetekben (nem megfelelő térerő lefedettség, Munch.hu weboldalon történő vásárlás, mobilinternet hiánya) a lehető leghamarabb “Teljesített” állapotra állításra köteles a Csomag átvételét követően.
 9. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a saját hibájából át nem vett ételek/élelmiszerek vételára nem kerül visszafizetésre.
 10. A Munch.hu célja az élelmiszer pazarlás elkerülése. Ezért a Partnerek nem jogosultak többlet élelmiszer előállítására azzal a céllal, hogy a Felhasználót kiszolgálják. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előbb felsorolt okok miatt előfordulhat, hogy a Partner a munch.hu-n értékesített termékek előre nem látható fogyása miatt kénytelen a rendelést visszamondani. A Felhasználó ebben az esetben kérheti a Vállalkozótól a rendelés értékének visszautalását.
 11. A Partnereknél folyamatosan változik a rendelkezésre álló készlet, amelyre nincs ráhatásunk, így az aktuális készlet tükrében kerül összeállításra a megrendelt Munch. A készletváltozás, illetőleg a partnerek által alkalmazott fogyasztói árak okozta változások miatt a feltüntetett kedvezmény mértéke – a ténylegesen összeállított és átvett Munch tükrében – változhat, akár kisebb is lehet, a Munch értéke azonban minden esetben eléri a fogyasztó által ténylegesen fizetett összeget. Amennyiben a tényleges kedvezmény kisebb a feltüntetett kedvezmény mértékénél, a Felhasználó kérhet kárpótlást, maximum a feltüntetett eredeti ár és a ténylegesen megkapott ételek/élelmiszerek értéke közötti összegig.
 12. A Munch.hu-n keresztül megvásárolt étel/élelmiszerek további éttermi, kereskedelmi forgalmazása tilos!

II./A. MUNCH KUPONOK ÉS ÉRTÉKELÉSEK

 1. A Munch Szolgáltatás Felhasználója Munch kupont szerezhet időszakos kampányokon keresztül. (Lejárt példa kampány: a Felhasználó új Felhasználókat hív meg, hogy regisztráljanak a Munch Szolgáltatásra.) A Felhasználó a Munch kupont arra használhatja fel, hogy a Munch Szolgáltatáson keresztül árkedvezményt kapjon vásárlásaiból.
 2. A Vállalkozó egyoldalúan határozhatja meg a kiosztás, felhasználás és érvényesség feltételeit a Munch kupon vonatkozásában.
 3. Munch kupon nem válthatók át készpénzre.
 4. A Munch kupon vagy Munch Money megsemmisítésre kerülnek, ha a Vállalkozó a Munch kuponnal vagy Munch Money-val kapcsolatos visszaélést észlel, vagy felmerül a gyanúja vagy lepleződik, hogy a Munch kupont vagy Munch Money-t hamis indokok alapján adták meg. Ilyen esetekben a Vállalkozó kiszámlázhatja az ilyen Munch kuponokkal vagy Munch Money-val megfizetett összegeket. 
 5. A Vállalkozó saját diszkrecionális döntése alapján lehetővé teheti az, hogy a Vállalkozó Szolgáltatáson a nyújtott szolgáltatással kapcsolatban a Felhasználó véleményt írjon, kérést, fejlesztési javaslatot fogalmazzon meg („Felhasználói Tartalom”). Az így közölt Felhasználói Tartalom az Ön tulajdonát képezi, ugyanakkor annak közlésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználói Tartalmat a Vállalkozó az egész világra kiterjedően, időbeli korlát nélkül, az átruházás jogát fenntartva, használati díj fizetési kötelezettség nélkül, a további használatba adásra is kiterjedő módon felhasználja, másolja, tovább fejlessze, terjessze, nyilvánosságra hozza, vagy egyéb módon abból gazdasági hasznot realizáljon, akár jelenleg rendelkezésre álló, akár a jövőben megjelenő felületein, a Felhasználó további értesítése vagy hozzájárulása hiányában is, anélkül, hogy a Felhasználó vagy bármely személy, szervezet felé bárminemű díj megfizetésével tartozna. A Felhasználó ez esetben szavatol azért, hogy a fenti jogok átruházására jogosult, továbbá, hogy a Felhasználói Tartalom nem sértő, rágalmazó vagy obszcén jellegű, továbbá harmadik személyek szellemi alkotásokhoz, tulajdonhoz, magánszférához fűződő jogát nem sérti vagy veszélyezteti, és nem eredményezi hatályos jogszabályok megsértését.

II./B. MUNCH BOX

 1. A Vállalkozó felületén eladásra kerülnek a Vállalkozó által összeállított saját forgalmazású élelmiszercsomagok (továbbiakban: Munch Box). A Munch Box a Vállalkozó által meglepetéscsomagként értékesített, közeli lejáratú élelmiszereket tartalmaz.
 2. A Munch Box a Vállalkozó által megjelölt és a felületen feltüntetett meghatározott időpontban és helyszínen vehető át. A Felhasználó által a Munch Box személyes átvételének a vásárlás napján meg kell történnie. Amennyiben az átvétel nem valósul meg, a lejárati idő miatt a Vállalkozó nem jogosult a Munch Box későbbi átadására és a Felhasználó tudomásul veszi, hogy ez esetben kárpótlás vagy visszatérítés nem illeti meg.
 3. A Munch Box egyéb vonatkozásaiban és minden olyan esetben, amit a Munch Box-okra vonatkozó fejezet nem tartalmaz, a Felhasználói ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

III. FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK 

 1. A Vállalkozó kizárólag a Munch.hu felületeinek technikai működéséért vállal felelősséget. Mivel a Felhasználó számára a felületek használata ingyenes, ezért kizár minden anyagi helytállást vagy kártérítési kötelezettséget olyan kárért, amely a felületek technikai hibájából eredően a fogyasztót éri.
 2. A Munch.hu felületeire feltöltött információk helyességéért, megfelelőségéért és teljeskörűségéért a Vállalkozó nem felel.
 3. A Munch.hu felületein keresztül vásárolt ételek/élelmiszerek megfelelőségéért, minőségéért, a csomagolás megfelelőségéért, az Partnerek Felhasználókkal szemben tanúsított magatartásáért, szabályszerű működéséért kizárólag az adott Partnert terheli a felelősség.
 4. A Vállalkozó kizárólag a Munch.hu felületei segítségével történő kapcsolatteremtést segíti elő a Felhasználó és a Partner között. A Vállalkozó a Partnerrel kötött szerződésben kötelezettségként előírja a működésükre vonatkozó jogszabályok, különösen az élelmiszerbiztonsági előírások maradéktalan betartását, azonban nem tudja azt folyamatosan ellenőrizni, ezért kizárja a felelősségét minden, az adott Partner által elkövetett jogszabálysértésből, vagy a Vállalkozó és a Partner közötti szerződés megszegéséből eredően a Felhasználót ért kárért.
 5. A Felhasználók által átvett étel/élelmiszerek szállításának, tárolásának esetleges hibájából adódó következményeiért a Vállalkozó vagy a Partner nem felel. Az átvett étel/élelmiszer megfelelő szállítása, tárolása és felhasználása kizárólag a Felhasználó személyek felelőssége. 

IV. ELÁLLÁSI JOGRÓL VALÓ TÁJÉKOZTATÁS

 1. A Felhasználó, mint fogyasztó a Partner által eladott Csomagnál feltüntetett, előre meghatározott átvételi idősávjának kezdetét megelőző legkésőbb 3 órával visszamondhatja megrendelését, amennyiben ezt a Munch.hu alkalmazásban/honlapon feltüntetett ügyfélszolgálati telefonon vagy email címen jelzi a Vállalkozó felé, így elállási joggal rendelkezhet. A Felhasználó ebben az esetben kérheti a Vállalkozótól a rendelés értékének visszautalását. A rendelés lemondását a Munch.hu és az adott Partner irányába az ügyfélszolgálaton keresztül köteles jelezni.
 2. Amennyiben a megvásárolt termék állaga a helyszíni átvétel során oly mértékben sérül, hogy az eredeti rendeltetésének betöltésére alkalmatlan vagy higiéniás szempontok szerint emberi fogyasztásra alkalmatlan, a Partner csereterméket ajánlhat fel. Amennyiben a termék helyettesítését a Felhasználó elfogadja, úgy a szerződés teljesítése a fentiek szerint változatlanul folytatódik a Felhasználóval esetlegesen egyedi változtatások figyelembevételével.
 3. Amennyiben a Felhasználó a termék helyettesítését nem fogadja el, és nem kéri a hibás termék átadását sem, úgy az a megrendeléstől történő elállásnak minősül. Amennyiben a Vállalkozó az elállást jogosnak minősíti, a termék ára számára a teljesítési határidőtől számított 10 napon belül visszajár, amelyet Vállalkozó a Felhasználó által fizetéshez használt számlára utal vissza.
 4. Fogyasztónak minősül az a Felhasználó, aki természetes személyként szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el. A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján a Fogyasztó a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Nem illeti meg a Fogyasztót az elállási jog a rendelet 29. § (1) bekezdés d) pontja értelmében romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.
 5. Azon körülményekre tekintettel, mely szerint:
  • a rendszerhez csatlakozott Partner és a fogyasztó között szerződés jön létre,
  • a rendszerhez csatlakozott Partner kifejezetten a Kormányrendeletben foglalt romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző terméket forgalmaz, valamint
  • fogyasztó a regisztráció során nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy elveszíti a legkésőbb az átvételi idősáv kezdetét megelőző 3 órával történő elállási jogát, így a Munch.hu felületein keresztül az Partner és a fogyasztó között létrejött szerződéstől a fogyasztó nem állhat el.

V. A MUNCH.HU FELÜLETEINEK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZERZŐI JOGI KÉRDÉSEK

 1. A Munch.hu felületei (ideértve a honlapot, a hozzá tartozó közösségi oldalakat és a mobilalkalmazást is) szerzői jogi műnek minősülnek. A Felhasználónak jogában áll a weboldal egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani, feltéve, hogy ezt kizárólag tájékoztatás céljából teszi. A Felhasználó által készített valamennyi másolatnak (ide nem értve a weboldal merevlemezre mentett változatát) tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright © Munch.hu – Minden jog fenntartva.
 2. Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részének, részletének tájékoztatási célon túli (pl. kereskedelmi célú) másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, és/vagy a weboldal tartalmának mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése a Munch Europe Kft. írásos hozzájárulása nélkül.
 3. A Felhasználó a felületek mobiltelefonra történő letöltésével, illetve a weboldal használatával kizárólag annak az adott eszközön történő futtatására szerez felhasználási jogot.
 4. Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos módosítani a weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe, példálózó felsorolással élve nyomtatott dokumentumba, blogba, saját vagy harmadik fél weboldalába. 
 5. A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén az alkotót kötbér illeti meg. A kötbér összege mondatonként és/vagy képenként és/vagy videónként bruttó 25.000.- Ft.
 6. A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja a weboldalt.
 7. Szerzői jogi jogsértés esetén A Munch Europe Kft. közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.
 8. A felületek visszafejtése, annak a mobileszközön kívül más eszközre történő átmásolása, átalakítása, bármilyen módon történő terjesztése, illetve minden más, a jelen ÁSZF-ben nem engedélyezett felhasználása a Vállalkozó szerzői jogát sérti, amelyért a jogsértő személy polgári jogi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.

VI. FELHASZNÁLÓ KIZÁRÁSA A SZOLGÁLTATÁSBÓL

 1. A Vállalkozó egyoldalú döntése alapján jogosult azonnali hatállyal eltávolítani a Felhasználót a Munch.hu Szolgáltatásból vagy felfüggeszteni a Felhasználót a Munch.hu Szolgáltatásban, illetve elutasítani vagy törölni a Felhasználó bármely Rendelését, amennyiben (i) a Felhasználó visszaél a Munch.hu Szolgáltatással vagy bárminemű kárt vagy hátrányt okoz a Munch.hu Szolgáltatásnak vagy a Partnereknek és/vagy a Vállalkozónak vagy a Vállalkozó munkavállalóinak; (ii) a Vállakozónak ésszerű meggyőződése, hogy a Felhasználó a Munch.hu Szolgáltatás használata során csalárd cselekményeket végez; vagy más módon elmulasztja a jelen Szolgáltatási Feltételek szerinti kötelezettségei teljesítését; (iii) a Felhasználó fenyegető, zaklató, rasszista, szexista vagy bármilyen más olyan magatartást tanúsít, amelyet a Munch.hu nem tart megfelelőnek a Partnerekkel vagy a Vállalkozó alkalmazottjaival szemben. 

VII. PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS, VITARENDEZÉS 

 1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF. 3. fejezetében foglaltaknak megfelelően a forgalmazott ételek/élelmiszerek minősége, valamint az Partnerek működésének szabályszerűsége, a Felhasználóval szembeni magatartásának megfelelősége és tevékenysége tekintetében a Felhasználó kizárólag a Munch.hu ügyfélszolgálatához fordulhat. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos jogérvényesítéssel a Felhasználó az adott Partnerrel, illetve üzlettel szemben léphet fel. Vállalkozó kizárólag a Munch.hu felületeinek működésével kapcsolatban vállalja felelősségét.
 2. Amennyiben a Felhasználónak a Munch.hu felületei működésével kapcsolatban panasza van, úgy azt a Vállalkozó részére a megfelelő felületeken keresztül (mobilalkalmazás és honlap), vagy Vállalkozó alábbi elérhetőségeken keresztül jelentheti be.
 3. Központi ügyfélszolgálat elérhetőségei: E-mail: info@munch.hu
 4. A Vállalkozó minden egyes panaszt érdemben kivizsgál, és annak eredményéről legkésőbb 30 napon belül a Felhasználót tájékoztatja.
 5. Amennyiben a Felhasználó által tett kifogások a panaszbejelentési eljárás során nem orvosolhatóak, továbbá a Felhasználó részéről felmerülő egyéb vitás kérdések a felek közötti tárgyalások során sem rendeződnek, Felhasználó jogosult igénybe venni az alábbi jogérvényesítési fórumokat, illetve eszközöket.
 6. A Felhasználó, mint fogyasztó és a Vállalkozó, mint vállalkozó közötti alternatív, békés vitarendezés módozatairól és alapvető szabályairól az Európai Parlament és Tanács 2013/11/EU irányelve rendelkezik. Az irányelv elsődleges vitarendezési fórumként az online szolgáltatással kapcsolatban az Európai Bizottság által üzemeltetett https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU weboldalon található Online Vitarendezési Platformot jelöli meg.
 7. Békéltető testület: A szolgáltatás minőségével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Vállalkozó székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
 8. Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím:  bekelteto.testulet@bkik.hu Központi telefonszám: +36 1 488 2131 Fax: +36 1 488 2186.
 9. További Békéltető Testületek elérhetősége a mellékelt weboldalon megtalálható: http://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek.
 10. A területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:Baranya Megyei Békéltető Testület 
  Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
  Telefonszám: +36 72 507 154
  Fax: +36 72 507 152
  E-mail cím: abeck@pbkik.hu / mbonyar@pbkik.hu
  Honlap: http://baranyabekeltetes.hu

  Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 
  Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
  Telefonszám: +36 76 501 525 / +36 76 501 523
  Fax: +36 76 501 538
  E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu / mariann.matyus@bkmkik.hu
  Honlap: http://bacsbekeltetes.hu

  Békés Megyei Békéltető Testület 
  Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
  Telefonszám: +36 66 324 976
  Fax: +36 66 324 976
  E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu / eva.toth@bmkik.hu
  Honlap: https://bekesbekeltetes.hu/

  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület 
  Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
  Telefonszám: +36 46 501 090 (új ügyek esetén) / +36 46 501 870 (folyamatban lévő ügyek esetén)
  Fax: +36 46 501 099
  E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu / kalna.zsuzsa@bokik.hu

  Csongrád Megyei Békéltető Testület 
  Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
  Telefonszám: +36 62 554 250 / 118
  Fax: +36 62 426 149
  E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu
  Honlap: https://bekeltetes-csongrad.hu/

  Fejér Megyei Békéltető Testület 
  Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
  Telefonszám:+36 22 510 310
  Fax: +36 22 510 312
  E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu
  Honlap: https://bekeltetesfejer.hu/

  Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület 
  Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
  Telefonszám: +36 96 520 217
  Fax: +36 96 520 218
  E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

  Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 
  Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
  Telefonszám: +36 52 500 710 / +36 52-500 745
  Fax: +36 52 500 720
  E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu / korosi.vanda@hbkik.hu
  Honlap: https://hbmbekeltetes.hu/

  Heves Megyei Békéltető Testület 
  Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint
  Telefonszám: +36 36 416 660
  Fax: +36 36 323 615
  E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület 
  Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. II. emelet 212.
  Telefonszám: +36 56 510 621 / +36 20 373 2570
  Fax: +36 56 510 628
  E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
  Honlap: https://jaszbekeltetes.hu/

  Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület 
  Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
  Telefonszám: +36 34 513 010
  Fax: +36 34 316 259
  E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu / szilvi@kemkik.hu
  Honlap: https://kem-bekeltetes.hu/

  Nógrád Megyei Békéltető Testület 
  Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz 14.
  Telefonszám: +36 32 520 860
  Fax: +36 32 520 862
  E-mail cím: nkik@nkik.hu
  Honlap: https://nkik.hu/

  Pest Megyei Békéltető Testület 
  Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
  Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
  Telefonszám: +36 1 792 7881
  Fax: +36 1 474 7921
  E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
  Honlap: https://pestmegyeibekelteto.hu/

  Somogy Megyei Békéltető Testület 
  Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
  Telefonszám: +36 82 501 000 / +36 82 501 026
  Fax: +36 82 501 046
  E-mail cím: skik@skik.hu
  Honlap: https://skik.hu/

  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület 
  Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
  Telefonszám: +36 42 420 180
  Fax: +36 42 420 180
  E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu
  Honlap: http://bekeltetes-szabolcs.hu/

  Tolna Megyei Békéltető Testület 
  Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. Emelet
  Telefonszám: +36 74 411 661
  Fax: +36 74 411 456
  E-mail cím: kamara@tmkik.hu / monus.greta@tmkik.hu
  Honlap: https://tolnabekeltetes.hu/

  Vas Megyei Békéltető Testület 
  Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
  Telefonszám: +36 94 312 356 / +36 94 506 645
  Fax: +36 94 316 936
  E-mail cím: vmkik@vmkik.hu / bea@vmkik.hu
  Honlap: https://vasibekelteto.hu/

  Veszprém Megyei Békéltető Testület 
  Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 220.
  Telefonszám: +36 88 814 121
  Fax: +36 88 412 150
  E-mail cím: bekelteto@veszpremikamara.hu / info@bekeltetesveszprem.hu
  Honlap: https://bekeltetesveszprem.hu/

  Zala Megyei Békéltető Testület 
  Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
  Telefonszám: +36 92 550 513
  Fax: +36 92 550 525
  E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu
  Honlap: https://bekelteteszala.hu/

 11. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 12. Vásárló az alábbi linken keresztül tudja megkeresni a panasszal érintett területileg illetékes hivatalt: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/teruleti/

VIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 1. A Vállalkozó jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, köteles azonban mindig az aktuális szövegváltozatot közzétenni. A Munch.hu-hoz csatlakozó Felhasználók kötelesek a jelen ÁSZF változásait figyelemmel kísérni: tevékenységük vonatkozásában minden esetben a tevékenység napján hatályos ÁSZF rendelkezései tekintendők irányadónak.
 2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok irányadóak.
 3. A Munch.hu honlap és mobilalkalmazás nemzeti és nemzetközi szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok megsértőinek polgári és büntetőjogi felelősségre vonása érdekében a jogosult minden lehetséges jogi lépést haladéktalanul megtesz.
 4. Az felületeken keresztül felvitt, és az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott személyes adatok tekintetében a Vállalkozó adatkezelőnek minősül. A jelen felhasználási feltételek elfogadásával Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Vállalkozó a személyes adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje.
 5. Vállalkozó tiszteletben tartja és megóvja a Felhasználó személyes adatait. A megadott adatokat a vonatkozó jogszabályok és a Vállalkozó Adatvédelmi Tájékoztatója rendelkezéseinek megfelelően, bizalmasan kezeli, a szolgáltatás teljesítéséhez szükségszerű, az adatkezelő és az adatfeldolgozók közt történő átadáson kívül harmadik félnek nem adja át, és azokat kizárólag a felületek üzemeltetése és jogszabály által előírt kötelezettségeik teljesítése céljából használja fel.
 6. A vállalkozó jogosult a Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül az itt meghatározott összes vagy bármely jogát vagy kötelezettségét részben vagy egészben engedményezni, átengedni vagy átruházni leányvállalatának vagy jogutódjának vagy a Munch.hu Szolgáltatással kapcsolatos vállalkozási vagyona megvásárlójának vagy megszerzőjének.

 I. Melléklet: A „MUNCH Money” ajándékutalvány felhasználási szabályzata

Jelen szabályzat célja, annak meghatározása, hogy a Munch Europe Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 18., 3. em., cégjegyzékszám: 01-09-374005, adószám: 28790295-2-41, továbbiakban: Kibocsátó) által kibocsátott „MUNCH Money” ajándékutalvány milyen módon kerülhet kibocsátásra és felhasználásra a https://munch.hu/ domain név alatt üzemeltetett Webáruházban, valamint a további Elfogadóhelyeken. 

I. FOGALMAK

Ajándékutalvány: A Kibocsátó által előállított, nem névre szóló, egyedi azonosító jelekkel ellátott nyomdai vagy elektronikus úton előállított okirat, amelynek mindenkori birtokosa az Érvényességi Időn belül, a Kibocsátási Érték erejéig jogosult az Elfogadóhelyeken forgalmazott termékek vételárát kiegyenlíteni. 

Kibocsátó: Munch Europe Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 18., 3. em., cégjegyzékszám: 01-09-374005, adószám: 28790295-2-41) 

Elfogadóhely: A Kibocsátóval szerződéses viszonyban álló szolgálató, melynek szolgáltatása igénybevétele során az Ajándékutalványa beváltható. 

Vevő: Az Ajándékutalványt megvásárló, birtokló, illetve felhasználó természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb jogalany. 

Érvényességi Idő: Az Ajándékutalványon dátum szerűen, vagy egyéb egyértelműen meghatározott módon feltüntetett időtartam, amelyen belül az ajándékutalvány felhasználható. 

Kibocsátási érték: Az az összeghatár, amilyen értékben az Ajándékutalvány felhasználásával a Webáruházban termékek vásárolhatók. 

Kuponkód: Az Ajándékutalványon szereplő egyedi azonosító kód, amely megadásával váltható be az Ajándékutalvány a vásárlás során a Webáruházban, vagy egyéb Elfogadóhelyen. 

II. AZ AJÁNDÉK UTALVÁNY KIBOCSÁTÁSA

 1. Az Ajándékutalvány egy nem névre szóló okirat, amely nyomdai úton vagy elektronikus úton kerül előállításra. Az Ajándékutalvány nem minősül pénznek, illetve értékpapírnak.
 2. Vevő az Ajándékutalványt a Webáruházban, vagy a különböző Elfogadóhelyeken vásárolhatja meg.
 3. Az Ajándékutalvány tartalmi elemei:
  • Az ajándékutalvány megnevezése („MUNCH Money”)
  • A Kibocsátó adatai (cégnév, székhely, adószám)
  • Az Ajándékutalvány kibocsátási értéke, amely Forintban kerül meghatározásra
  • A Kuponkód
  • Érvényességi idő
  • Az Elfogadóhelyek megjelölése (Amennyiben nincs megjelölve, szabadon felhasználható) 
 4. Az Ajándékutalványt a Kibocsátó az általa meghatározott mennyiségben jogosult kibocsátani. A Kibocsátó jogában áll, hogy bármikor, előzetes tájékoztatás nélkül egyoldalúan döntsön arról, hogy az Ajándékutalványok értékesítését felfüggeszti vagy megszünteti.
 5. A Kibocsátó a birtokában lévő, még nem értékesített Ajándékutalványokat bármikor megsemmisítheti.
 6. Az Ajándékutalvány hamisítása bűncselekmény.
 7. Kibocsátó az utalványt különböző címletekben bocsájtja ki. Az Ajándékutalványon feltüntetett Kibocsátási összeg tartalmazza az ÁFÁ-t.
 8. Az Ajándékutalvány vételára megegyezik az Ajándékutalvány Kibocsátási értékével.
 9. Az Ajándékutalvány elvesztése, megsemmisülése csereutalvány igénylésére, illetve a vételár visszakövetelésére nem jogosít. Az Ajándékutalványról szóló számla nem helyettesíti az Ajándékutalványt.
 10. Az Ajándékutalvány visszaváltására nem kerülhet sor.
 11. Kizárólag az az Ajándékutalvány érvényes, amely a kibocsátáskor a Kibocsátó által érvényesítésre került, vagyis azon feltüntetésre került a Kibocsátó általi kibocsátást bizonyító jelzés, valamint feltüntetésre került az Érvényességi időre vonatkozó adat.
 12. Az ajándékutalvány megvásárlásával, illetve bármely módon történő megszerzésével a vevő az ajándékutalvány kibocsátására vonatkozó, a mindenkor hatályos szabályzatot magára nézve kötelezően elfogadja.

III. AZ AJÁNDÉKUTALVÁNY FELHASZNÁLÁSA, BEVÁLTÁSA 

 1. Az Ajándékutalvány kizárólag a Webáruházban, valamint az Elfogadóhelyeken használható fel az Ajándékutalványon található Kuponkód érvényesítésével, kizárólag az ott forgalmazott termékek vételárának kiegyenlítésére. Az Ajándékutalvány pénzre nem váltható át, az Ajándékutalványból pénz nem adható vissza.
 2. Az Ajándékutalvány nem személyhez kötött, az szabadon átruházható. Az Ajándékutalványt birtokló személy tekintendő az Ajándékutalvány tulajdonosának.
 3. Az Ajándékutalvány tulajdonosa az Ajándékutalvány Érvényességi idején belül jogosult az Ajándékutalvány Kibocsátási értékén termékeket vásárolni az Ajándékutalvány beváltásával.
 4. Az Ajándékutalvány beváltása a Webáruházban történő vásárlás esetén a megadott felületen a Kupónkód megadásával.
 5. Az Ajándékutalvány felhasználása azzal valósul meg, hogy a vásárlási utalványt a Vevő a Weboldalon, vagy az Elfogadóhelyen termékre váltja.
 6. A vásárlási folyamat során a fizetendő végösszegből levonásra kerül az Ajándékutalványon lévő kibocsátási érték, vagy annak egy része a végösszeg alapján. A Vevőnek lehetősége van az Ajándékutalvány több részletben való beváltására, azaz amennyiben a teljes Kibocsátási érték nem kerül felhasználásra, úgy a fennmaradó összeg a későbbiekben is felhasználható marad.
 7. Amennyiben az Ajándékutalványon meglévő összeg nem fedezi a vásárolt termék végösszegét, úgy a hátralékot pénzbelileg szükséges megtéríteni.
 8. A Webáruházban, vagy Elfogadóhelyen való vásárlási folyamat során egy alkalommal, több Ajándékutalvány beváltására is van lehetőség.
 9. Az Ajándékutalványok Érvényességi ideje az Ajándékutalványon feltüntetett időtartam. Amennyiben az Ajándékutalványon feltüntetett időtartam lejár, úgy az Ajándékutalvány felhasználásának lehetősége megszűnik, az Ajándékutalvány érvénytelenné válik. Az Ajándékutalvány érvényességi idejének meghosszabbítására nincsen lehetőség.
 10. Az Ajándékutalvány nem személyhez kötött, az bárkire szabadon átruházható, bárki által szabadon felhasználható. Jelen pontban foglalt rendelkezésből fakadóan Kibocsátó semmilyen tekintetben nem vállal felelősséget azzal összefüggésben, ha az Ajándékutalványt nem az arra jogosult személy használja fel. Kibocsátó ezzel összefüggésben nem köteles vizsgálni, ha az Ajándékutalványt beváltó személyt ténylegesen jogosult-e az Ajándékutalvány beváltásából fakadó kedvezmény érvényesítésére.
 11. Az Ajándékutalvány tulajdonosa köteles bizalmasan kezelni a beváltáshoz szükséges Kuponkódot. Kibocsátó teljeskörűen kizárja felelősségét, valamint kizárja bárminemű kompenzáció, illetve kártérítés fizetését, valamint új Ajándékutalvány rendelkezésre bocsátását abban az esetben, ha nem az Ajándékutalvány tulajdonosától független harmadik személy váltja be a Kuponkódot.

IV. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 1. Az Ajándékutalvány megvásárlásával, illetve bármely módon történő megszerzésével a Vevő magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen szabályzat rendelkezéseit.
 2. Amennyiben a jelen szabályzat eltérő rendelkezést nem tartalmaz, az Ajándékutalvány megvásárlására irányuló adásvételi jogviszonyra, illetve az Ajándékutalvány beváltásával érintett adásvételi jogviszonyra a Webáruház Általános Szerződési Feltételeinek, valamint kapcsolódó szabályzatainak rendelkezései az irányadók.
 3. Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzat rendelkezéseit bármikor egyoldalúan módosítsa, ez azonban nem érintheti a szabályzat módosítását megelőzően megvásárolt Ajándékutalványok érvényességi idejét, illetve felhasználásuk vonatkozásában a Vevőt megillető alapvető jogosultságokat.

————————————————————————————————————————— 

Hatályos: 2023. január 30. napjától 2023. szeptember 7. napjáig bezárólag.

A SZOLGÁLTATÁS ÉS A VÁLLALKOZÓ MEGJELÖLÉSE  

AMunch.hu Szolgáltatáson keresztül éttermek, pékségek, élelmiszerboltok, szállodák és egyéb üzletek (továbbiakban: Partner) kedvezményesen értékesítik az el nem adott, de még jó állapotú ételeket. A Munch.hu-n keresztül olyan Csomagok foglalhatóak le, amelyeknek a pontos tartalma aMunch.hu Felületein keresztül többségében nem ismerhető meg (továbbiakban: Csomag). 

A szolgáltatás nyújtójának adatai (továbbiakban: Vállalkozó): név: Munch Europe Kft
Székhely: 1051 Budapest Hercegprímás utca 18
Nyilvántartja: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága adószám: 28790295-2-42
Elektronikus levélcím: info@munch.hu 

I. A MUNCH.HU HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI  

 1. A Munch.hu felületeit Felhasználóként természetes személyek vehetik igénybe regisztrációs adataik megadásával. 
 2. A Munch.hu igénybevételével a Felhasználó elfogadja a Munch.hu Felhasználói Felület jelen ÁSZF-ben meghatározott licencfeltételeit. 
 3. A regisztrációs adatok megadását követően a Munch.hu rendszerében történő regisztráció feltétele, hogy a Felhasználó megismerje és magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et valamint az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat, valamint elismerje, hogy a Vállalkozó a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet értelmében a megelőző tájékoztatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. Mindezekről a regisztráció menete folyamán jognyilatkozatot kell tennie. Így véglegesített regisztráció egyben a megadott adatok Adatvédelmi Tájékoztató szerinti kezeléséhez és feldolgozásához történő hozzájárulásnak, a jelen ÁSZF-ben foglaltak elfogadásának, a Munch.hu felületeinek használatára vonatkozó licenc feltételek elfogadásának, és a Vállalkozó vonatkozó Kormányrendelet szerinti tájékoztatási kötelezettsége teljesítése Felhasználó általi elismerésének minősül. 
 4. A Felhasználó és a Vállalkozó között a regisztrációval a Munch.hu felületeinek használatára vonatkozó elektronikus úton kötött, írásbelinek nem minősülő szerződés jön létre, amelyet a Vállalkozó iktat, és a megkötésétől számított 6. naptári év végéig nyilvántart. 
 5. A regisztrációs adatokat a Felhasználó köteles úgy őrizni, hogy megakadályozza az illetéktelen hozzáféréseket, a nevében és adataival történő esetleges jogosulatlan vásárlásokat. 
 6. Felhasználók regisztrációjukat bármikor törölhetik.  
 7. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó kizárólag a Csomagok eladását szervezi a Platformon egy Partner nevében, és a Vállalkozó és a Felhasználó között nem áll fenn szerződéses kapcsolat a Csomagok vagy a Csomagok eladása tekintetében. Ebben kivételt képez az a vállalkozó által összeállított saját forgalmazású élelmiszercsomag mely a Vállalkozó nevében kerül feltöltésre a Vállalkozó felületére (például Munch Box). Erről további információt a III./B számú fejezet tartalmaz. A Vállalkozó nem vállal felelősséget a Csomagokkal vagy a Partner és a Felhasználó közötti megállapodás teljesítésével kapcsolatban. Az ételek előállítását és forgalmazását a Munch.hu-hoz csatlakozó Partnerek végzik, kivéve a Vállalkozó nevében feltüntetett Csomagok, melyek forgalmazását a Vállalkozó végzi. 
 8. A Munch.hu felületeinek igénybevétele a Felhasználók számára díjmentes.

II. A MUNCH.HU FELÜLETEIN TÖRTÉNŐ MEGRENDELÉS ÉS VÁSÁRLÁS FELTÉTELEI  

 1. A Munch.hu felületeinek megnyitása, valamint a Felhasználó rendszerben történő regisztrálása után a Munch.hu felületein megjelennek a kedvezményes áron ételt kínáló, a rendszerhez csatlakozott éttermek, illetve üzletek, valamint az általuk kínált jelenleg elérhető kedvezményes árú ételek. A kedvezményes ételek listája és ára a rendszerhez csatlakozó üzletek és éttermek döntésétől függően eltérő időpontokban jelenik meg és folyamatosan változik. Az aktuális kínálatból kiválasztott étel és annak mennyisége megjelölésével a Felhasználó azt a kosarába helyezheti és a megrendelheti. A kosár tartalma a megrendelés elküldéséig változtatható, a megrendelés elküldését követően módosításra már nincs lehetőség. A megrendelés elküldése a Felhasználó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet. A megrendelt ételek kifizetése bankkártyás fizetéssel vagy szabad felhasználású többcélú utalvánnyal (1.-es számú melléklet) történik. A bankkártyás fizetést követően a Munch.hu a foglalást visszaigazolja egy kódszám megküldésével, valamint annak megjelölésével, hogy a megkapott kódszámmal az étel hol és mettől meddig vehető át. 
 2. A vásárlás ellenértékét a Felhasználó a Munch.hu felületein keresztül elérhető bankkártyás fizetéssel vagy Munch Money-val tudja kiegyenlíteni, a nyugtát (minden esetben) illetve a számlát (kérés esetén) a Partner állítja ki és vagy a rendelés leadásakor emailben elküldi, vagy az étel átvételével egyidejűleg átadja a Felhasználó részére. 
 3. A Szolgáltató jogosult lehet nyugta vagy számla kibocsátására a Partner nevében kifejezetten erre irányuló megbízási szerződés alapján.  
 4. A  Felhasználó a Csomagok  vételárát  előre  fizeti .  A  termékek  vételárának  meg fizetése  a  Honlap fizetési  szolgáltatója,  a Barion  Payment  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság (székhelye: 1117  Budapest,  Infopark  sétány  1.  I.  ép.  5.  em.  5.; cégjegyzékszáma:  Cg.  01-10-048552) által működtetett   Barion   elektronikus fizetési rendszer   (a   továbbiakban:   „Barion   Rendszer”) használatával vagy a Stripe elektronikus fizetési rendszer vagy egyéb elektronikus fizetési rendszer használatával történik. Amennyiben a Barion és/vagy Stripe Rendszer bármilyen oknál fogva nem működőképes, úgy  a  Szolgáltató  fenntartja a jogot egyéb  elektronikus  fizetési rendszer alkalmazására. Az  elektronikus  fizetésről  és  a  Barion  Rendszerről  részletes információk    az alábbi linkeken érhetők el: https://www.barion.com/hu. A bankkártya adatok a Vállalkozóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. 
 5. A megrendelésnek a Vállalkozó általi visszaigazolásával elektronikus úton kötött szerződés jön létre a Felhasználó és a rendszerhez csatlakozott Partner között. A szerződéskötés napja a megrendelés visszaigazolásának napja. A szerződés elektronikus úton létrejött szerződés, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. 
 6. A megrendeléssel egyidejűleg a Felhasználó, mint fogyasztó tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés d) pontja értelmében a romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belüli, indokolás nélküli felmondási és elállási jogát nem gyakorolhatja. 
 7. A Felhasználó az ételt a Partner meghatározása szerint vagy helyben fogyaszthatják el vagy elvihetik. Utóbbi esetben a Partner jogosult a helyszínen csomagolási díjat felszámolni. A Vállalkozó legjobb tudomása szerint ezt köteles feltüntetni a vásárlási felületen, azonban a Partner meghatározása a mérvadó. 
 8. A megvásárolt Csomagokat a Felhasználók az éttermekben, üzletekben, azok – rendelés napján érvényes – nyitvatartási idejében a Partner, üzlet által megadott átvételi idősávban jelzett idősávban, de légkésőbb az átvételi idősáv végéig vehetik át. 
 9. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a saját hibájából át nem vett ételek vételára nem kerül visszafizetésre. 
 10. A Munch.hu célja az élelmiszer pazarlás elkerülése. Ezért a Partnerek nem jogosultak többlet élelmiszer előállítására azzal a céllal, hogy a Felhasználót kiszolgálják. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előbb felsorolt okok miatt előfordulhat, hogy a Partner a munch.hu-n értékesített termékek előre nem látható fogyása miatt kénytelen a rendelést visszamondani. A Felhasználó ebben az esetben kérheti a Vállalkozótól a rendelés értékének visszautalását. 
 11. A Partnereknél folyamatosan változik a rendelkezésre álló készlet, amelyre nincs ráhatásunk, így az aktuális készlet tükrében kerül összeállításra a megrendelt Munch. A készletváltozás, illetőleg a partnerek által alkalmazott fogyasztói árak okozta változások miatt a feltüntetett kedvezmény mértéke – a ténylegesen összeállított és átvett Munch tükrében – változhat, akár kisebb is lehet, a Munch értéke azonban minden esetben eléri a fogyasztó által ténylegesen fizetett összeget. Amennyiben a tényleges kedvezmény kisebb a feltüntetett kedvezmény mértékénél, a Felhasználó kérhet kárpótlást, maximum a feltüntetett eredeti ár és a ténylegesen megkapott ételek értéke közötti összegig. 
 12. A Munch.hu-n keresztül megvásárolt étel további éttermi, kereskedelmi forgalmazása tilos! 

II./A. MUNCH KUPONOK ÉS ÉRTÉKELÉSEK

 1. A Munch Szolgáltatás Felhasználója Munch kupont szerezhet időszakos kampányokon keresztül. (Lejárt példa kampány: a Felhasználó új Felhasználókat hív meg, hogy regisztráljanak a Munch Szolgáltatásra.) A Felhasználó a Munch kupont arra használhatja fel, hogy a Munch Szolgáltatáson keresztül árkedvezményt kapjon vásárlásaiból. 
 2. A Vállalkozó egyoldalúan határozhatja meg a kiosztás, felhasználás és érvényesség feltételeit a Munch kupon vonatkozásában. 
 3. Munch kupon nem válthatók át készpénzre. 
 4. A Munch kupon vagy Munch Money megsemmisítésre kerülnek, ha a Vállalkozó a Munch kuponnal vagy Munch Money-val kapcsolatos visszaélést észlel, vagy felmerül a gyanúja vagy lepleződik, hogy a Munch kupont vagy Munch Money-t hamis indokok alapján adták meg. Ilyen esetekben a Vállalkozó kiszámlázhatja az ilyen Munch kuponokkal vagy Munch Money-val megfizetett összegeket. 
 5. A Vállalkozó saját diszkrecionális döntése alapján lehetővé teheti az, hogy a Vállalkozó Szolgáltatáson a nyújtott szolgáltatással kapcsolatban a Felhasználó véleményt írjon, kérést, fejlesztési javaslatot fogalmazzon meg („Felhasználói Tartalom”). Az így közölt Felhasználói Tartalom az Ön tulajdonát képezi, ugyanakkor annak közlésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználói Tartalmat a Vállalkozó az egész világra kiterjedően, időbeli korlát nélkül, az átruházás jogát fenntartva, használati díj fizetési kötelezettség nélkül, a további használatba adásra is kiterjedő módon felhasználja, másolja, továbbfejlessze, terjessze, nyilvánosságra hozza, vagy egyéb módon abból gazdasági hasznot realizáljon, akár jelenleg rendelkezésre álló, akár a jövőben megjelenő felületein, a Felhasználó további értesítése vagy hozzájárulása hiányában is, anélkül, hogy a Felhasználó vagy bármely személy, szervezet felé bárminemű díj megfizetésével tartozna. A Felhasználó ez esetben szavatol azért, hogy a fenti jogok átruházására jogosult, továbbá, hogy a Felhasználói Tartalom nem sértő, rágalmazó vagy obszcén jellegű, továbbá harmadik személyek szellemi alkotásokhoz, tulajdonhoz, magánszférához fűződő jogát nem sérti vagy veszélyezteti, és nem eredményezi hatályos jogszabályok megsértését. 

II./B. MUNCH BOX 

 1. A Vállalkozó felületén eladásra kerülnek a Vállalkozó által összeállított saját forgalmazású élelmiszercsomagok (továbbiakban Munch Box). A Munch Box a Vállalkozó által meglepetéscsomagként értékesített, közeli lejáratú élelmiszereket tartalmaz.
 2. A Munch Box a Vállalkozó által megjelölt és a felületen feltüntetett meghatározott időpontban és helyszínen vehető át. A Felhasználó által a Munch Box személyes átvételének a vásárlás napján meg kell történnie. Amennyiben az átvétel nem valósul meg, a lejárati idő miatt a Vállalkozó nem jogosult a Munch Box későbbi átadására és a Felhasználó tudomásul veszi, hogy ez esetben kárpótlás vagy visszatérítés nem illeti meg.
 3. A Munch Box egyéb vonatkozásaiban és minden olyan esetben, amit a Munch Box-okra vonatkozó fejezet nem tartalmaz, a Felhasználói ÁSZF rendelkezései az irányadóak. 

III. FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK  

 1. A Vállalkozó kizárólag a Munch.hu felületeinek technikai működéséért vállal felelősséget. Mivel a Felhasználó számára a felületek használata ingyenes, ezért kizár minden anyagi helytállást vagy kártérítési kötelezettséget olyan kárért, amely a felületek technikai hibájából eredően a fogyasztót éri. 
 2. A Munch.hu felületeire feltöltött információk helyességéért, megfelelőségéért és teljeskörűségéért a Vállalkozó nem felel. 
 3. A Munch.hu felületein keresztül vásárolt ételek megfelelőségéért, minőségéért, a csomagolás megfelelőségéért, az Partnerek Felhasználókkal szemben tanúsított magatartásáért, szabályszerű működéséért kizárólag az adott Partnert terheli a felelősség. 
 4. A Vállalkozó kizárólag a Munch.hu felületei segítségével történő kapcsolatteremtést segíti elő a Felhasználó és a Partner között. A Vállalkozó a Partnerrel kötött szerződésben kötelezettségként előírja a működésükre vonatkozó jogszabályok, különösen az élelmiszerbiztonsági előírások maradéktalan betartását, azonban nem tudja azt folyamatosan ellenőrizni, ezért kizárja a felelősségét minden, az adott Partner által elkövetett jogszabálysértésből vagy a Vállalkozó és a Partner közötti szerződés megszegéséből eredően a Felhasználót ért kárért. 
 5. A Felhasználók által átvett étel szállításának, tárolásának esetleges hibájából adódó következményeiért a Vállalkozó vagy a Partner nem felel. Az átvett étel megfelelő szállítása, tárolása és felhasználása kizárólag a Felhasználó személyek felelőssége. 

IV. ELÁLLÁSI JOGRÓL VALÓ TÁJÉKOZTATÁS  

 1. A Felhasználó, mint fogyasztó a Partner által eladott Csomagnál feltüntetett, előre meghatározott átvételi idősávjának kezdetét megelőző legkésőbb 3 órával visszamondhatja megrendelését, amennyiben ezt a Munch.hu alkalmazásban/honlapon feltüntetett ügyfélszolgálati telefonon vagy email címen jelzi a Vállalkozó felé, így elállási joggal rendelkezhet. A Felhasználó ebben az esetben kérheti a Vállalkozótól a rendelés értékének visszautalását.  A rendelés lemondását a Munch.hu és az adott Partner irányába az ügyfélszolgálaton keresztül köteles jelezni. 
 2. Amennyiben a megvásárolt termék állaga a helyszíni átvétel során oly mértékben sérül, hogy az eredeti rendeltetésének betöltésére alkalmatlan vagy higiéniás szempontok szerint emberi fogyasztásra alkalmatlan, a Partner csereterméket ajánlhat fel. Amennyiben a termék helyettesítését a Felhasználó elfogadja, úgy a szerződés teljesítése a fentiek szerint változatlanul folytatódik a Felhasználóval esetlegesen egyedi változtatások figyelembe vételével. 
 3. Amennyiben a Felhasználó a termék helyettesítését nem fogadja el, és nem kéri a hibás termék átadását sem, úgy az a megrendeléstől történő elállásnak minősül. Amennyiben a Vállalkozó az elállást jogosnak minősíti, a termék ára számára a teljesítési határidőtől számított 10 napon belül visszajár, amelyet Vállalkozó a Felhasználó által fizetéshez használt számlára utal vissza. 
 4. Fogyasztónak minősül az a Felhasználó, aki természetes személyként szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el. A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján a Fogyasztó a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Nem illeti meg a Fogyasztót az elállási jog a rendelet 29. § (1) bekezdés d) pontja értelmében romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében. 
 5. Azon körülményekre tekintettel, mely szerint
  • a rendszerhez csatlakozott Partner és a fogyasztó között szerződés jön létre, 
  • a rendszerhez csatlakozott Partner kifejezetten a Kormányrendeletben foglalt romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző terméket forgalmaz, valamint 
  • fogyasztó a regisztráció során nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy elveszíti a legkésőbb az átvételi idősáv kezdetét megelőző 3 órával történő elállási jogát, így a Munch.hu felületein keresztül az Partner és a fogyasztó között létrejött szerződéstől a fogyasztó nem állhat el. 

V. A MUNCH.HU FELÜLETEINEK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZERZŐI JOGI KÉRDÉSEK  

 1. A Munch.hu felületei (ideértve a honlapot, a hozzá tartozó közösségi oldalakat és a mobilalkalmazást is) szerzői jogi műnek minősülnek. A Felhasználónak jogában áll a weboldal egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani, feltéve, hogy ezt kizárólag tájékoztatás céljából teszi. A Felhasználó által készített valamennyi másolatnak (ide nem értve a weboldal merevlemezre mentett változatát) tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright © Munch.hu – Minden jog fenntartva. 
 2. Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részének, részletének tájékoztatási célon túli (pl. kereskedelmi célú) másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, és/vagy a weboldal tartalmának mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése a Munch Europe Kft. írásos hozzájárulása nélkül. 
 3. A Felhasználó a felületek mobiltelefonra történő letöltésével, illetve a weboldal használatával kizárólag annak az adott eszközön történő futtatására szerez felhasználási jogot. 
 4. Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos módosítani a weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe, példálózó felsorolással élve nyomtatott dokumentumba, blogba, saját vagy harmadik fél weboldalába. 
 5. A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén az alkotót kötbér illeti meg. A kötbér összege mondatonként és/vagy képenként és/vagy videónként bruttó 25.000.- Ft. 
 6. A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja a weboldalt. 
 7. Szerzői jogi jogsértés esetén A Munch Europe Kft. közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja. 
 8. A felületek visszafejtése, annak a mobileszközön kívül más eszközre történő átmásolása, átalakítása, bármilyen módon történő terjesztése, illetve minden más, a jelen ÁSZF-ben nem engedélyezett felhasználása a Vállalkozó szerzői jogát sérti, amelyért a jogsértő személy polgári jogi és büntetőjogi felelősséggel tartozik. 

VI. Felhasználó KIZÁRÁSA A SZOLGÁLTATÁSBÓL  

 1. A Vállalkozó egyoldalú döntése alapján jogosult azonnali hatállyal eltávolítani a Felhasználót a Munch.hu Szolgáltatásból vagy felfüggeszteni a Felhasználót a Munch.hu Szolgáltatásban, illetve elutasítani vagy törölni a Felhasználó bármely Rendelését, amennyiben (i) a Felhasználó visszaél a Munch.hu Szolgáltatással vagy bárminemű kárt vagy hátrányt okoz a Munch.hu Szolgáltatásnak vagy a Partnereknek és/vagy a Vállalkozónak vagy a Vállalkozó munkavállalóinak; (ii) a Vállakozónak ésszerű meggyőződése, hogy a Felhasználó a Munch.hu Szolgáltatás használata során csalárd cselekményeket végez; vagy más módon elmulasztja a jelen Szolgáltatási Feltételek szerinti kötelezettségei teljesítését; (iii) a Felhasználó fenyegető, zaklató, rasszista, szexista vagy bármilyen más olyan magatartást tanúsít, amelyet a Munch.hu nem tart megfelelőnek a Partnerekkel vagy a Vállalkozó alkalmazottjaival szemben. 

VII. PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS, VITARENDEZÉS 

 1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF. 3. fejezetében foglaltaknak megfelelően a forgalmazott ételek minősége, valamint az Partnerek működésének szabályszerűsége, a Felhasználóval szembeni magatartásának megfelelősége és tevékenysége tekintetében a Felhasználó kizárólag a munch.hu ügyfélszolgálatához fordulhat. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos jogérvényesítéssel a Felhasználó az adott Partnerrel, illetve üzlettel szemben léphet fel. Vállalkozó kizárólag a Munch.hu felületeinek működésével kapcsolatban vállalja felelősségét. 
 2. Amennyiben a Felhasználónak a Munch.hu felületei működésével kapcsolatban panasza van, úgy azt a Vállalkozó részére a megfelelő felületeken keresztül (mobilalkalmazás és honlap), vagy Vállalkozó alábbi elérhetőségeken keresztül jelentheti be. 
 3. Központi ügyfélszolgálat elérhetőségei: E-mail: info@munch.hu 
 4. A Vállalkozó minden egyes panaszt érdemben kivizsgál, és annak eredményéről legkésőbb 30 napon belül a Felhasználót tájékoztatja. 
 5. Amennyiben a Felhasználó által tett kifogások a panaszbejelentési eljárás során nem orvosolhatóak, továbbá a Felhasználó részéről felmerülő egyéb vitás kérdések a felek közötti tárgyalások során sem rendeződnek, Felhasználó jogosult igénybe venni az alábbi jogérvényesítési fórumokat illetve eszközöket. 
 6. A Felhasználó, mint fogyasztó és a Vállalkozó, mint vállalkozó közötti alternatív, békés vitarendezés módozatairól és alapvető szabályairól az Európai Parlament és Tanács 2013/11/EU irányelve rendelkezik. Az irányelv elsődleges vitarendezési fórumként az online szolgáltatással kapcsolatban az Európai Bizottság által üzemeltetett https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU weboldalon található Online Vitarendezési Platformot jelöli meg. 
 7. Békéltető testület: A szolgáltatás minőségével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Vállalkozó székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. 
 8. Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: testulet@bkik.hu Központi telefonszám: +36 1 488 2186 Fax: +36 1 488 2131 
 9. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. 

VIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 1. A Vállalkozó jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, köteles azonban mindig az aktuális szövegváltozatot közzétenni. A Munch.hu-hoz csatlakozó Felhasználók kötelesek a jelen ÁSZF változásait figyelemmel kísérni: tevékenységük vonatkozásában minden esetben a tevékenység napján hatályos ÁSZF rendelkezései tekintendők irányadónak. 
 2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok irányadóak. 
 3. A Munch.hu honlap és mobilalkalmazás nemzeti és nemzetközi szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok megsértőinek polgári és büntetőjogi felelősségre vonása érdekében a jogosult minden lehetséges jogi lépést haladéktalanul megtesz. 
 4. Az felületeken keresztül felvitt, és az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott személyes adatok tekintetében a Vállalkozó adatkezelőnek minősül. A jelen felhasználási feltételek elfogadásával Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Vállalkozó a személyes adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje. 
 5. Vállalkozó tiszteletben tartja és megóvja a Felhasználó személyes adatait. A megadott adatokat a vonatkozó jogszabályok és a Vállalkozó Adatvédelmi Tájékoztatója rendelkezéseinek megfelelően, bizalmasan kezeli, a szolgáltatás teljesítéséhez szükségszerű, az adatkezelő és az adatfeldolgozók közt történő átadáson kívül harmadik félnek nem adja át, és azokat kizárólag a felületek üzemeltetése és jogszabály által előírt kötelezettségeik teljesítése céljából használja fel. 
 6. A vállalkozó jogosult a Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül az itt meghatározott összes vagy bármely jogát vagy kötelezettségét részben vagy egészben engedményezni, átengedni vagy átruházni leányvállalatának vagy jogutódjának vagy a Munch.hu Szolgáltatással kapcsolatos vállalkozási vagyona megvásárlójának vagy megszerzőjének. 

I. Melléklet: A „MUNCH Money” ajándékutalvány
felhasználási szabályzata 

Jelen szabályzat célja, annak meghatározása, hogy a Munch Europe Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 18. 3. em., cégjegyzékszám: 01-09-374005, adószám: 28790295-2-41, továbbiakban: Kibocsátó) által kibocsátott „MUNCH Money” ajándékutalvány milyen módon kerülhet kibocsátásra és felhasználásra a https://munch.hu/ domain név alatt üzemeltetett Webáruházban, valamint a további Elfogadóhelyeken.

I. FOGALMAK 

Ajándékutalvány: A Kibocsátó által előállított, nem névre szóló, egyedi azonosító jelekkel ellátott nyomdai vagy elektronikus úton előállított okirat, amelynek mindenkori birtokosa az Érvényességi Időn belül, a Kibocsátási Érték erejéig jogosult az Elfogadóhelyeken forgalmazott termékek vételárát kiegyenlíteni. 

Kibocsátó: Munch Europe Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 18. 3. em., cégjegyzékszám: 01-09-374005, adószám: 28790295-2-41) 

Elfogadóhely: A Kibocsátóval szerződéses viszonyban álló szolgálató, melynek szolgáltatása igénybevétele során az Ajándékutalványa beváltható. 

Vevő: az Ajándékutalványt megvásárló, birtokló, illetve felhasználó természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb jogalany. 

Érvényességi Idő:Az Ajándékutalványon dátum szerűen, vagy egyéb egyértelműen meghatározott módon feltüntetett időtartam, amelyen belül az ajándékutalvány felhasználható. 

Kibocsátási érték: Az az összeghatár, amilyen értékben az Ajándékutalvány felhasználásával a Webáruházban termékek vásárolhatók. 

Kuponkód: az Ajándékutalványon szereplő egyedi azonosító kód, amely megadásával váltható be az Ajándékutalvány a vásárlás során a Webáruházban, vagy egyéb Elfogadóhelyen. 

II. AZ AJÁNDÉKUTALVÁNY KIBOCSÁTÁSA 

 1. Az Ajándékutalvány egy nem névre szóló okirat, amely nyomdai úton vagy elektronikus úton kerül előállításra. Az Ajándékutalvány nem minősül pénznek, illetve értékpapírnak.
 2. Vevő az Ajándékutalványt a Webáruházban, vagy a különböző Elfogadóhelyeken vásárolhatja meg. 
 3. Az Ajándékutalvány tartalmi elemei:
  • Az ajándékutalvány megnevezése („MUNCH Money”)
  • A Kibocsátó adatai (cégnév, székhely, adószám)
  • Az Ajándékutalvány kibocsátási értéke, amely Forintban kerül meghatározásra
  • A Kuponkód
  • Érvényességi idő
  • Az Elfogadóhelyek megjelölése (Amennyiben nincs megjelölve, szabadon felhasználható) 
 4. Az Ajándékutalványt a Kibocsátó az általa meghatározott mennyiségben jogosult kibocsátani. A Kibocsátó jogában áll, hogy bármikor, előzetes tájékoztatás nélkül egyoldalúan döntsön arról, hogy az Ajándékutalványok értékesítését felfüggeszti vagy megszünteti. 
 5. A Kibocsátó a birtokában lévő, még nem értékesített Ajándékutalványokat bármikor megsemmisítheti. 
 6. Az Ajándékutalvány hamisítása bűncselekmény. 
 7. Kibocsátó az utalványt különböző címletekben bocsájtja ki. Az Ajándékutalványon feltüntetett Kibocsátási összeg tartalmazza az ÁFÁ-t. 
 8. Az Ajándékutalvány vételára megegyezik az Ajándékutalvány Kibocsátási értékével. 
 9. Az Ajándékutalvány elvesztése, megsemmisülése csereutalvány igénylésére, illetve a vételár visszakövetelésére nem jogosít. Az Ajándékutalványról szóló számla nem helyettesíti az Ajándékutalványt. 
 10. Az Ajándékutalvány visszaváltására nem kerülhet sor. 
 11. Kizárólag az az Ajándékutalvány érvényes, amely a kibocsátáskor a Kibocsátó által érvényesítésre került, vagyis azon feltüntetésre került a Kibocsátó általi kibocsátást bizonyító jelzés, valamint feltüntetésre került az Érvényességi időre vonatkozó adat. 
 12. Az ajándékutalvány megvásárlásával, illetve bármely módon történő megszerzésével a vevő az ajándékutalvány kibocsátására vonatkozó, a mindenkor hatályos szabályzatot magára nézve kötelezően elfogadja. 

III. AZ AJÁNDÉKUTALVÁNY FELHASZNÁLÁSA, BEVÁLTÁSA

 1. Az Ajándékutalvány kizárólag a Webáruházban, valamint az Elfogadóhelyeken használható fel az Ajándékutalványon található Kuponkód érvényesítésével, kizárólag az ott forgalmazott termékek vételárának kiegyenlítésére. Az Ajándékutalvány pénzre nem váltható át, az Ajándékutalványból pénz nem adható vissza. 
 2. Az Ajándékutalvány nem személyhez kötött, az szabadon átruházható. Az Ajándékutalványt birtokló személy tekintendő az Ajándékutalvány tulajdonosának. 
 3. Az Ajándékutalvány tulajdonosa az Ajándékutalvány Érvényességi idején belül jogosult az Ajándékutalvány Kibocsátási értékén termékeket vásárolni az Ajándékutalvány beváltásával. 
 4. Az Ajándékutalvány beváltása a Webáruházban történő vásárlás esetén a megadott felületen a Kupónkód megadásával. 
 5. Az Ajándékutalvány felhasználása azzal valósul meg, hogy a vásárlási utalványt a Vevő a Weboldalon, vagy az Elfogadóhelyen termékre váltja. 
 6. A vásárlási folyamat során a fizetendő végösszegből levonásra kerül az Ajándékutalványon lévő kibocsátási érték, vagy annak egy része a végösszeg alapján. A Vevőnek lehetősége van az Ajándékutalvány több részletben való beváltására, azaz amennyiben a teljes Kibocsátási érték nem kerül felhasználásra, úgy a fennmaradó összeg a későbbiekben is felhasználható marad. 
 7. Amennyiben az Ajándékutalványon meglévő összeg nem fedezi a vásárolt termék végösszegét, úgy a hátralékot pénzbelileg szükséges megtéríteni. 
 8. A Webáruházban, vagy Elfogadóhelyen való vásárlási folyamat során egy alkalommal, több Ajándékutalvány beváltására is van lehetőség. 
 9. Az Ajándékutalványok Érvényességi ideje az Ajándékutalványon feltüntetett időtartam. Amennyiben az Ajándékutalványon feltüntetett időtartam lejár, úgy az Ajándékutalvány felhasználásának lehetősége megszűnik, az Ajándékutalvány érvénytelenné válik. Az Ajándékutalvány érvényességi idejének meghosszabbítására nincsen lehetőség. 
 10. Az Ajándékutalvány nem személyhez kötött, az bárkire szabadon átruházható, bárki által szabadon felhasználható. Jelen pontban foglalt rendelkezésből fakadóan Kibocsátó semmilyen tekintetben nem vállal felelősséget azzal összefüggésben, ha az Ajándékutalványt nem az arra jogosult személy használja fel. Kibocsátó ezzel összefüggésben nem köteles vizsgálni, ha az Ajándékutalványt beváltó személyt ténylegesen jogosult-e az Ajándékutalvány beváltásából fakadó kedvezmény érvényesítésére. 
 11. Az Ajándékutalvány tulajdonosa köteles bizalmasan kezelni a beváltáshoz szükséges Kuponkódot. Kibocsátó teljeskörűen kizárja felelősségét, valamint kizárja bárminemű kompenzáció, illetve kártérítés fizetését, valamint új Ajándékutalvány rendelkezésre bocsátását abban az esetben, ha nem az Ajándékutalvány tulajdonosától független harmadik személy váltja be a Kuponkódot. 

IV. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 1. Az Ajándékutalvány megvásárlásával, illetve bármely módon történő megszerzésével a Vevő magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen szabályzat rendelkezéseit. 
 2. Amennyiben a jelen szabályzat eltérő rendelkezést nem tartalmaz, az Ajándékutalvány megvásárlására irányuló adásvételi jogviszonyra, illetve az Ajándékutalvány beváltásával érintett adásvételi jogviszonyra a Webáruház Általános Szerződési Feltételeinek, valamint kapcsolódó szabályzatainak rendelkezései az irányadók. 
 3. Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzat rendelkezéseit bármikor egyoldalúan módosítsa, ez azonban nem érintheti a szabályzat módosítását megelőzően megvásárolt Ajándékutalványok érvényességi idejét, illetve felhasználásuk vonatkozásában a Vevőt megillető alapvető jogosultságokat.

————————————————————————————————————————— 

Hatályos: 2022. június 6. napjától 2023. január 29. napjáig bezárólag.

A SZOLGÁLTATÁS ÉS A VÁLLALKOZÓ MEGJELÖLÉSE 

A Munch.hu Szolgáltatáson keresztül éttermek, pékségek, élelmiszerboltok, szállodák és egyéb üzletek (továbbiakban: Partner) kedvezményesen értékesítik az el nem adott, de még jó állapotú ételeket. A Munch.hu-n keresztül olyan Csomagok foglalhatóak le, amelyeknek a pontos tartalma a Munch.hu Felületein keresztül többségében nem ismerhető meg (továbbiakban: Csomag).

A szolgáltatás nyújtójának adatai (továbbiakban: Vállalkozó): név: Munch Europe Kft
Székhely: 1072 Budapest Klauzál tér 16.,3.em., 20/B
Nyilvántartja: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága adószám: 28790295-2-42

Elektronikus levélcím: info@munch.hu

I. A MUNCH.HU HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 

 1. A Munch.hu felületeit Felhasználóként természetes személyek vehetik igénybe regisztrációs adataik megadásával.
 2. A Munch.hu igénybevételével a Felhasználó elfogadja a Munch.hu Felhasználói Felület jelen ÁSZF-ben meghatározott licencfeltételeit.
 3. A regisztrációs adatok megadását követően a Munch.hu rendszerében történő regisztráció feltétele, hogy a Felhasználó megismerje és magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et valamint az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat, valamint elismerje, hogy a Vállalkozó a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet értelmében a megelőző tájékoztatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. Mindezekről a regisztráció menete folyamán jognyilatkozatot kell tennie. Így véglegesített regisztráció egyben a megadott adatok Adatvédelmi Tájékoztató szerinti kezeléséhez és feldolgozásához történő hozzájárulásnak, a jelen ÁSZF-ben foglaltak elfogadásának, a Munch.hu felületeinek használatára vonatkozó licenc feltételek elfogadásának, és a Vállalkozó vonatkozó Kormányrendelet szerinti tájékoztatási kötelezettsége teljesítése Felhasználó általi elismerésének minősül.
 4. A Felhasználó és a Vállalkozó között a regisztrációval a Munch.hu felületeinek használatára vonatkozó elektronikus úton kötött, írásbelinek nem minősülő szerződés jön létre, amelyet a Vállalkozó iktat, és a megkötésétől számított 6. naptári év végéig nyilvántart.
 5. A regisztrációs adatokat a Felhasználó köteles úgy őrizni, hogy megakadályozza az illetéktelen hozzáféréseket, a nevében és adataival történő esetleges jogosulatlan vásárlásokat.
 6. Felhasználók regisztrációjukat bármikor törölhetik. A regisztráció törlésével a Felhasználó és a Vállalkozó közötti szerződés megszűnik.
 7. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó kizárólag a Csomagok eladását szervezi a Platformon egy Partner nevében, és a Vállalkozó és a Felhasználó között nem áll fenn szerződéses kapcsolat a Csomagok vagy a Csomagok eladása tekintetében. Ebben kivételt képez az a vállalkozó által összeállított saját forgalmazású élelmiszercsomag mely a Vállalkozó nevében kerül feltöltésre a Vállalkozó felületére (például Munch Box). Erről további információt a III./B számú fejezet tartalmaz. A Vállalkozó nem vállal felelősséget a Csomagokkal vagy a Partner és a Felhasználó közötti megállapodás teljesítésével kapcsolatban. Az ételek előállítását és forgalmazását a Munch.hu-hoz csatlakozó Partnerek végzik, kivéve a Vállalkozó nevében feltüntetett Csomagok, melyek forgalmazását a Vállalkozó végzi.
 8. A Munch.hu felületeinek igénybevétele a Felhasználók számára díjmentes.

II. A MUNCH.HU FELÜLETEIN TÖRTÉNŐ MEGRENDELÉS ÉS VÁSÁRLÁS FELTÉTELEI 

 1. A Munch.hu felületeinek megnyitása, valamint a Felhasználó rendszerben történő regisztrálása után a Munch.hu felületein megjelennek a kedvezményes áron ételt kínáló, a rendszerhez csatlakozott éttermek, illetve üzletek, valamint az általuk kínált jelenleg elérhető kedvezményes árú ételek. A kedvezményes ételek listája és ára a rendszerhez csatlakozó üzletek és éttermek döntésétől függően eltérő időpontokban jelenik meg és folyamatosan változik. Az aktuális kínálatból kiválasztott étel és annak mennyisége megjelölésével a Felhasználó azt a kosarába helyezheti és a megrendelheti. A kosár tartalma a megrendelés elküldéséig változtatható, a megrendelés elküldését követően módosításra már nincs lehetőség. A megrendelés elküldése a Felhasználó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet. A megrendelt ételek kifizetése bankkártyás fizetéssel vagy Munch Money egyenleggel történik. A bankkártyás fizetést követően a Munch.hu a foglalást visszaigazolja egy kódszám megküldésével, valamint annak megjelölésével, hogy a megkapott kódszámmal az étel hol és mettől meddig vehető át.
 2. A vásárlás ellenértékét a Felhasználó a Munch.hu felületein keresztül elérhető bankkártyás fizetéssel vagy Munch Money-val tudja kiegyenlíteni, a nyugtát (minden esetben) illetve a számlát (kérés esetén) a Partner állítja ki és vagy a rendelés leadásakor emailben elküldi, vagy az étel átvételével egyidejűleg átadja a Felhasználó részére.
 3. A  Felhasználó a Csomagok  vételárát  előre  fizeti   A  termékek  vételárának  meg fizetése  a  Honlap fizetési  szolgáltatója,  a Barion  Payment  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság (székhelye: 1117  Budapest,  Infopark  sétány  1.  I.  ép.  5.  em.  5.; cégjegyzékszáma:  Cg.  01-10-048552) által működtetett   Barion   elektronikus fizetési rendszer   (a   továbbiakban:   „Barion   Rendszer”) használatával vagy a Stripe elektronikus fizetési rendszer vagy egyéb elektronikus fizetési rendszer használatával történik. Amennyiben a Barion és/vagy Stripe Rendszer bármilyen oknál fogva nem működőképes, úgy  a  Szolgáltató  fenntartja a jogot egyéb  elektronikus  fizetési rendszer alkalmazására. Az  elektronikus  fizetésről  és  a  Barion  Rendszerről  részletes információk    az alábbi linkeken érhetők el: https://www.barion.com/hu. A bankkártya adatok a Vállalkozóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
 4. A megrendelésnek a Vállalkozó általi visszaigazolásával elektronikus úton kötött szerződés jön létre a Felhasználó és a rendszerhez csatlakozott Partner között. A szerződéskötés napja a megrendelés visszaigazolásának napja. A szerződés elektronikus úton létrejött szerződés, amely nem minősül írásbeli szerződésnek, de amelyet a Partner iktat és annak száma szerint tart nyilván a megrendeléstől számított 6. naptári év utolsó napjáig.
 5. A megrendeléssel egyidejűleg a Felhasználó, mint fogyasztó tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés d) pontja értelmében a romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belüli, indokolás nélküli felmondási és elállási jogát nem gyakorolhatja.
 6. A Felhasználó az ételt a Partner meghatározása szerint vagy helyben fogyaszthatják el vagy elvihetik. Utóbbi esetben a Partner jogosult a helyszínen csomagolási díjat felszámolni. A Vállalkozó legjobb tudomása szerint ezt köteles feltüntetni a vásárlási felületen, azonban a Partner meghatározása a mérvadó.
 7. A megvásárolt Csomagokat a Felhasználók az éttermekben, üzletekben, azok – rendelés napján érvényes – nyitvatartási idejében a Partner, üzlet által megadott átvételi idősávban jelzett idősávban, de légkésőbb az átvételi idősáv végéig vehetik át.
 8. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a saját hibájából át nem vett ételek vételára nem kerül visszafizetésre.
 9. A Munch.hu célja az élelmiszer pazarlás elkerülése. Ezért a Partnerek nem jogosultak többlet élelmiszer előállítására azzal a céllal, hogy a Felhasználót kiszolgálják. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előbb felsorolt okok miatt előfordulhat, hogy a Partner a munch.hu-n értékesített termékek előre nem látható fogyása miatt kénytelen a rendelést visszamondani. A Felhasználó ebben az esetben kérheti a Vállalkozótól a rendelés értékének visszautalását.
 10. A Partnereknél folyamatosan változik a rendelkezésre álló készlet, amelyre nincs ráhatásunk, így az aktuális készlet tükrében kerül összeállításra a megrendelt Munch. A készletváltozás, illetőleg a partnerek által alkalmazott fogyasztói árak okozta változások miatt a feltüntetett kedvezmény mértéke – a ténylegesen összeállított és átvett Munch tükrében – változhat, akár kisebb is lehet, a Munch értéke azonban minden esetben eléri a fogyasztó által ténylegesen fizetett összeget. Amennyiben a tényleges kedvezmény kisebb a feltüntetett kedvezmény mértékénél, a Felhasználó kérhet kárpótlást, maximum a feltüntetett eredeti ár és a ténylegesen megkapott ételek értéke közötti összegig.
 11. A Munch.hu-n keresztül megvásárolt étel további éttermi, kereskedelmi forgalmazása tilos!

II./A. MUNCH KUPONOK ÉS MUNCH MONEY

 1. A Munch Szolgáltatás Felhasználója Munch kupont vagy Munch Moneyt szerezhet, például ha új Felhasználókat hív meg, hogy regisztráljanak a Munch Szolgáltatásra. A Felhasználó a Munch kupont vagy Munch Moneyt arra használhatja fel, hogy a Munch Szolgáltatáson keresztül árkedvezményt kapjon vásárlásaiból.
 2. A Vállalkozó egyoldalúan határozhatja meg a kiosztás, felhasználás és érvényesség feltételeit a Munch kupon vagy Munch Money vonatkozásában.
 3. Munch kupon vagy Munch Money nem válthatók át készpénzre.
 4. A Munch kupon vagy Munch Money megsemmisítésre kerülnek, ha a Vállalkozó a Munch kuponnal vagy Munch Money-val kapcsolatos visszaélést észlel, vagy felmerül a gyanúja vagy lepleződik, hogy a Munch kupont vagy Munch Money-t hamis indokok alapján adták meg. Ilyen esetekben a Vállalkozó kiszámlázhatja az ilyen Munch kuponokkal vagy Munch Money-val megfizetett összegeket.
 5. A Vállalkozó saját diszkrecionális döntése alapján lehetővé teheti az, hogy a Vállalkozó Szolgáltatáson a nyújtott szolgáltatással kapcsolatban a Felhasználó véleményt írjon, kérést, fejlesztési javaslatot fogalmazzon meg („Felhasználói Tartalom”). Az így közölt Felhasználói Tartalom az Ön tulajdonát képezi, ugyanakkor annak közlésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználói Tartalmat a Vállalkozó az egész világra kiterjedően, időbeli korlát nélkül, az átruházás jogát fenntartva, használati díj fizetési kötelezettség nélkül, a további használatba adásra is kiterjedő módon felhasználja, másolja, továbbfejlessze, terjessze, nyilvánosságra hozza, vagy egyéb módon abból gazdasági hasznot realizáljon, akár jelenleg rendelkezésre álló, akár a jövőben megjelenő felületein, a Felhasználó további értesítése vagy hozzájárulása hiányában is, anélkül, hogy a Felhasználó vagy bármely személy, szervezet felé bárminemű díj megfizetésével tartozna. A Felhasználó ez esetben szavatol azért, hogy a fenti jogok átruházására jogosult, továbbá, hogy a Felhasználói Tartalom nem sértő, rágalmazó vagy obszcén jellegű, továbbá harmadik személyek szellemi alkotásokhoz, tulajdonhoz, magánszférához fűződő jogát nem sérti vagy veszélyezteti, és nem eredményezi hatályos jogszabályok megsértését.

II./B. MUNCH BOX

 1. A Vállalkozó felületén eladásra kerülnek a Vállalkozó által összeállított saját forgalmazású élelmiszercsomagok (továbbiakban Munch Box). A Munch Box a Vállalkozó által meglepetéscsomagként értékesített, közeli lejáratú élelmiszereket tartalmaz.
 2. A Munch Box a Vállalkozó által megjelölt és a felületen feltüntetett meghatározott időpontban és helyszínen vehető át. A Felhasználó által a Munch Box személyes átvételének a vásárlást követő legfeljebb 2 napon belül meg kell történnie. Amennyiben az átvétel nem valósul meg, a lejárati idő miatt a Vállalkozó nem jogosult a Munch Box későbbi átadására és a Felhasználó tudomásul veszi, hogy ez esetben kárpótlás vagy visszatérítés nem illeti meg.
 3. A Munch Box egyéb vonatkozásaiban és minden olyan esetben, amit a Munch Box-okra vonatkozó fejezet nem tartalmaz, a Felhasználói ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

III. FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK 

 1. A Vállalkozó kizárólag a Munch.hu felületeinek technikai működéséért vállal felelősséget. Mivel a Felhasználó számára a felületek használata ingyenes, ezért kizár minden anyagi helytállást vagy kártérítési kötelezettséget olyan kárért, amely a felületek technikai hibájából eredően a fogyasztót éri.
 2. A Munch.hu felületeire feltöltött információk helyességéért, megfelelőségéért és teljeskörűségéért a Vállalkozó nem felel.
 3. A Munch.hu felületein keresztül vásárolt ételek megfelelőségéért, minőségéért, a csomagolás megfelelőségéért, az Partnerek Felhasználókkal szemben tanúsított magatartásáért, szabályszerű működéséért kizárólag az adott Partnert terheli a felelősség.
 4. A Vállalkozó kizárólag a Munch.hu felületei segítségével történő kapcsolatteremtést segíti elő a Felhasználó és a Partner között. A Vállalkozó a Partnerrel kötött szerződésben kötelezettségként előírja a működésükre vonatkozó jogszabályok, különösen az élelmiszerbiztonsági előírások maradéktalan betartását, azonban nem tudja azt folyamatosan ellenőrizni, ezért kizárja a felelősségét minden, az adott Partner által elkövetett jogszabálysértésből vagy a Vállalkozó és a Partner közötti szerződés megszegéséből eredően a Felhasználót ért kárért.
 5. A Felhasználók által átvett étel szállításának, tárolásának esetleges hibájából adódó következményeiért a Vállalkozó vagy a Partner nem felel. Az átvett étel megfelelő szállítása, tárolása és felhasználása kizárólag a Felhasználó személyek felelőssége.

IV. ELÁLLÁSI JOGRÓL VALÓ TÁJÉKOZTATÁS 

 1. A Felhasználó, mint fogyasztó a Partner által eladott Csomagnál feltüntetett, előre meghatározott átvételi idősávjának kezdetét megelőző legkésőbb 3 órával visszamondhatja megrendelését, amennyiben ezt a Munch.hu alkalmazásban/honlapon feltüntetett ügyfélszolgálati telefonon vagy email címen jelzi a Vállalkozó felé, így elállási joggal rendelkezhet. A Felhasználó ebben az esetben kérheti a Vállalkozótól a rendelés értékének visszautalását.  A rendelés lemondását a Munch.hu és az adott Partner irányába az ügyfélszolgálaton keresztül köteles jelezni.
 2. Amennyiben a megvásárolt termék állaga a helyszíni átvétel során oly mértékben sérül, hogy az eredeti rendeltetésének betöltésére alkalmatlan vagy higiéniás szempontok szerint emberi fogyasztásra alkalmatlan, a Partner csereterméket ajánlhat fel. Amennyiben a termék helyettesítését a Felhasználó elfogadja, úgy a szerződés teljesítése a fentiek szerint változatlanul folytatódik a Felhasználóval esetlegesen egyedi változtatások figyelembe vételével.
 3. Amennyiben a Felhasználó a termék helyettesítését nem fogadja el, és nem kéri a hibás termék átadását sem, úgy az a megrendeléstől történő elállásnak minősül. Amennyiben a Vállalkozó az elállást jogosnak minősíti, a termék ára számára a teljesítési határidőtől számított 5 napon belül visszajár, amelyet Vállalkozó a Felhasználó által fizetéshez használt számlára utal vissza.
 4. Fogyasztónak minősül az a Felhasználó, aki természetes személyként szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el. A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján a Fogyasztó a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Nem illeti meg a Fogyasztót az elállási jog a rendelet 29. § (1) bekezdés d) pontja értelmében romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.
 5. Azon körülményekre tekintettel, mely szerint
  • a rendszerhez csatlakozott Partner és a fogyasztó között szerződés jön létre,
  • a rendszerhez csatlakozott Partner kifejezetten a Kormányrendeletben foglalt romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző terméket forgalmaz, valamint
  • fogyasztó a regisztráció során nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy elveszíti a legkésőbb az átvételi idősáv kezdetét megelőző 3 órával történő elállási jogát, így a Munch.hu felületein keresztül az Partner és a fogyasztó között létrejött szerződéstől a fogyasztó nem állhat el.

V. A MUNCH.HU FELÜLETEINEK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZERZŐI JOGI KÉRDÉSEK 

 1. A Munch.hu felületei (ideértve a honlapot, a hozzá tartozó közösségi oldalakat és a mobilalkalmazást is) szerzői jogi műnek minősülnek. A Felhasználónak jogában áll a weboldal egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani, feltéve, hogy ezt kizárólag tájékoztatás céljából teszi. A Felhasználó által készített valamennyi másolatnak (ide nem értve a weboldal merevlemezre mentett változatát) tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright © Munch.hu – Minden jog fenntartva.
 2. Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részének, részletének tájékoztatási célon túli (pl. kereskedelmi célú) másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, és/vagy a weboldal tartalmának mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése a Munch Europe Kft. írásos hozzájárulása nélkül.
 3. A Felhasználó a felületek mobiltelefonra történő letöltésével, illetve a weboldal használatával kizárólag annak az adott eszközön történő futtatására szerez felhasználási jogot.
 4. Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos módosítani a weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe, példálózó felsorolással élve nyomtatott dokumentumba, blogba, saját vagy harmadik fél weboldalába.
 5. A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén az alkotót kötbér illeti meg. A kötbér összege mondatonként és/vagy képenként és/vagy videónként bruttó 25.000.- Ft.
 6. A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja a weboldalt.
 7. Szerzői jogi jogsértés esetén A Munch Europe Kft. közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.
 8. A felületek visszafejtése, annak a mobileszközön kívül más eszközre történő átmásolása, átalakítása, bármilyen módon történő terjesztése, illetve minden más, a jelen ÁSZF-ben nem engedélyezett felhasználása a Vállalkozó szerzői jogát sérti, amelyért a jogsértő személy polgári jogi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.

VI. FELHASZNÁLÓ KIZÁRÁSA A SZOLGÁLTATÁSBÓL 

 1. A Vállalkozó jogosult a szolgáltatás igénybevételéből ideiglenes vagy végleges jelleggel kizárni azt a Felhasználót, aki a jelen ÁSZF rendelkezéseit megsérti.
 2. A szolgáltatásból történő végleges kizárással a Felhasználó regisztrációja törlésre kerül. A szolgáltatásból történő ideiglenes kizárással a Felhasználó regisztrációja nem kerül törlésre, de a felületekre az ideiglenes kizárás időtartama alatt belépni nem tud.
 3. A Vállalkozó a kizárásról, annak okáról és időtartamáról minden esetben értesíti a Felhasználót.

VII. PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS, VITARENDEZÉS 

 1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF. III. fejezetében foglaltaknak megfelelően a forgalmazott ételek minősége, valamint az Partnerek működésének szabályszerűsége, a Felhasználóval szembeni magatartásának megfelelősége és tevékenysége tekintetében a Felhasználó panaszával kizárólag a megrendelt ételt forgalmazó Partnerhez, illetőleg üzlethez fordulhat. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos jogérvényesítéssel a Felhasználó az adott Partnerrel, illetve üzlettel szemben léphet fel. Vállalkozó kizárólag a Munch.hu felületeinek működésével kapcsolatban vállalja felelősségét.
 2. Amennyiben a Felhasználónak a Munch.hu felületei működésével kapcsolatban panasza van, úgy azt a Vállalkozó részére a megfelelő felületeken keresztül (mobilalkalmazás és honlap), vagy Vállalkozó alábbi elérhetőségeken keresztül jelentheti be.
 3. Központi ügyfélszolgálat elérhetőségei: E-mail: info@munch.hu
 4. A Vállalkozó minden egyes panaszt érdemben kivizsgál, és annak eredményéről legkésőbb 30 napon belül a Felhasználót tájékoztatja.
 5. Amennyiben a Felhasználó által tett kifogások a panaszbejelentési eljárás során nem orvosolhatóak, továbbá a Felhasználó részéről felmerülő egyéb vitás kérdések a felek közötti tárgyalások során sem rendeződnek, Felhasználó jogosult igénybe venni az alábbi jogérvényesítési fórumokat illetve eszközöket.
 6. A Felhasználó, mint fogyasztó és a Vállalkozó, mint vállalkozó közötti alternatív, békés vitarendezés módozatairól és alapvető szabályairól az Európai Parlament és Tanács 2013/11/EU irányelve rendelkezik. Az irányelv elsődleges vitarendezési fórumként az online szolgáltatással kapcsolatban az Európai Bizottság által üzemeltetett https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU weboldalon található Online Vitarendezési Platformot jelöli meg.
 7. Békéltető testület: A szolgáltatás minőségével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Vállalkozó székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
 8. Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: testulet@bkik.hu Központi telefonszám: +36 1 488 2186 Fax: +36 1 488 2131
 9. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

VIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 1. A Vállalkozó jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, köteles azonban mindig az aktuális szövegváltozatot közzétenni. A Munch.hu-hoz csatlakozó Felhasználók kötelesek a jelen ÁSZF változásait figyelemmel kísérni: tevékenységük vonatkozásában minden esetben a tevékenység napján hatályos ÁSZF rendelkezései tekintendők irányadónak.
 2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok irányadóak.
 3. A Munch.hu honlap és mobilalkalmazás nemzeti és nemzetközi szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok megsértőinek polgári és büntetőjogi felelősségre vonása érdekében a jogosult minden lehetséges jogi lépést haladéktalanul megtesz.
 4. Az felületeken keresztül felvitt, és az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott személyes adatok tekintetében a Vállalkozó adatkezelőnek minősül. A jelen felhasználási feltételek elfogadásával Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Vállalkozó a személyes adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje.
 5. Vállalkozó tiszteletben tartja és megóvja a Felhasználó személyes adatait. A megadott adatokat a vonatkozó jogszabályok és a Vállalkozó Adatvédelmi Tájékoztatója rendelkezéseinek megfelelően, bizalmasan kezeli, a szolgáltatás teljesítéséhez szükségszerű, az adatkezelő és az adatfeldolgozók közt történő átadáson kívül harmadik félnek nem adja át, és azokat kizárólag a felületek üzemeltetése és jogszabály által előírt kötelezettségeik teljesítése céljából használja fel.

————————————————————————————————————————— 

Hatályos: 2020. október 19. napjától 2022. június. 5. napjáig bezárólag.

A SZOLGÁLTATÁS ÉS A VÁLLALKOZÓ MEGJELÖLÉSE 

Munch.hu Szolgáltatáson keresztül éttermek, pékségek, élelmiszerboltok, szállodák és egyéb üzletek (továbbiakban: Partner) kedvezményesen értékesítik az el nem adott, de még jó állapotú ételeket. A Munch.hu-n keresztül olyan Csomagok foglalhatóak le, amelyeknek a pontos tartalma a Munch.hu Felületeinkeresztül többségében nem ismerhető meg (továbbiakban: Csomag).

A szolgáltatás nyújtójának adatai (továbbiakban: Vállalkozó): név: Munch Europe Kft

Székhely: 1072 Budapest Klauzál tér 16.,3.em., 20/B

Nyilvántartja: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága adószám: 28790295-1-42

Elektronikus levélcím: hello@munch.hu

I. A MUNCH.HU HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 

 1. A Munch.hu felületeit Felhasználóként 16. életévüket betöltött természetes személyek vehetik igénybe regisztrációs adataik megadásával.
 2. A Munch.hu igénybevételével a Felhasználó elfogadja a Munch.hu Felhasználói Felület jelen ÁSZF-ben meghatározott licencfeltételeit.
 3. A regisztrációs adatok megadását követően a Munch.hu rendszerében történő regisztráció feltétele, hogy a Felhasználó megismerje és magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et valamint az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat, valamint elismerje, hogy a Vállalkozó a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet értelmében a megelőző tájékoztatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. Mindezekről a regisztráció menete folyamán jognyilatkozatot kell tennie. Így véglegesített regisztráció egyben a megadott adatok Adatvédelmi Tájékoztató szerinti kezeléséhez és feldolgozásához történő hozzájárulásnak, a jelen ÁSZF-ben foglaltak elfogadásának, a Munch.hu felületeinek használatára vonatkozó licenc feltételek elfogadásának, és a Vállalkozó vonatkozó Kormányrendelet szerinti tájékoztatási kötelezettsége teljesítése Felhasználó általi elismerésének minősül.
 4. A Felhasználó és a Vállalkozó között a regisztrációval a Munch.hu felületeinek használatára vonatkozó elektronikus úton kötött, írásbelinek nem minősülő szerződés jön létre, amelyet a Vállalkozó iktat, és a megkötésétől számított 6. naptári év végéig nyilvántart.
 5. A regisztrációs adatokat a Felhasználó köteles úgy őrizni, hogy megakadályozza az illetéktelen hozzáféréseket, a nevében és adataival történő esetleges jogosulatlan vásárlásokat.
 6. Felhasználók regisztrációjukat bármikor törölhetik. A regisztráció törlésével a Felhasználó és a Vállalkozó közötti szerződés megszűnik.
 7. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó kizárólag a Csomagok eladását szervezi a Platformon egy Partner nevében, és a Vállalkozó és az Ügyfél között nem áll fenn szerződéses kapcsolat a Csomagok vagy a Csomagok eladása tekintetében. A Vállalkozó nem vállal felelősséget a Csomagokkal vagy a Partner és az Ügyfél közötti megállapodás teljesítésével kapcsolatban. Az ételek előállítását és forgalmazását a Munch.hu-hoz csatlakozó Partnerek végzik.
 8. A Munch.hu felületeinek igénybevétele a Felhasználók számára díjmentes.

II. A MUNCH.HU FELÜLETEIN TÖRTÉNŐ MEGRENDELÉS ÉS VÁSÁRLÁS FELTÉTELEI 

 1. A Munch.hu felületeinek megnyitása, valamint a Felhasználó rendszerben történő regisztrálása után a Munch.hu felületein megjelennek a keresés időpontjában kedvezményes áron ételt kínáló, a rendszerhez csatlakozott éttermek, illetve üzletek, valamint az általuk kínált kedvezményes árú ételek. A kedvezményes ételek listája és ára a rendszerhez csatlakozó üzletek és éttermek döntésétől függően eltérő időpontokban jelenik meg és folyamatosan változik. Az aktuális kínálatból kiválasztott étel és annak mennyisége megjelölésével a Felhasználó azt a kosarába helyezheti és a megrendelheti. A kosár a tartalma a megrendelés elküldéséig változtatható, a megrendelés elküldését követően módosításra már nincs lehetőség. A megrendelés elküldése a Felhasználó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet. A megrendelt ételek kifizetése bankkártyás fizetéssel történik. A bankkártyás fizetést követően a Munch.hu a foglalást visszaigazolja egy kódszám megküldésével, valamint annak megjelölésével, hogy a megkapott kódszámmal az étel hol és meddig vehető át.
 2. A vásárlás ellenértékét a Felhasználó a Munch.hu felületein keresztül elérhető bankkártyás fizetéssel tudja kiegyenlíteni, a nyugtát (minden esetben) illetve a számlát (kérés esetén) a Partner állítja ki és az étel átvételével egyidejűleg átadja a Felhasználó részére.
 3. A  Felhasználó a Csomagok  vételárát  előre  fizeti  meg.  A  termékek  vételárának  megfizetése  a  Honlap fizetési  szolgáltatója,  a Barion  Payment  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság (székhelye: 1117  Budapest,  Infopark  sétány  1.  I.  ép.  5.  em.  5.; cégjegyzékszáma:  Cg.  01-10-048552)  által működtetett   Barion   elektronikus fizetési rendszer   (a   továbbiakban:   „Barion   Rendszer”) használatával történik. Amennyiben a Barion Rendszer bármilyen oknál fogva nem működőképes, úgy  a  Szolgáltató  fenntartja  a  jogot arra,  hogy  elektronikus  fizetés  helyett  készpénzes  fizetésre módosítsa az Adásvételi Szerződést, melyről a Vásárlót és a Termelőt is legkésőbb a megrendelés napján  értesíti. Az  elektronikus  fizetésről  és  a  Barion  Rendszerről  részletes információk    az alábbi linkeken érhetők el: https://www.barion.com/hu. A bankkártya adatok a Vállalkozóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
 4. A megrendelésnek a Vállalkozó általi visszaigazolásával elektronikus úton kötött szerződés jön létre a Felhasználó és a rendszerhez csatlakozott Partner között. A szerződéskötés napja a megrendelés visszaigazolásának napja. A szerződés elektronikus úton létrejött szerződés, amely nem minősül írásbeli szerződésnek, de amelyet az Partner iktat és annak száma szerint tart nyilván a megrendeléstől számított 6. naptári év utolsó napjáig.
 5. A megrendeléssel egyidejűleg a Felhasználó, mint fogyasztó tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés d) pontja értelmében a romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belüli, indokolás nélküli felmondási és elállási jogát nem gyakorolhatja.
 6. A Felhasználók az ételt helyben fogyaszthatják el vagy elvihetik, amennyiben a Partner vállalja az étel csomagolását. A Munch.hu-en megjelenő ár a csomagolás díját tartalmazza, kivéve ha az a terméknél másképp feltüntetésre kerül.
 7. A kiválasztott ételeket a Felhasználók az éttermekben, üzletekben, azok – rendelés napján érvényes – nyitvatartási idejében a Partner, üzlet által megadott átvételi idősávban jelzett határidőig vehetik át.
 8. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a saját hibájából át nem vett ételek vételára nem kerül visszafizetésre.
 9. A Munch.hu célja az élelmiszer pazarlás elkerülése. Ezért a Partnerek nem jogosultak többlet élelmiszer előállítására azzal a céllal, hogy a Felhasználót kiszolgálják. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előbb felsorolt okok miatt előfordulhat, hogy a Partner a munch.hu-n értékesített termékek előre nem látható fogyása miatt kénytelen a rendelést visszamondani. A Felhasználó ebben az esetben kérheti a Vállalkozótól a rendelés értékének visszautalását.
 10. A Munch.hu-n keresztül megvásárolt étel további éttermi, kereskedelmi forgalmazása tilos!

III. FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK

 1. A Vállalkozó kizárólag a Munch.hu felületeinek technikai működéséért vállal felelősséget. Mivel a Felhasználó számára a felületek használata ingyenes, ezért kizár minden anyagi helytállást vagy kártérítési kötelezettséget, olyan kárért amely a felületek technikai hibájából eredően a fogyasztót éri.
 2. A Munch.hu felületeire feltöltött információk helyességéért, megfelelőségéért és teljeskörűségéért a Vállalkozó nem felel.
 3. A Munch.hu felületein keresztül vásárolt ételek megfelelőségéért, minőségéért, a csomagolás megfelelőségéért, az Partnerek Felhasználókkal szemben tanúsított magatartásáért, szabályszerű működéséért kizárólag az adott éttermet/üzletet terheli a felelősség.
 4. A Vállalkozó kizárólag a Munch.hu felületei segítségével történő kapcsolatteremtést segíti elő a Felhasználó és a Partner között. A Vállalkozó a Partnerrel kötött szerződésben kötelezettségként előírja a működésükre vonatkozó jogszabályok, különösen az élelmiszerbiztonsági előírások maradéktalan betartását, azonban nem tudja azt folyamatosan ellenőrizni, ezért kizárja a felelősségét minden, az adott Partner által elkövetett jogszabálysértésből vagy a Vállalkozó és az Partner közötti szerződés megszegéséből eredően a Felhasználót ért kárért.
 5. A Felhasználók által átvett étel szállításának, tárolásának esetleges hibájából adódó következményeiért a Vállalkozó vagy a Partner nem felel. Az átvett étel megfelelő szállítása, tárolása és felhasználása kizárólag a Felhasználó személyek felelőssége.

IV. ELÁLLÁSI JOGRÓL VALÓ TÁJÉKOZTATÁS 

 1. A Felhasználót, mint fogyasztót a visszaigazolt megrendelés alapján az általa megrendelt ételek tekintetében a rendelés leadását követő 10 percben elállási jog illeti meg. A rendelés lemondását a Munch.hu és az adott partner irányába az ügyfélszolgálaton keresztül köteles jelezni.
 2. Amennyiben a megvásárolt termék állaga a helyszíni átvétel során oly mértékben sérül, hogy az eredeti rendeltetésének betöltésére alkalmatlan vagy higiéniás szempontok szerint emberi fogyasztásra alkalmatlan, a Partner csereterméket ajánlhat fel, és- amennyiben a termék helyettesítését a Felhasználó elfogadja, úgy a szerződés teljesítése a fentiek szerint változatlanul folytatódik a Felhasználóval esetlegesen egyedi változtatások figyelembe vételével.
 3. Amennyiben a Felhasználó a termék helyettesítését nem fogadja el, és nem kéri a hibás termék átadását sem, úgy az a megrendeléstől történő elállásnak minősül, és a termék ára számára a teljesítési határidőtől számított 5 napon belül visszajár, amelyet Vállalkozó a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra átutalással fizet vissza.
 4. Fogyasztónak minősül az a Felhasználó, aki természetes személyként szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el. A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján a Fogyasztó a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Nem illeti meg a Fogyasztót az elállási jog a rendelet 29. § (1) bekezdés d) pontja értelmében romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.
 5. Azon körülményekre tekintettel, mely szerint
  • a rendszerhez csatlakozott Partner és a fogyasztó között szerződés jön létre,
  • a rendszerhez csatlakozott Partner kifejezetten a Kormányrendeletben foglalt romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző terméket forgalmaz, valamint
  • fogyasztó a regisztráció során nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy elveszíti a rendelést követő 10 percen túli elállás jogát, így a Munch.hu felületein keresztül az Partner és a fogyasztó között létrejött szerződéstől a fogyasztó nem állhat el.

V. A MUNCH.HU FELÜLETEINEK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZERZŐI JOGI KÉRDÉSEK 

 1. A Munch.hu felületei (ideértve a honlapot, a hozzá tartozó közösségi oldalakat és a mobilalkalmazást is) szerzői jogi műnek minősülnek. A Felhasználónak jogában áll a weboldal egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani, feltéve hogy ezt kizárólag tájékoztatás céljából teszi. A Felhasználó által készített valamennyi másolatnak (ide nem értve a weboldal merevlemezre mentett változatát) tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright © Munch.hu – Minden jog fenntartva.
 2. Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részének, részletének tájékoztatási célon túli (pl. kereskedelmi célú) másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, és/vagy a weboldal tartalmának mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése Zsoldos Botond, mint alkotó és tulajdonos, vagy a Munch Europe Kft írásos hozzájárulása nélkül.
 3. A Felhasználó a felületek mobiltelefonra történő letöltésével, illetve a weboldal használatával kizárólag annak az adott eszközön történő futtatására szerez felhasználási jogot.
 4. Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos módosítani a weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe, példálózó felsorolással élve nyomtatott dokumentumba, blogba, saját vagy harmadik fél weboldalába.
 5. A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén az alkotót kötbér illeti meg. A kötbér összege mondatonként és/vagy képenként és/vagy videónként bruttó 25.000.- Ft.
 6. A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja a weboldalt.
 7. Szerzői jogi jogsértés esetén A Munch Europe Kft. közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.
 8. A felületek visszafejtése, annak a mobileszközön kívül más eszközre történő átmásolása, átalakítása, bármilyen módon történő terjesztése, illetve minden más, a jelen ÁSZF-ben nem engedélyezett felhasználása a Vállalkozó szerzői jogát sérti, amelyért a jogsértő személy polgári jogi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.

VI. FELHASZNÁLÓ KIZÁRÁSA A SZOLGÁLTATÁSBÓL 

 1. A Vállalkozó jogosult a szolgáltatás igénybevételéből ideiglenes vagy végleges jelleggel kizárni azt a Felhasználót, aki a jelen ÁSZF rendelkezéseit megsérti.
 2. A szolgáltatásból történő végleges kizárással a Felhasználó regisztrációja törlésre kerül. A szolgáltatásból történő ideiglenes kizárással a Felhasználó regisztrációja nem kerül törlésre, de a felületekre az ideiglenes kizárás időtartama alatt belépni nem tud.
 3. A Vállalkozó a kizárásról, annak okáról és időtartamáról minden esetben értesíti a Felhasználót.

VII. PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS, VITARENDEZÉS 

 1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF. III. fejezetében foglaltaknak megfelelően a forgalmazott ételek minősége, valamint az Partnerek működésének szabályszerűsége, a Felhasználóval szembeni magatartásának megfelelősége és tevékenysége tekintetében a Felhasználó panaszával kizárólag a megrendelt ételt forgalmazó Partnerhez, illetőleg üzlethez fordulhat. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos jogérvényesítéssel a Felhasználó az adott Partnerrel, illetve üzlettel szemben léphet fel. Vállalkozó kizárólag a Munch.hu felületeinek működésével kapcsolatban vállalja felelősségét.
 2. Amennyiben a Felhasználónak a Munch.hu felületei működésével kapcsolatban panasza van, úgy azt a Vállalkozó részére a megfelelő felületeken keresztül (mobilalkalmazás és honlap), vagy Vállalkozó alábbi elérhetőségeken keresztül jelentheti be.
 3. Központi ügyfélszolgálat elérhetőségei: E-mail: hello@munch.huhttps://www.facebook.com/munch.hu
 4. A Vállalkozó minden egyes panaszt érdemben kivizsgál, és annak eredményéről legkésőbb 30 napon belül a Felhasználót tájékoztatja.
 5. Amennyiben a Felhasználó által tett kifogások a panaszbejelentési eljárás során nem orvosolhatóak, továbbá a Felhasználó részéről felmerülő egyéb vitás kérdések a felek közötti tárgyalások során sem rendeződnek, Felhasználó jogosult igénybe venni az alábbi jogérvényesítési fórumokat illetve eszközöket.
 6. A Felhasználó, mint fogyasztó és a Vállalkozó, mint vállalkozó közötti alternatív, békés vitarendezés módozatairól és alapvető szabályairól az Európai Parlament és Tanács 2013/11/EU irányelve rendelkezik. Az irányelv elsődleges vitarendezési fórumként az online szolgáltatással kapcsolatban az Európai Bizottság által üzemeltetett https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU weboldalon található Online Vitarendezési Platformot jelöli meg.
 7. Békéltető testület: A szolgáltatás minőségével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Vállalkozó székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
 8. Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Központi telefonszám: +36 1 488 2186 Fax: +36 1 488 2131
 9. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

VIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 1. A Vállalkozó jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, köteles azonban mindig az aktuális szövegváltozatot közzétenni. A Munch.hu-hoz csatlakozó Felhasználók kötelesek a jelen ÁSZF változásait figyelemmel kísérni: tevékenységük vonatkozásában minden esetben a tevékenység napján hatályos ÁSZF rendelkezései tekintendők irányadónak.
 2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok irányadóak.
 3. A Munch.hu honlap és mobilalkalmazás nemzeti és nemzetközi szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok megsértőinek polgári és büntetőjogi felelősségre vonása érdekében a jogosult minden lehetséges jogi lépést haladéktalanul megtesz.
 4. Az felületeken keresztül felvitt, és az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott személyes adatok tekintetében a Vállalkozó adatkezelőnek minősül. A jelen felhasználási feltételek elfogadásával Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Vállalkozó a személyes adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje.
 5. Vállalkozó tiszteletben tartja és megóvja a Felhasználó személyes adatait. A megadott adatokat a vonatkozó jogszabályok és a Vállalkozó Adatvédelmi Tájékoztatója rendelkezéseinek megfelelően, bizalmasan kezeli, a szolgáltatás teljesítéséhez szükségszerű, az adatkezelő és az adatfeldolgozók közt történő átadáson kívül harmadik félnek nem adja át, és azokat kizárólag a felületek üzemeltetése és jogszabály által előírt kötelezettségeik teljesítése céljából használja fel.

AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL

SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN

Adatvédelem a MUNCH-nál

Elkötelezettségünk az adatvédelem irányába

A MUNCH törekszik a legnagyobb biztonságban tartani a felhasználók adatait. A szolgáltatás igénybevétele során maximális figyelmet kap a felhasználók adatainak megfelelő kezelése és az ezzel összefüggő átláthatóság biztosítása.

Az európai uniós és hazai szabályozás teljeskörű figyelembevétele és az egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése szerepel a MUNCH adatvédelmi politikájának homlokterében, amelyhez egy felhasználóbarát formát veszünk igénybe. Minden személyes adat célhoz kötötten és megfelelő jogalappal kerül kezelésre. Ahogy az étellel, úgy a személyes adatokkal is takarékoskodunk!

Az alábbiakban az elkötelezettségünknek eleget téve mutatjuk be számodra az adatvédelmi rendszert, MUNCH módra.

1. Ki az adatkezelő?

Röviden a MUNCH. Hosszabb formában az alábbiakban tekintheted át a MUNCH, mint adatkezelő lényeges adatait:

NÉV: Munch Europe Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

SZÉKHELY: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 18. 3. em.

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-374005

ADÓSZÁM: 28790295-2-41

KÉPVISELI: Zwecker Bence

E-MAIL: bence@munch.hu

ELÉRHETŐSÉGEK: +36 70 317 1531

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: 6726 Szeged, Bérkert utca 64/B, dpo@drtanacs.hu – www.drtanacs.hu

2. Kik az adatfeldolgozóink?

Maga az adatfeldolgozó egy jogi kategória, egy fogalom. Adatfeldolgozó lehet természetes személy, jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármilyen egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

IT szolgáltatók:

Adatfeldolgozó neve, székhelye
HubSpot, Inc. (25 First Street, 2nd Floor Cambridge, MA 02141)
Zoho Corporation Pvt. Ltd. (Zoho Analytics) (Zoho Corporation B.V., Beneluxlaan 4B 3527 HT Utrecht, The Netherlands)
Microsoft 365, Inc. Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-7329)
Monday, Inc. (34 W 14th St, New York, NY, 10011)
Google LLC (1600 Amphitheatre PkwyMountain View, California 94043)
Wizrocket Inc. (236 Castro Street Suite 201 Mountain View, CA 94041 United States

Elektronikus szerződéskötő szolgáltató:

Adatfeldolgozó neve, székhelye
Wiredsign Zrt. (2643 Diósjenő, Dózsa György út 28./b)

Online fizetési szolgáltató:

Adatfeldolgozó neve, székhelye
Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. em.)
Stripe, Inc. (Stripe Payments Europe Limited1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, D02 H210, Ireland)

Adatközpont üzemeltető szolgáltató:

Adatfeldolgozó neve, székhelye
Hetzner, Inc. (Hetzner Online GmbH Industriestr. 25 91710 Gunzenhausen, Deutschland)
RackForest zrt. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001.)

Tárhely szolgáltató:

Adatfeldolgozó neve, székhelye
Bubble Group, Inc. (900 BROADWAY, SUITE 504 NEW YORK, NY 10003)

Könyvelési feladatokat ellátó adatfeldolgozó:

Adatfeldolgozó neve, székhelye
MEYER & LEVINSON Accounting Korlátolt Felelősségű Társaság (1052 BUDAPEST, DEÁK FERENC TÉR 3. (MEYER & LEVINSON EMELET).

Hangrögzítést ellátó szolgáltató:

Adatfeldolgozó neve, székhelye
Aircall, Inc. (381 Park Avenue South, 16th Floor, New York, NY 10016)

Hírlevél és e-mail küldő szolgáltatók:

Adatfeldolgozó neve, székhelye
Twilio Inc. (SendGrid: Email Delivery Service) (375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105)
OneSignal, Inc. (2850 S Delaware St #201, San Mateo, CA 94403)

Diákszövetkezet:

Adatfeldolgozó neve, székhelye
Quantum Diákmunka Iskolaszövetkezet (1053 Budapest, Magyar utca 32. 1/5.)

Jogi szolgáltatásokat nyújtó adatfeldolgozó:

Adatfeldolgozó neve, székhelye
Dr. Tanács Ügyvédi Iroda (6726 Szeged, Bérkert utca 64/B) – www.drtanacs.hu

Az adatfeldolgozók a fenti személyes adatokat az Adatkezelővel fennálló szerződésük időtartama alatt és azzal összefüggő, jogszabályban meghatározott időtartamig jogosultak kezelni.

3. Hogyan biztosítjuk az adatkezelés jogszerűségét?

Az adatkezelésünk jogszerűségét hat pontból álló listával foglaljuk össze számodra:

1) Az érintett hozzájárulása

• Szolgáltatásaink igénybevételekor a hozzájárulásodat kérjük az adatkezeléshez. Ez lehet adatkérő lap formájában is, vagy online formában egy négyzet kipipálásával. Amilyen egyszerű a hozzájárulás megadása, pontosan olyan egyszerű a hozzájárulás visszavonása is. Egy e-maillel visszavonhatod az adatkezeléshez adott hozzájárulásodat.

2) Jogi kötelezettség teljesítése

• Amennyiben jogszabályi kötelezettségből fakad az adatkezelésünk, úgy azt is közöljük veled. Részletesen tájékoztatunk jogaidról és az adatkezelés időtartamáról, valamint minden fontos tényről.

3) Jogos érdeken alapuló adatkezelés

• Mindig mérlegelünk, hogy mi is a jogos érdek és miért is adhat az alapot a személyes adatok kezelésére. A Társaság érdekében történő adatkezelések vonatkozásában a külön-külön elvégzett érdekmérlegelési tesztek az alábbi eredménnyel zárultak: Az érdekmérlegelési teszt során a Társaság az adott adatkezelésnél leírt feltételeket figyelembevéve arra jutott, hogy az adatkezelés indokolt a megfelelő – jelen szabályzatba foglalt – biztosítékok mellett, hiszen anélkül nem tudna a Társaság versenyképesen működni. Ennek tükrében az érintettekre vonatkozó érzelmi hatás, valamint a magánszférához való jog sérelme arányosnak tekinthető. Amennyiben az érdekmérlegelési teszt alapján– hasonló módon – azt a következtetést vonjuk le, hogy harmadik fél jogos érdeke alapot ad az adatkezelésre, úgy azt nem tilalmazzuk. Ne feledd, a jogaid érvényesülése és érvényesítése szerepel az első helyen a MUNCH-nál!

4) Létfontosságú érdek védelmén alapuló adatkezelés

• Más személy létfontosságú érdeke is alapot teremthet az adatkezelésre. Az élethez való jog megelőzi a személyes adatokhoz való jog.

5) Szerződéses érdeken alapuló adatkezelés

• Bizonyos szerződéses kötelezettségek is alapot adhatnak a személyes adatok kezelésére.

6) Az érintett jogainak elősegítése

• Minden adatkezelés tekintetében biztosítjuk számodra a jogaid gyakorlását.

4. Hogyan kezeljük az adataidat?

A szolgáltatás nyújtása érdekében a MUNCH személyes adatokat kezel (a kezelt adatok teljes listáját az általános adatkezelési tájékoztatóban találod). A személyes adataid címzettje az ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók és egyéb szolgáltatók (pl.: könyvelő). A számlázással kapcsolatos személyes adataid tárolásának időtartama a hatályos adó- és számviteli szabályok értelmében: 8 év.

Üzenetküldés és regisztráció

Üzenetküldésnél a személyes adataid kezelésének jogalapja a hozzájárulásod, amelyet egy négyzet bepipálásával tudsz megtenni. A négyzetet nem töltjük ki neked előre. Az üzenetküldés célja információkérés, ajánlat kérés, valamint a szolgáltatás igénybevétele. A személyes adatok tárolásának időtartama 5 év, vagy az Neked, mint érintett, hozzájárulásának visszavonása.

Webáruházzal és applikációval kapcsolatos adatkezelés

Ha webáruházunkból vásárolsz, akkor szerződést kötsz a MUNCH-csal, ezért az adatkezelés jogcíme a szerződés teljesítése lesz.

Az adatkezelés célja az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése. Ezen célból fakadóan a MUNCH kezelheti a webáruházban regisztrálásod esetében a természetes személyazonosító adataidat és a lakcímedet.

A MUNCH ezen túlmenően számlázás céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adataidat, lakcímedet, szállítási címedet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

A személyes adatok címzettjei a webshop vonatkozásában széles kört mutatnak. Címzettnek minősülnek a MUNCH ügyfélszolgálattal, pénzüggyel, szállítással, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként, a MUNCH adatfeldolgozói, különösen a MUNCH adózási, könyvviteli feladatait ellátó vállalkozás munkavállalói, az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, a MUNCH IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából, a futárszolgálat munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában. Amikor megrendelést adsz le a webáruházban vagy applikáción keresztül a személyes adataidat továbbítjuk a Partnernek. A Partner az az egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság, amely üzletszerű gazdasági tevékenysége körében kínálja megvételre a termékeit a webáruházban vagy applikáción az Adatkezelővel kötött külön szerződése alapján. A Partner minden esetben kereskedőnek minősül a vonatkozó jogszabályok, a MUNCH-nak adott nyilatkozat és egyéb tények alapján, azaz a Partner nem minősül magánszemélynek. A megrendelés leadásával a Partner adatkezelési gyakorlatát elfogadod. Az adatok Partner részére történő átadását követően ezen adatok Partner általi kezelésének jogszerűsége tekintetében felelősséget nem vállalunk. A Partner adatkezelési gyakorlatával kapcsolatos információt a Partner elérhetőségein kaphatsz. A Partnerek semmilyen körülmények között sem használhatják fel a személyes adataidat saját céljaikra.

A MUNCH webshopja vonatkozásában fontos tisztázni a kérdést, hogy kik minősülnek Partnernek. A Partnerünk mindig üzletszerű gazdasági tevékenységet folytat, amely keretében megvételre kínálja termékeit a webshopunkban. Amennyiben rendelsz a MUNCH-tól, úgy elfogadod Partnerünk adatkezelési gyakorlatát, viszont Partnerünk semmilyen körülmények között sem használhatja fel a személyes adataidat a saját céljaira. A webáruházunk vonatkozásában is 8 éves adatkezelési időtartammal rendelkezünk, amely időtartam a regisztráció/vásárlás évétől számított nyolcadik év végéig tart.

Amennyiben MUNCH MONEY ajándékutalványt vásárolsz a webáruházzal és applikációval kapcsolatos adatkezelések az irányadóak.

Ajánlatok küldése helymeghatározási adatok alapján

A MUNCH annak érdekében, hogy személyre szabott ajánlatokat tudjon küldeni a részedre, szükséges, hogy az általad önkéntesen megadott/eszközödön keresztül kapott helymeghatározási adatokat kezelje. Hozzájárulás nélkül nem tud Neked a MUNCH személyre szabott, helyspecifikus ajánlatokat küldeni.

Az adatkezelésre az önkéntes és kifejezett hozzájárulásoddal kerül sor, amelyet bármikor indokolás vagy korlátozás nélkül visszavonhatsz.

Az adatkezelés során a következő adataidat kezeljük: neved, email címed, telefonszámod, helymeghatározási adataid.

Az adataidat hozzájárulásod visszavonásáig kezeljük, egyebekben addig, ameddig vásárlói profillal rendelkezel.

A személyes adatok címzettjei a MUNCH ügyfélszolgálattal, HR és marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a MUNCH adatfeldolgozói (címzettek) különösen, a Marketing és IT szolgáltatója.

Kérdőívvel kapcsolatos adatkezelés

A MUNCH annak érdekében, hogy személyre szabott ajánlatokat adhasson neked, hírleveleket és közvetlen marketing célú tájékoztatásokat küldjön neked, a lentebb részletezett adatokat szükséges, hogy kezelje. Hozzájárulás nélkül nem tud a részedre személyre szabott ajánlatokat, hírleveleket és közvetlen marketing célú tájékoztatásokat küldeni. A MUNCH a leírt céltól eltérően nem használja fel a személyes adataidat.

Az adatkezelésre az önkéntes és kifejezett hozzájárulásoddal kerül sor, amelyet bármikor indokolás vagy korlátozás nélkül visszavonhatsz.

A kérdőív kitöltése során a következő adatokat kérjük el: neved, születési dátumod (év, hónap, nap), nemed, diákstátuszra vonatkozó adatok, email címed.

Az adataidat hozzájárulásod visszavonásáig kezeljük, egyebekben addig, ameddig vásárlói profillal rendelkezel.

Az adatkezelés időtartama alatt, az adatkezeléssel érintett adataidat a MUNCH-nál elemző munkakörben foglalkoztatott munkavállalók és amennyiben szükséges az adatvédelmi tisztviselő feladatuk ellátáshoz szükséges ideig és mértékben ismerhetik meg, titoktartási kötelezettség terhe mellett.

Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

A MUCH honlapjára való regisztráció során, az erre vonatkozó négyzet bejelölésével járulhatsz hozzá a hírlevélküldés és marketing célú megkereséssel összefüggő adatkezeléshez. A hírlevél szolgáltatás fennáll egészen addig, ameddig erre vonatkozó konkrét leiratkozási kérelmet nem küldesz számunkra, vagy a hírlevél szolgáltatás meg nem szűnik.

A hírlevéllel összefüggő adatkezelés keretein belül a neved, e-mail címed és telefonszámod kerül kezelésre. Az adatkezelés célja a MUNCH szolgáltatásai tekintetében hírlevél, tájékoztató, reklámanyag és ajándék küldése, valamint marketingcélú megkeresés.

Amennyiben nem járulsz hozzá a hírlevél funkció alkalmazásához, úgy az ezzel összefüggő adatkezelés nem jön létre.

A személyes adatok címzettjei a MUNCH ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a MUNCH adatfeldolgozó különösen, a hírlevélküldő, Marketing és IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából.

Adatkezelés és a szociális média (Facebook, Instagram, TikTok)

A közösségi média felületek adatkezelése vonatkozásában a MUNCH-nak csak korlátozott befolyása van. Ahol befolyásolni tudjuk az adatkezelést, ott a rendelkezésre álló lehetőségek között elősegítjük az adatvédelmi szempontból megfelelő adatkezelést.

Az igénybe vett közösségi média platformok vonatkozásában az adatkezelési szabályzatok az alábbi linkeken érhetőek el:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation/

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

TikTok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=hu

A MUNCH saját Facebook oldalát kezeli, amelyre a „like”, vagy „tetszik” gomb megnyomásával tudsz feliratkozni. Az oldal elérése Facebook regisztrációhoz kötött, amelyhez a Facebook adatokat kér, kezel, illetve feldolgoz. A MUNCH-nak nincsen befolyása ezeknek a Facebook által kezelt adatoknak a típusára, fajtájára, terjedelmére.

Az adatkezelés célja a tájékoztatás, hogy minél frissebb információkat juttassunk el számodra a szolgáltatásainkról. Az adataidat a szolgáltatás aktív fennállásáig kezeljük, amely a „dislike” vagy „nem tetszik” gomb megnyomásával szüntethető meg.

A közösségi médiával kapcsolatos részletes leírást az általános adatkezelési tájékoztatóban találod.

Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés

Ajándéksorsolás esetében a MUNCH az adataidat a hozzájárulásod alapján kezeli. Az ajándéksorsolással összefüggésben a nevedet, lakcímedet, telefonszámodat, e-mail címedet, online azonosítódat, valamint adóazonosítódat kezeljük.

Az adatkezelés célja a nyereményjáték lefolytatása, annak minden szakaszával együtt, azaz a nyereményjáték nyertesének megállapítása, értesítése, a nyeremény megküldése, marketing célú megkeresés, tájékoztató anyagok küldése. A nyereményjáték vonatkozásában folytatott adatkezelést a hozzájárulásod alapján végezzük, 5 éves időtartamra. Az adatkezelés időtartama a nyertes személy vonatkozásában 8 év.

Direkt marketing célú adatkezelés

A közvetlen megkeresés abban az esetben alkalmazható, ha ahhoz előzetesen és kifejezetten hozzájárulsz az adatkezelésre. A direkt marketing célú adatkezeléssel összefüggésben a nevedet, lakcímedet, telefonszámodat, e-mail címedet, valamint online azonosítódat kezeljük, abból a célból, hogy rendszeresen, vagy időszakonként közvetlenül marketingcélú tájékoztatással, reklámkiadványokkal keresünk meg téged.

Az adataidat hozzájárulásod visszavonásáig kezeljük, egyebekben addig, ameddig vásárlói profillal rendelkezel.

Telefonhívások rögzítésével kapcsolatos adatkezelés

A MUNCH ügyfélszolgálata rögzíti a telefonhívásaidat. A hívás elején az ügyintéző a következő tájékoztatást adja:

Tájékoztatjuk, hogy a hívást rögzítjük a Társaság www.munch.hu honlapján elérhető adatkezelési tájékoztatóban leírtak szerint. Amennyiben nem adja meg a hozzájárulását a hívás rögzítéséhez, úgy kérjük szakítsa meg azt.

Az adatkezelés minőségbiztosítási okokból történik az érintett hozzájárulása alapján, valamint mindenki érintettnek minősül, aki a MUNCH ügyfélszolgálatával telefonhívást folytat. A telefonhívás hangrögzítésével kapcsolatos adatok tárolásának időtartama 1 év. Ebben a körben érintett adatok köre: neved, telefonszámodhívás időpontja, a beszélgetés hangfelvétele, beszélgetés során elhangzott személyes adataid. A megadott adatok megismerésére jogosultaka MUNCH ügyfélszolgálatán dolgozó munkavállalók, ügyvezetők, HR munkatársak, rögzítést végző adatfeldolgozók, valamint a rögzítést végző adatfeldolgozó programokban admin jogosultsággal rendelkező vezetők.

Abban az esetben, ha nem adod hozzájárulásodat az adatkezeléshez, úgy a hívás megszakításra fog kerülni az ügyintéző által és csak az a tény kerül rögzítésre, hogy hívás történt.

Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

A MUNCH jogi kötelezettségeinek teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vele kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: adóazonosító jel.

Útnyilvántartás, menetlevél vezetéséhez kapcsolódó adatkezelés (több jogosult által is használható gépjármű vonatkozásában): a MUNCH jogi kötelezettség jogcímén, költségelszámolás, bizonylatolás, adóalapok megállapítása, üzemanyagmegtakarítás elszámolása céljából kezeli a céges és a foglalkoztatott hivatali, üzleti célra használt saját gépjárműhasználatának törvényben meghatározott adatait (gépkocsivezető neve, a gépjármű típusa, rendszáma, utazás időpontja, célja, megtett útvonal, felkeresett üzleti partner neve). A vonatkozó jogszabály 1995. CXVII. tv. (Szja tv.) 27.§/2/, 3. Melléklet 6. és 5. Melléklet 7. pont.

A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év. A személyes adatok címzettjei ezen ponttal összefüggésben: a MUNCH adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

Kifizetői adatkezelés

MUNCH jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői (2017:CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.) kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve ebből:a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§(2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljesítés (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.

A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év. A személyes adatok címzettjei ezen ponttal összefüggésben a MUNCH adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási (kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés

MUNCH jogi kötelezettsége teljesítése jogcímén kezeli a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Levéltári törvény) szerint maradandó értékűnek minősülő iratait abból a célból, hogy a MUNCH irattári anyagának maradandó értékű része épségben és használható állapotban a jövő nemzedékei számára is fennmaradjon. Az adattárolás ideje: a közlevéltár részére történő átadásig.

A személyes adatok címzettjei ezen ponttal összefüggésben: a MUNCH vezetője, iratkezelést, irattározást végző munkavállalója, a közlevéltár munkatársa.

5. Látogatói adatkezelés a társaság honlapján

Amennyiben a MUNCH honlapjára látogatsz, úgy megfelelő tájékoztatást kapsz a sütik (cookie) alkalmazásáról, amelyek vonatkozásában hozzájárulásodat kérjük, amennyiben nem olyan sütiről van szó, amely technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenethez (session) kapcsolódóik.

Mi az a süti (cookie)?

A süti egy olyan kisméretű szöveges fájl, amely az érintett számítógépe vagy a mobil eszköze hosszú távú adattárolójában (HDD, SSD) rögzül a cookie-ban beállított lejárati ideig, és a későbbi látogatásokkor újra aktiválódik. Célja, hogy rögzítse a látogatással kapcsolatos adatokat, illetve a személyes beállításokat, ezek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Segít a felhasználóbarát weboldal kialakításában, valamint az online élményének fokozásában. Amennyiben nem egyezel bele, hogy a MUNCH cookie-kat használjon, akkor a weboldal használatát meg kell szakítania.

Részletes tájékoztatás a sütikről

Az alábbiakban részletes tájékoztatást olvashatsz a sütikről, azok működéséről és a kapcsolódó ismeretekről.

A süti (angolul „cookie”) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is.  A későbbiekben minden HTTP(S) kérésnél ezeket az adatokat is elküldi a böngésző a szervernek. Ezáltal a felhasználó gépén lévő adatokat módosítja.

A modern weboldalszolgáltatások természeténél fogva szükség van sütikre, melynek funkciója, hogy egy felhasználót megjelöljön (például, hogy belépett az oldalra) és annak megfelelően tudja a következőkben kezelni, akár későbbi visszatérésekor azonosítani. A veszélye abban rejlik, hogy erről a felhasználónak nem minden esetben van tudomása és alkalmas lehet arra, hogy felhasználót kövesse a weboldal üzemeltetője vagy más szolgáltató, akinek a tartalma be van építve az oldalban (pl. Facebook, Google Analytics), ezáltal profil jön létre róla, ebben az esetben pedig a süti tartalma személyes adatnak tekinthető.

A sütik fajtái:

 1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: amelyek nélkül az oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan, ezek a felhasználó azonosításához, pl. annak kezeléséhez szükséges, hogy belépett-e, mit tett a kosárba stb. Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat a szerveren kerül tárolásra, ami így biztonságosabb. Van biztonsági vonatkozása, ha a session süti értéke nem jól van generálva, akkor session-hijacking támadás veszélye fennáll, ezért feltétlenül szükséges, hogy megfelelően legyenek ezek az értékek generálva. Más terminológiák session cookie-nak hívnak minden sütit, amik a böngészőből való kilépéskor törlődnek (egy session egy böngészőhasználat az elindítástól a kilépésig).
 2. Használatot elősegítő sütik: így azokat a sütiket szoktál nevezni, amelyek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.
 3. Teljesítményt biztosító sütik: bár nem sok közük van a “teljesítmény”-hez, általában így nevezik azokat a sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords, vagy Yandex.ru sütik). Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak.

A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat:

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

A sütik használatát elfogadni, azokat engedélyezni nem kötelező. Visszaállíthatod böngésződ beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhatsz
 Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmedet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

Tájékoztatás a MUNCH honlapján alkalmazott sütikről, illetve a látogatás során létrejövő adatokról

A MUNCH honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti:

• az általad használt IP cím,
• a böngésződ típusa,
• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
• látogatás időpontja,
• a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás

•kattintás.

Ezeket az adatokat maximum 90 napig őrizzük meg és elsősorban biztonsági incidensek vizsgálatához használhatjuk.

A honlapon alkalmazott sütik

1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűenhasználhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését vagy a bejelentkezett felhasználó azonosítását egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

2. Használatot elősegítő sütik:

Ezen sütik megjegyzik a választásaidat, például, hogy milyen formában szeretnéd az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.

Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulásod.

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.

Ez az adat jellemzően a felhasználó gépén van, a weboldal csak hozzáfér és felismer(het)i általa a látogatót.  

3. Teljesítményt biztosító sütik:

Információkat gyűjtenek a a meglátogatott weboldalon belüli viselkedésedről, az eltöltött időről, kattintásaidról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése.

6. Milyen jogok illetnek meg?

Az adatkezelés során az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) értelmében az érintett az alábbi jogokkal rendelkezel személyes adataid kezelésével kapcsolatban:

Átlátható tájékoztatáshoz való jog

A MUNCH jelen dokumentummal tesz eleget az adatkezelőre, az adatvédelmi tisztviselőre, az adatkezelés céljára és jogalapjára, időtartamára, az adatok forrására, és az érintetti jogokra, jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének.

kérésedre szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy igazolod a személyazonosságodat.

Hozzáférési jog

Kérelmezheted a MUNCH-tól a rád vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, beleértve az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát.Jogosult vagy arra, hogy a MUNCH-tól visszajelzést kap arra vonatkozóan, hogy személyes adataikezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult vagy arra, hogy aszemélyes adataidhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapj:

• az adatkezelés céljai;
• az érintett személyes adatok kategóriái;
• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
• adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
• az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
• a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
• ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
• az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár

 

Törléshez való jog

Bármikor visszavonhatod az adatkezeléshez történt hozzájárulásodat és kérheted személyes adataid törlését. Az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén is bármikor jogosultvagy arra, hogy az adatkezeléshez történt hozzájárulásodat visszavonés kérésedre a MUNCH indokolatlan késedelem nélkül törölje a rádvonatkozó személyes adatokat:

• személyes adataidra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték;
• visszavonod az adatkezelés alapját képező hozzájárulásodat, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• tiltakozol az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
• a személyes adataidat jogellenesen kezelték;
• a személyes adataidat a MUNCH-ra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• a személyes adataid gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog (zárolás)

A kérésedre a MUNCH korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

• vitatod a személyes adataid pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
• az adatkezelés jogellenes, és ellenzed az adatok törlését, és ehelyett kéred azok felhasználásának korlátozását;
• a MUNCH-nak már nincs szüksége a személyes adataidra az adatkezelés céljából, de igényled azokat jogi igényeid előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
• tiltakoztál az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a MUNCH jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Te jogos indokaiddal szemben.

 

A tiltakozáshoz való jog

Jogosult vagy arra, hogy saját helyzeteddel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozz személyesadataid jogos érdeken alapuló kezelése ellen, vagy ha az adatkezelés közérdekű vagy az a MUNCH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, ideértve az említett jogalapokon alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a MUNCH a személyes adataidat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a MUNCHbizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Te érdekeiddel, jogaiddal és szabadságaiddal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adathordozáshoz való jog

Jogosult vagy arra, hogy a rád vonatkozó, általad a MUNCH rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvashatóformátumban megkapd, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsd.

Automatizált döntéshozatal esetén az érintettet megillető jog

Jogosult vagy arra, hogy ne terjedjen ki rád az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rád nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Ez a rendelkezés nem alkalmazandó a következő esetekben:

• az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
• meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
• az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Jogorvoslat igénybevétele

Amennyiben panaszod merül fel az adatkezeléssel szemben, úgy az alábbi jogérvényesítési, jogorvoslati lehetőségeid vannak:

• Javasoljuk, hogy a panaszoddal elsődlegesen a MUNCH-hoz fordulj, hogy panaszodat aMUNCH kivizsgálhassa, megfelelően orvosolhassa.

A MUNCH javasolja számodra, hogy az ügyek gyorsabb és hatékonyabb intézése érdekében a hatóságnál történő panasz benyújtása előtt közvetlenül a MUNCH-csal vedd fel a kapcsolatot, és élj az alábbi jogaiddal.

Főszabály szerint mindenki kérelmezheti az adott adatkezelőnél:

▪személyes adataihoz való hozzáférését,
▪személyes adatainak helyesbítését,
▪személyes adatainak törlését,
▪az adott adatkezelés korlátozását,
▪személyes adatainak hordozhatóságát,
▪továbbá tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
 
• A MUNCH felett felügyeletet gyakorló hatósághoz szintén fordulhatsz jogaiérvényesítése érdekében.

A felügyeleti hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Postacím:1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

• A bírósághoz fordulhatsz, ha megítélésed szerint a MUNCH a személyes adataidat a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a választásod szerint – alakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti illetékes törvényszék előtt is megindítható. (a törvényszékek elérhetőségéről az alábbi linken tájékozódhatszhttp://birosag.hu/torvenyszekek).

A MUNCH adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége az 1. pontban került meghatározásra.

Kelt,Budapest, 2023.04.21. napján

Munch Europe Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Képviseli: Zwecker Bence ügyvezető

Érvénybe lép 2023.05.01.-jén

Elkötelezettségünk az adatvédelem irányába

A MUNCH törekszik a legnagyobb biztonságban tartani a felhasználók adatait. A szolgáltatás igénybevétele során maximális figyelmet kap a felhasználók adatainak megfelelő kezelése és az ezzel összefüggő átláthatóság biztosítása.

Az európai uniós és hazai szabályozás teljeskörű figyelembevétele és az egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése szerepel a MUNCH adatvédelmi politikájának homlokterében, amelyhez egy felhasználóbarát formát veszünk igénybe. Minden személyes adat célhoz kötötten és megfelelő jogalappal kerül kezelésre. Ahogy az étellel, úgy a személyes adatokkal is takarékoskodunk!

Az alábbiakban az elkötelezettségünknek eleget téve mutatjuk be számodra az adatvédelmi rendszert, MUNCH módra.

1. Ki az adatkezelő?

Röviden a MUNCH. Hosszabb formában az alábbiakban tekintheted át a MUNCH, mint adatkezelő lényeges adatait:

NÉV: Munch Europe Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

SZÉKHELY: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 18. 3. em.

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-374005

ADÓSZÁM: 28790295-2-41

KÉPVISELI: Zwecker Bence

E-MAIL: bence@munch.hu

ELÉRHETŐSÉGEK: +36 70 317 1531

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: 6726 Szeged, Bérkert utca 64/B, dpo@drtanacs.hu – www.drtanacs.hu

2. Kik az adatfeldolgozóink?

Maga az adatfeldolgozó egy jogi kategória, egy fogalom. Adatfeldolgozó lehet természetes személy, jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármilyen egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

IT szolgáltatók:

Adatfeldolgozó neve, székhelye
HubSpot, Inc. (25 First Street, 2nd Floor Cambridge, MA 02141)
Zoho Corporation Pvt. Ltd. (Zoho Analytics) (Zoho Corporation B.V., Beneluxlaan 4B 3527 HT Utrecht, The Netherlands)
Microsoft 365, Inc. Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-7329)
Monday, Inc. (34 W 14th St, New York, NY, 10011)
Google LLC (1600 Amphitheatre PkwyMountain View, California 94043)

Elektronikus szerződéskötő szolgáltató:

Adatfeldolgozó neve, székhelye
Wiredsign Zrt. (2643 Diósjenő, Dózsa György út 28./b)

Online fizetési szolgáltató:

Adatfeldolgozó neve, székhelye
Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. em.)
Stripe, Inc. (Stripe Payments Europe Limited1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, D02 H210, Ireland)

Adatközpont üzemeltető szolgáltató:

Adatfeldolgozó neve, székhelye
Hetzner, Inc. (Hetzner Online GmbH Industriestr. 25 91710 Gunzenhausen, Deutschland)

Tárhely szolgáltató:

Adatfeldolgozó neve, székhelye
Bubble Group, Inc. (900 BROADWAY, SUITE 504 NEW YORK, NY 10003)

Könyvelési feladatokat ellátó adatfeldolgozó:

Adatfeldolgozó neve, székhelye

MEYER & LEVINSON Accounting Korlátolt Felelősségű Társaság

(1052 BUDAPEST, DEÁK FERENC TÉR 3. (MEYER & LEVINSON EMELET).

Hangrögzítést ellátó szolgáltató:

Adatfeldolgozó neve, székhelye
Aircall, Inc. (381 Park Avenue South, 16th Floor, New York, NY 10016)

Hírlevél és e-mail küldő szolgáltatók:

Adatfeldolgozó neve, székhelye
Twilio Inc. (SendGrid: Email Delivery Service) (375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105)
OneSignal, Inc. (2850 S Delaware St #201, San Mateo, CA 94403)

Diákszövetkezet:

Adatfeldolgozó neve, székhelye
Quantum Diákmunka Iskolaszövetkezet (1053 Budapest, Magyar utca 32. 1/5.)

Jogi szolgáltatásokat nyújtó adatfeldolgozó:

Adatfeldolgozó neve, székhelye
Dr. Tanács Ügyvédi Iroda (6726 Szeged, Bérkert utca 64/B) – www.drtanacs.hu

Az adatfeldolgozók a fenti személyes adatokat az Adatkezelővel fennálló szerződésük időtartama alatt és azzal összefüggő, jogszabályban meghatározott időtartamig jogosultak kezelni.

3. Hogyan biztosítjuk az adatkezelés jogszerűségét?

Az adatkezelésünk jogszerűségét hat pontból álló listával foglaljuk össze számodra:

1) Az érintett hozzájárulása

• Szolgáltatásaink igénybevételekor a hozzájárulásodat kérjük az adatkezeléshez. Ez lehet adatkérő lap formájában is, vagy online formában egy négyzet kipipálásával. Amilyen egyszerű a hozzájárulás megadása, pontosan olyan egyszerű a hozzájárulás visszavonása is. Egy e-maillel visszavonhatod az adatkezeléshez adott hozzájárulásodat.

2) Jogi kötelezettség teljesítése

• Amennyiben jogszabályi kötelezettségből fakad az adatkezelésünk, úgy azt is közöljük veled. Részletesen tájékoztatunk jogaidról és az adatkezelés időtartamáról, valamint minden fontos tényről.

 

3) Jogos érdeken alapuló adatkezelés

• Mindig mérlegelünk, hogy mi is a jogos érdek és miért is adhat az alapot a személyes adatok kezelésére. A Társaság érdekében történő adatkezelések vonatkozásában a külön-külön elvégzett érdekmérlegelési tesztek az alábbi eredménnyel zárultak: Az érdekmérlegelési teszt során a Társaság az adott adatkezelésnél leírt feltételeket figyelembevéve arra jutott, hogy az adatkezelés indokolt a megfelelő – jelen szabályzatba foglalt – biztosítékok mellett, hiszen anélkül nem tudna a Társaság versenyképesen működni. Ennek tükrében az érintettekre vonatkozó érzelmi hatás, valamint a magánszférához való jog sérelme arányosnak tekinthető. Amennyiben az érdekmérlegelési teszt alapján– hasonló módon – azt a következtetést vonjuk le, hogy harmadik fél jogos érdeke alapot ad az adatkezelésre, úgy azt nem tilalmazzuk. Ne feledd, a jogaid érvényesülése és érvényesítése szerepel az első helyen a MUNCH-nál!

 

4) Létfontosságú érdek védelmén alapuló adatkezelés

• Más személy létfontosságú érdeke is alapot teremthet az adatkezelésre. Az élethez való jog megelőzi a személyes adatokhoz való jog.

 

5) Szerződéses érdeken alapuló adatkezelés

• Bizonyos szerződéses kötelezettségek is alapot adhatnak a személyes adatok kezelésére.

 

6) Az érintett jogainak elősegítése

• Minden adatkezelés tekintetében biztosítjuk számodra a jogaid gyakorlását.

 

4. Hogyan kezeljük az adataidat?

A szolgáltatás nyújtása érdekében a MUNCH személyes adatokat kezel (a kezelt adatok teljes listáját az általános adatkezelési tájékoztatóban találod). A személyes adataid címzettje az ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók és egyéb szolgáltatók (pl.: könyvelő). A számlázással kapcsolatos személyes adataid tárolásának időtartama a hatályos adó- és számviteli szabályok értelmében: 8 év.

Üzenetküldés és regisztráció

Üzenetküldésnél a személyes adataid kezelésének jogalapja a hozzájárulásod, amelyet egy négyzet bepipálásával tudsz megtenni. A négyzetet nem töltjük ki neked előre. Az üzenetküldés célja információkérés, ajánlat kérés, valamint a szolgáltatás igénybevétele. A személyes adatok tárolásának időtartama 5 év, vagy az Neked, mint érintett, hozzájárulásának visszavonása.

Webáruházzal és applikációval kapcsolatos adatkezelés

Ha webáruházunkból vásárolsz, akkor szerződést kötsz a MUNCH-csal, ezért az adatkezelés jogcíme a szerződés teljesítése lesz.

Az adatkezelés célja az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése. Ezen célból fakadóan a MUNCH kezelheti a webáruházban regisztrálásod esetében a természetes személyazonosító adataidat és a lakcímedet.

A MUNCH ezen túlmenően számlázás céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adataidat, lakcímedet, szállítási címedet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

A személyes adatok címzettjei a webshop vonatkozásában széles kört mutatnak. Címzettnek minősülnek a MUNCH ügyfélszolgálattal, pénzüggyel, szállítással, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként, a MUNCH adatfeldolgozói, különösen a MUNCH adózási, könyvviteli feladatait ellátó vállalkozás munkavállalói, az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, a MUNCH IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából, a futárszolgálat munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában. Amikor megrendelést adsz le a webáruházban vagy applikáción keresztül a személyes adataidat továbbítjuk a Partnernek. A Partner az az egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság, amely üzletszerű gazdasági tevékenysége körében kínálja megvételre a termékeit a webáruházban vagy applikáción az Adatkezelővel kötött külön szerződése alapján. A Partner minden esetben kereskedőnek minősül a vonatkozó jogszabályok, a MUNCH-nak adott nyilatkozat és egyéb tények alapján, azaz a Partner nem minősül magánszemélynek. A megrendelés leadásával a Partner adatkezelési gyakorlatát elfogadod. Az adatok Partner részére történő átadását követően ezen adatok Partner általi kezelésének jogszerűsége tekintetében felelősséget nem vállalunk. A Partner adatkezelési gyakorlatával kapcsolatos információt a Partner elérhetőségein kaphatsz. A Partnerek semmilyen körülmények között sem használhatják fel a személyes adataidat saját céljaikra.

A MUNCH webshopja vonatkozásában fontos tisztázni a kérdést, hogy kik minősülnek Partnernek. A Partnerünk mindig üzletszerű gazdasági tevékenységet folytat, amely keretében megvételre kínálja termékeit a webshopunkban. Amennyiben rendelsz a MUNCH-tól, úgy elfogadod Partnerünk adatkezelési gyakorlatát, viszont Partnerünk semmilyen körülmények között sem használhatja fel a személyes adataidat a saját céljaira. A webáruházunk vonatkozásában is 8 éves adatkezelési időtartammal rendelkezünk, amely időtartam a regisztráció/vásárlás évétől számított nyolcadik év végéig tart.

Amennyiben MUNCH MONEY ajándékutalványt vásárolsz a webáruházzal és applikációval kapcsolatos adatkezelések az irányadóak.

Ajánlatok küldése helymeghatározási adatok alapján

A MUNCH annak érdekében, hogy személyre szabott ajánlatokat tudjon küldeni a részedre, szükséges, hogy az általad önkéntesen megadott/eszközödön keresztül kapott helymeghatározási adatokat kezelje. Hozzájárulás nélkül nem tud Neked a MUNCH személyre szabott, helyspecifikus ajánlatokat küldeni.

Az adatkezelésre az önkéntes és kifejezett hozzájárulásoddal kerül sor, amelyet bármikor indokolás vagy korlátozás nélkül visszavonhatsz.

Az adatkezelés során a következő adataidat kezeljük: neved, email címed, telefonszámod, helymeghatározási adataid.

Az adataidat hozzájárulásod visszavonásáig kezeljük, egyebekben addig, ameddig vásárlói profillal rendelkezel.

A személyes adatok címzettjei a MUNCH ügyfélszolgálattal, HR és marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a MUNCH adatfeldolgozói (címzettek) különösen, a Marketing és IT szolgáltatója.

Kérdőívvel kapcsolatos adatkezelés

A MUNCH annak érdekében, hogy személyre szabott ajánlatokat adhasson neked, hírleveleket és közvetlen marketing célú tájékoztatásokat küldjön neked, a lentebb részletezett adatokat szükséges, hogy kezelje. Hozzájárulás nélkül nem tud a részedre személyre szabott ajánlatokat, hírleveleket és közvetlen marketing célú tájékoztatásokat küldeni. A MUNCH a leírt céltól eltérően nem használja fel a személyes adataidat.

Az adatkezelésre az önkéntes és kifejezett hozzájárulásoddal kerül sor, amelyet bármikor indokolás vagy korlátozás nélkül visszavonhatsz.

A kérdőív kitöltése során a következő adatokat kérjük el: neved, születési dátumod (év, hónap, nap), nemed, diákstátuszra vonatkozó adatok, email címed.

Az adataidat hozzájárulásod visszavonásáig kezeljük, egyebekben addig, ameddig vásárlói profillal rendelkezel.

Az adatkezelés időtartama alatt, az adatkezeléssel érintett adataidat a MUNCH-nál elemző munkakörben foglalkoztatott munkavállalók és amennyiben szükséges az adatvédelmi tisztviselő feladatuk ellátáshoz szükséges ideig és mértékben ismerhetik meg, titoktartási kötelezettség terhe mellett.

Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

A MUCH honlapjára való regisztráció során, az erre vonatkozó négyzet bejelölésével járulhatsz hozzá a hírlevélküldés és marketing célú megkereséssel összefüggő adatkezeléshez. A hírlevél szolgáltatás fennáll egészen addig, ameddig erre vonatkozó konkrét leiratkozási kérelmet nem küldesz számunkra, vagy a hírlevél szolgáltatás meg nem szűnik.

A hírlevéllel összefüggő adatkezelés keretein belül a neved, e-mail címed és telefonszámod kerül kezelésre. Az adatkezelés célja a MUNCH szolgáltatásai tekintetében hírlevél, tájékoztató, reklámanyag és ajándék küldése, valamint marketingcélú megkeresés.

Amennyiben nem járulsz hozzá a hírlevél funkció alkalmazásához, úgy az ezzel összefüggő adatkezelés nem jön létre.

A személyes adatok címzettjei a MUNCH ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a MUNCH adatfeldolgozó különösen, a hírlevélküldő, Marketing és IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából.

Adatkezelés és a szociális média (Facebook, Instagram, TikTok)

A közösségi média felületek adatkezelése vonatkozásában a MUNCH-nak csak korlátozott befolyása van. Ahol befolyásolni tudjuk az adatkezelést, ott a rendelkezésre álló lehetőségek között elősegítjük az adatvédelmi szempontból megfelelő adatkezelést.

Az igénybe vett közösségi média platformok vonatkozásában az adatkezelési szabályzatok az alábbi linkeken érhetőek el:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation/

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

TikTok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=hu

A MUNCH saját Facebook oldalát kezeli, amelyre a „like”, vagy „tetszik” gomb megnyomásával tudsz feliratkozni. Az oldal elérése Facebook regisztrációhoz kötött, amelyhez a Facebook adatokat kér, kezel, illetve feldolgoz. A MUNCH-nak nincsen befolyása ezeknek a Facebook által kezelt adatoknak a típusára, fajtájára, terjedelmére.

Az adatkezelés célja a tájékoztatás, hogy minél frissebb információkat juttassunk el számodra a szolgáltatásainkról. Az adataidat a szolgáltatás aktív fennállásáig kezeljük, amely a „dislike” vagy „nem tetszik” gomb megnyomásával szüntethető meg.

A közösségi médiával kapcsolatos részletes leírást az általános adatkezelési tájékoztatóban találod.

Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés

Ajándéksorsolás esetében a MUNCH az adataidat a hozzájárulásod alapján kezeli. Az ajándéksorsolással összefüggésben a nevedet, lakcímedet, telefonszámodat, e-mail címedet, online azonosítódat, valamint adóazonosítódat kezeljük.

Az adatkezelés célja a nyereményjáték lefolytatása, annak minden szakaszával együtt, azaz a nyereményjáték nyertesének megállapítása, értesítése, a nyeremény megküldése, marketing célú megkeresés, tájékoztató anyagok küldése. A nyereményjáték vonatkozásában folytatott adatkezelést a hozzájárulásod alapján végezzük, 5 éves időtartamra. Az adatkezelés időtartama a nyertes személy vonatkozásában 8 év.

Direkt marketing célú adatkezelés

A közvetlen megkeresés abban az esetben alkalmazható, ha ahhoz előzetesen és kifejezetten hozzájárulsz az adatkezelésre. A direkt marketing célú adatkezeléssel összefüggésben a nevedet, lakcímedet, telefonszámodat, e-mail címedet, valamint online azonosítódat kezeljük, abból a célból, hogy rendszeresen, vagy időszakonként közvetlenül marketingcélú tájékoztatással, reklámkiadványokkal keresünk meg téged.

Az adataidat hozzájárulásod visszavonásáig kezeljük, egyebekben addig, ameddig vásárlói profillal rendelkezel.

Telefonhívások rögzítésével kapcsolatos adatkezelés

A MUNCH ügyfélszolgálata rögzíti a telefonhívásaidat. A hívás elején az ügyintéző a következő tájékoztatást adja:

Tájékoztatjuk, hogy a hívást rögzítjük a Társaság www.munch.hu honlapján elérhető adatkezelési tájékoztatóban leírtak szerint. Amennyiben nem adja meg a hozzájárulását a hívás rögzítéséhez, úgy kérjük szakítsa meg azt.

Az adatkezelés minőségbiztosítási okokból történik az érintett hozzájárulása alapján, valamint mindenki érintettnek minősül, aki a MUNCH ügyfélszolgálatával telefonhívást folytat. A telefonhívás hangrögzítésével kapcsolatos adatok tárolásának időtartama 1 év. Ebben a körben érintett adatok köre: neved, telefonszámodhívás időpontja, a beszélgetés hangfelvétele, beszélgetés során elhangzott személyes adataid. A megadott adatok megismerésére jogosultaka MUNCH ügyfélszolgálatán dolgozó munkavállalók, ügyvezetők, HR munkatársak, rögzítést végző adatfeldolgozók, valamint a rögzítést végző adatfeldolgozó programokban admin jogosultsággal rendelkező vezetők.

Abban az esetben, ha nem adod hozzájárulásodat az adatkezeléshez, úgy a hívás megszakításra fog kerülni az ügyintéző által és csak az a tény kerül rögzítésre, hogy hívás történt.

Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

A MUNCH jogi kötelezettségeinek teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vele kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: adóazonosító jel.

Útnyilvántartás, menetlevél vezetéséhez kapcsolódó adatkezelés (több jogosult által is használható gépjármű vonatkozásában): a MUNCH jogi kötelezettség jogcímén, költségelszámolás, bizonylatolás, adóalapok megállapítása, üzemanyagmegtakarítás elszámolása céljából kezeli a céges és a foglalkoztatott hivatali, üzleti célra használt saját gépjárműhasználatának törvényben meghatározott adatait (gépkocsivezető neve, a gépjármű típusa, rendszáma, utazás időpontja, célja, megtett útvonal, felkeresett üzleti partner neve). A vonatkozó jogszabály 1995. CXVII. tv. (Szja tv.) 27.§/2/, 3. Melléklet 6. és 5. Melléklet 7. pont.

A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év. A személyes adatok címzettjei ezen ponttal összefüggésben: a MUNCH adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

Kifizetői adatkezelés

MUNCH jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői (2017:CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.) kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve ebből:a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§(2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljesítés (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.

A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év. A személyes adatok címzettjei ezen ponttal összefüggésben a MUNCH adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási (kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés

MUNCH jogi kötelezettsége teljesítése jogcímén kezeli a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Levéltári törvény) szerint maradandó értékűnek minősülő iratait abból a célból, hogy a MUNCH irattári anyagának maradandó értékű része épségben és használható állapotban a jövő nemzedékei számára is fennmaradjon. Az adattárolás ideje: a közlevéltár részére történő átadásig.

A személyes adatok címzettjei ezen ponttal összefüggésben: a MUNCH vezetője, iratkezelést, irattározást végző munkavállalója, a közlevéltár munkatársa.

5. Látogatói adatkezelés a társaság honlapján

Amennyiben a MUNCH honlapjára látogatsz, úgy megfelelő tájékoztatást kapsz a sütik (cookie) alkalmazásáról, amelyek vonatkozásában hozzájárulásodat kérjük, amennyiben nem olyan sütiről van szó, amely technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenethez (session) kapcsolódóik.

Mi az a süti (cookie)?

A süti egy olyan kisméretű szöveges fájl, amely az érintett számítógépe vagy a mobil eszköze hosszú távú adattárolójában (HDD, SSD) rögzül a cookie-ban beállított lejárati ideig, és a későbbi látogatásokkor újra aktiválódik. Célja, hogy rögzítse a látogatással kapcsolatos adatokat, illetve a személyes beállításokat, ezek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Segít a felhasználóbarát weboldal kialakításában, valamint az online élményének fokozásában. Amennyiben nem egyezel bele, hogy a MUNCH cookie-kat használjon, akkor a weboldal használatát meg kell szakítania.

Részletes tájékoztatás a sütikről

Az alábbiakban részletes tájékoztatást olvashatsz a sütikről, azok működéséről és a kapcsolódó ismeretekről.

A süti (angolul „cookie”) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is.  A későbbiekben minden HTTP(S) kérésnél ezeket az adatokat is elküldi a böngésző a szervernek. Ezáltal a felhasználó gépén lévő adatokat módosítja.

A modern weboldalszolgáltatások természeténél fogva szükség van sütikre, melynek funkciója, hogy egy felhasználót megjelöljön (például, hogy belépett az oldalra) és annak megfelelően tudja a következőkben kezelni, akár későbbi visszatérésekor azonosítani. A veszélye abban rejlik, hogy erről a felhasználónak nem minden esetben van tudomása és alkalmas lehet arra, hogy felhasználót kövesse a weboldal üzemeltetője vagy más szolgáltató, akinek a tartalma be van építve az oldalban (pl. Facebook, Google Analytics), ezáltal profil jön létre róla, ebben az esetben pedig a süti tartalma személyes adatnak tekinthető.

A sütik fajtái:

 1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: amelyek nélkül az oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan, ezek a felhasználó azonosításához, pl. annak kezeléséhez szükséges, hogy belépett-e, mit tett a kosárba stb. Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat a szerveren kerül tárolásra, ami így biztonságosabb. Van biztonsági vonatkozása, ha a session süti értéke nem jól van generálva, akkor session-hijacking támadás veszélye fennáll, ezért feltétlenül szükséges, hogy megfelelően legyenek ezek az értékek generálva. Más terminológiák session cookie-nak hívnak minden sütit, amik a böngészőből való kilépéskor törlődnek (egy session egy böngészőhasználat az elindítástól a kilépésig).
 2. Használatot elősegítő sütik: így azokat a sütiket szoktál nevezni, amelyek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.
 3. Teljesítményt biztosító sütik: bár nem sok közük van a “teljesítmény”-hez, általában így nevezik azokat a sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords, vagy Yandex.ru sütik). Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak.

A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat:

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

A sütik használatát elfogadni, azokat engedélyezni nem kötelező. Visszaállíthatod böngésződ beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhatsz
 Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmedet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

Tájékoztatás a MUNCH honlapján alkalmazott sütikről, illetve a látogatás során létrejövő adatokról

A MUNCH honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti:

• az általad használt IP cím,
• a böngésződ típusa,
• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
• látogatás időpontja,
• a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás

•kattintás.

Ezeket az adatokat maximum 90 napig őrizzük meg és elsősorban biztonsági incidensek vizsgálatához használhatjuk.

A honlapon alkalmazott sütik

1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűenhasználhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését vagy a bejelentkezett felhasználó azonosítását egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

2. Használatot elősegítő sütik:

Ezen sütik megjegyzik a választásaidat, például, hogy milyen formában szeretnéd az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.

Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulásod.

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.

Ez az adat jellemzően a felhasználó gépén van, a weboldal csak hozzáfér és felismer(het)i általa a látogatót.  

3. Teljesítményt biztosító sütik:

Információkat gyűjtenek a a meglátogatott weboldalon belüli viselkedésedről, az eltöltött időről, kattintásaidról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése.

6. Milyen jogok illetnek meg?

Az adatkezelés során az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) értelmében az érintett az alábbi jogokkal rendelkezel személyes adataid kezelésével kapcsolatban:

Átlátható tájékoztatáshoz való jog

A MUNCH jelen dokumentummal tesz eleget az adatkezelőre, az adatvédelmi tisztviselőre, az adatkezelés céljára és jogalapjára, időtartamára, az adatok forrására, és az érintetti jogokra, jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének.

kérésedre szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy igazolod a személyazonosságodat.

Hozzáférési jog

Kérelmezheted a MUNCH-tól a rád vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, beleértve az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát. Jogosult vagy arra, hogy a MUNCH-tól visszajelzést kap arra vonatkozóan, hogy személyes adataikezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult vagy arra, hogy aszemélyes adataidhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapj:

• az adatkezelés céljai;
• az érintett személyes adatok kategóriái;
• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
• adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
• az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
• a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
• ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
• az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár

Törléshez való jog

Bármikor visszavonhatod az adatkezeléshez történt hozzájárulásodat és kérheted személyes adataid törlését. Az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén is bármikor jogosultvagy arra, hogy az adatkezeléshez történt hozzájárulásodat visszavonés kérésedre a MUNCH indokolatlan késedelem nélkül törölje a rád vonatkozó személyes adatokat:

• személyes adataidra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték;
• visszavonod az adatkezelés alapját képező hozzájárulásodat, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• tiltakozol az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
• a személyes adataidat jogellenesen kezelték;
• a személyes adataidat a MUNCH-ra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• a személyes adataid gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatkezelés korlátozásához való jog (zárolás)

A kérésedre a MUNCH korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

• vitatod a személyes adataid pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
• az adatkezelés jogellenes, és ellenzed az adatok törlését, és ehelyett kéred azok felhasználásának korlátozását;
• a MUNCH-nak már nincs szüksége a személyes adataidra az adatkezelés céljából, de igényled azokat jogi igényeid előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
• tiltakoztál az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a MUNCH jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Te jogos indokaiddal szemben.

 

A tiltakozáshoz való jog

Jogosult vagy arra, hogy saját helyzeteddel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozz személyesadataid jogos érdeken alapuló kezelése ellen, vagy ha az adatkezelés közérdekű vagy az a MUNCH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, ideértve az említett jogalapokon alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a MUNCH a személyes adataidat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a MUNCHbizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Te érdekeiddel, jogaiddal és szabadságaiddal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adathordozáshoz való jog

Jogosult vagy arra, hogy a rád vonatkozó, általad a MUNCH rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsd.

Automatizált döntéshozatal esetén az érintettet megillető jog

Jogosult vagy arra, hogy ne terjedjen ki rád az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rád nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Ez a rendelkezés nem alkalmazandó a következő esetekben:

• az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
• meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
• az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Jogorvoslat igénybevétele

Amennyiben panaszod merül fel az adatkezeléssel szemben, úgy az alábbi jogérvényesítési, jogorvoslati lehetőségeid vannak:

• Javasoljuk, hogy a panaszoddal elsődlegesen a MUNCH-hoz fordulj, hogy panaszodat aMUNCH kivizsgálhassa, megfelelően orvosolhassa.

A MUNCH javasolja számodra, hogy az ügyek gyorsabb és hatékonyabb intézése érdekében a hatóságnál történő panasz benyújtása előtt közvetlenül a MUNCH-csal vedd fel a kapcsolatot, és élj az alábbi jogaiddal.

Főszabály szerint mindenki kérelmezheti az adott adatkezelőnél:

▪személyes adataihoz való hozzáférését,
▪személyes adatainak helyesbítését,
▪személyes adatainak törlését,
▪az adott adatkezelés korlátozását,
▪személyes adatainak hordozhatóságát,
▪továbbá tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
• A MUNCH felett felügyeletet gyakorló hatósághoz szintén fordulhatsz jogaiérvényesítése érdekében.

A felügyeleti hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Postacím:1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

• A bírósághoz fordulhatsz, ha megítélésed szerint a MUNCH a személyes adataidat a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a választásod szerint – a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti illetékes törvényszék előtt is megindítható. (a törvényszékek elérhetőségéről az alábbi linken tájékozódhatszhttp://birosag.hu/torvenyszekek).

A MUNCH adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége az 1. pontban került meghatározásra.

Kelt,Budapest, 2023.04.21. napján

Munch Europe Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Képviseli: Zwecker Bence ügyvezető

Adatkezelési tájékoztató 2023.04.30-ig.

BEVEZETÉS

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja. Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

Miért készült ez a tájékoztató?

Adatkezelő működése során több célból kezel személyes adatokat és mindezt az érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi kötelezettségnek teljesítésével kívánja tenni. Adatkezelő fontosnak tartja azt is, hogy bemutassa az érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőt.

Milyen alapon történik az érintettek személyes adatainak kezelése?

A személyes adatok csak meghatározott célból és megfelelő jogalappal kerülnek kezelésre. Ezek a célok és jogalapok a konkrét adatkezelések vonatkozásában egyedileg kerülnek bemutatásra.

Milyen külső segítség igénybevételére kerül sor a személyes adatai kezelése során?

A személyes adatokat többnyire a Adatkezelő a saját telephelyén kezeli. Vannak azonban olyan műveletek, amelyhez külső segítséget, adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozó személye az egyes adatkezelések jellemzőinek megfelelően változhat.

Ki kezeli a személyes adatait?

Az adatkezelési tájékoztató következő II. fejezetében kaphat felvilágosítást az Érintett az Adatkezelő által alkalmazott adatfeldolgozók személyéről és elérhetőségéről.

Milyen elveket tart fontosnak Adatkezelő a személyes adatai kezelése során?

A személyes adatok kezelésére a hatályos jogi szabályozás alapján kerül sor, különös tekintettel az Európai Parlament és a tanács 2016/679 rendeletében (2016. április 27.) (GDPR rendelet) foglaltakra.

Adatkezelő tevékenységei során csak az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatok kezelésére kerül sor és a megadott, személyes adatok biztonsága a lehetséges és szükséges technikai és szervezési intézkedéssel részesül védelemben. Ennek során különösen nagy figyelem fordítására kerül sor a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítása érdekében.

A személyes adatok valódiságáért és pontosságáért az Érintett által történt megadás után az Adatkezelő felel. Azok a kifejezések, amelyek jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek az információs önrendelkezési jogról és a GDPR rendelet értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kerültek értelmezésre.

1. FEJEZET

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

NÉV: Munch Europe Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

SZÉKHELY: 1072 Budapest, Klauzál tér 16. 3. em. 20/B.

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 01-09-374005

ADÓSZÁM: 8790295-2-42

KÉPVISELI: Zwecker Bence

E-MAIL: bence@munch.hu

ELÉRHETŐSÉGEK: +36 70 317 1531

Adatvédelmi tisztviselő neve: Najoua Belayane

elérhetősége: +36306394383, nazsi@munch.hu

(a továbbiakban: Társaság)

2. FEJEZET

ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

IT szolgáltatók:

Adatfeldolgozó

neve, székhelye

Adatfeldolgozó által végzett tevékenységAdatfeldolgozó által kezelt személyes adatok

HubSpot, Inc.

(25 First Street, 2nd Floor Cambridge, MA 02141)

Ügyféladatok tárolása, kapcsolattartás az ügyfélszolgálattal, rendelések leadása, marketing célú üzenetek küldése elsősorban e-mailben

A természetes személy természetes személyazonosító adatai

•neve,

•e-mail címe,

• telefonszáma

Zoho Corporation Pvt. Ltd. (Zoho Analytics)

(Zoho Corporation B.V., Beneluxlaan 4B 3527 HT Utrecht, The Netherlands)

Felhasználói és üzleti adatok elemzése és megjelenítése

A természetes személy természetes személyazonosító adatai

•neve,

•e-mail címe,

• telefonszáma

Microsoft 365, Inc.

(Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-7329)

Az Adatkezelő adatbázisaiban kezelt adatok tárolása

A természetes személy természetes személyazonosító adatai

•neve,

•e-mail címe,

• telefonszáma

Monday, Inc.

(34 W 14th St, New York, NY, 10011)

Minden toborzási és foglalkoztatási adat tárolása

A természetes személy természetes személyazonosító adatai

•neve,

•e-mail címe,

• telefonszáma

Google LLC

(1600 Amphitheatre PkwyMountain View, California 94043)

Adatok tárolása, elemzése és szerkesztése, felhasználói aktivitás mérése a Munch platformon és üzenetek küldése e-mailben, push üzenetekben, SMS-ben és a Munch platformon belül 

Elektronikus szerződéskötő szolgáltató

Adatfeldolgozó

neve, székhelye

Adatfeldolgozó által végzett tevékenységAdatfeldolgozó által kezelt személyes adatok

Wiredsign Zrt.

(2643 Diósjenő, Dózsa György út 28./b)

  

Online fizetési szolgáltató:

Adatfeldolgozó

neve, székhelye

Adatfeldolgozó által végzett tevékenységAdatfeldolgozó által kezelt személyes adatok

Barion Payment Zrt.

(1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. em.)

Fizetési és rendelési adatok tárolása fizetéshez a platformon

A természetes személy természetes személyazonosító adatai

•neve,

•e-mail címe,

• telefonszáma

Stripe, Inc.

(Stripe Payments Europe Limited1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, D02 H210, Ireland)

Fizetési és rendelési adatok tárolása fizetéshez a platformon

A természetes személy természetes személyazonosító adatai

•neve,

•e-mail címe,

• telefonszáma

Adatközpont üzemeltető szolgáltató:

Adatfeldolgozó

neve, székhelye

Adatfeldolgozó által végzett tevékenységAdatfeldolgozó által kezelt személyes adatok

Hetzner, Inc.

(Hetzner Online GmbH Industriestr. 25 91710 Gunzenhausen, Deutschland)

Felvett rendelések adatainak tárolása

A természetes személy természetes személyazonosító adatai

•neve,

•e-mail címe,

• telefonszáma

Tárhely szolgáltató:

Adatfeldolgozó

neve, székhelye

Adatfeldolgozó által végzett tevékenységAdatfeldolgozó által kezelt személyes adatok

Bubble Group, Inc.

(900 Broadway, Suite 504 New York, NY 10003)

  

Könyvelési feladatokat ellátó adatfeldolgozó:

Adatfeldolgozó

neve, székhelye

Adatfeldolgozó által végzett tevékenységAdatfeldolgozó által kezelt személyes adatok

BILLENIUM Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

(1026 Budapest, Kelemen László utca 14. 2. em. 2.)

Munkajogi és bérszámfejtési feladatok elvégzése.

A természetes személy természetes személyazonosító adatai

(neve, beosztása (munkaköre)

• e-mail címe, • telefonszáma,

• postacíme)

Hangrögzítést ellátó szolgáltató:

Adatfeldolgozó

neve, székhelye

Adatfeldolgozó által végzett tevékenységAdatfeldolgozó által kezelt személyes adatok
Aircall, Inc. (381 Park Avenue South, 16th Floor, New York, NY 10016)Hívások hangrögzítése, ügyféladatok tárolására, telefonos kapcsolatfelvételre az ügyfélszolgálattal, megrendelésekre és marketing célú kommunikációra 

Hírlevél és e-mail küldő szolgáltatók:

Adatfeldolgozó

neve, székhelye

Adatfeldolgozó által végzett tevékenységAdatfeldolgozó által kezelt személyes adatok
Twilio Inc. (SendGrid: Email Delivery Service) (375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105)Telefonos üzenetek küldése

A természetes személy természetes személyazonosító adatai

•neve

• telefonszáma

OneSignal, Inc.

(2850 S Delaware St #201, San Mateo, CA 94403)

„Push” üzenetek küldése mobileszközre és a honlap használatakor 

Diákszövetkezet:

Adatfeldolgozó

neve, székhelye

Adatfeldolgozó által végzett tevékenységAdatfeldolgozó által kezelt személyes adatok

Quantum Diákmunka Iskolaszövetkezet

(1053 Budapest, Magyar utca 32. 1/5.)

Szerződéses feladatok ellátásával összefüggő személyes adat kezelés

A természetes személy természetes személyazonosító adatai

•neve,

•e-mail címe,

• telefonszáma

Jogi szolgáltatásokat nyújtó adatfeldolgozó:

Adatfeldolgozó

neve, székhelye

Adatfeldolgozó által végzett tevékenységAdatfeldolgozó által kezelt személyes adatok

Dr. Tanács Ügyvédi Iroda

(6726 Szeged, Bérkert utca 64/B)

ügyvédi szolgáltatás

A természetes személy természetes személyazonosító adatai

•neve, címe, születési adatai

•e-mail címe,

• telefonszáma

további adatok a következő dokumentum szerint:

https://drtanacs.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

Az adatfeldolgozók a fenti személyes adatokat az Adatkezelővel fennálló szerződésük időtartama alatt és azzal összefüggő, jogszabályban meghatározott időtartamig jogosultak kezelni.

3. FEJEZET

AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

 1. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

1.1. Amennyiben a Társaság hozzájáruláson alapuló adatkezelést kíván végezni, az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az adatkezelési szabályzatban meghatározott adatkérő lap szerinti tartalommal és tájékoztatással kell kérni.

1.2. Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Társaság internetes honlapjának megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak.  Hozzájárulásnak minősül megfelelő tájékoztatás meghallgatása után a telefonhívás folytatása.

1.3. A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

1.4. Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik – például értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése – a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír.

1.5. A Társaság nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

1.6. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását. Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja az I. fejezetben megadott e-mail címreküldött levél útján.

1.7. Amennyiben az érintett visszavonja a hozzájárulását, az adatkezelő nem kezelheti többé az adatait. A hozzájárulás visszavonásakor adatkezelőnek biztosítania kell az adatok törlését, kivéve, ha másik jogalap lehetővé teszi ezeknek az adatoknak a kezelését (pl. tárolási követelmények vagy szerződés teljesítésének szükségessége). Amennyiben az adatkezelés több célból történt, az adatkezelő nem használhatja a személyes adatokat azon célból, amelyre vonatkozóan az érintett a hozzájárulást visszavonta.

 1. Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés

2.1. A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály rendelkezései irányadók.

2.2 A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ezesetben közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

 1. Jogos érdeken alapuló adatkezelés

3.1. A Társaság vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve, hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget. Figyelembe kell venni az érintett adatkezelővel való kapcsolata alapján észszerű elvárásait, így a személyes adatok kapcsolattartási, akár közvetlen üzletszerzési célú kezelése is jogos érdeken alapulónak tekinthető.

3.2. A jogos érdeken alapuló adatkezeléshez érdekmérlegelési teszt szükséges, melynek során a Társaság mindig figyelembe veszi az aktuális körülményeket, valamint az adatkezelő és érintettek helyzetét. A Társaság érdekében történő adatkezelések vonatkozásában a külön-külön elvégzett érdekmérlegelési tesztek az alábbi eredménnyel zárultak: Az érdekmérlegelési teszt során a Társaság az adott adatkezelésnél leírt feltételeket figyelembevéve arra jutott, hogy az adatkezelés indokolt a megfelelő – jelen szabályzatba foglalt – biztosítékok mellett, hiszen anélkül nem tudna a Társaság versenyképesen működni. Ennek tükrében az érintettekre vonatkozó érzelmi hatás, valamint a magánszférához való jog sérelme arányosnak tekinthető.

 1. Az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatti adatkezelés

4.1. Az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme szintén jogalapot teremthet az adatkezelésre, tekintettel arra, hogy az adatvédelemhez való jog alapvető, de nem kizárólagos, élet-halál kérdésében a személyes adatok védelméhez való jogot természetesen felülbírálja az élethez való jog.

 1. Szerződéses érdeken alapuló adatkezelés

5.1. Szerződéses érdeken is alapulhat adatkezelés amennyiben az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

 1. Az érintett jogainak elősegítése

6.1. A Társaság valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett jogainak gyakorlását.

4. FEJEZET

TÁJÉKOZTATÁS A TÁRSASÁG ÁLTAL VÉGZETT ADATKEZELÉSRŐL

Ügyféladatok: szerződő partnerek, kapcsolattartók adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása

(1) A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés előkészítése, megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása – összefoglalva a közös érdekkörben felmerülő gazdasági folyamatok támogatása – céljából kezelheti a vele szerződéses viszonyban álló természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák), egészségügyi alkalmassági iratait, bizonyítványát. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási, üzletkötési feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok tárolásának időtartama a Társaság hosszú távú üzleti kapcsolataira tekintettel a szerződés megszűnését követő 8 év.

(2) A természetes személy szerződő fél szerződésben megadott adatai számviteli, adózási célú kezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, ebben a körben az adattárolás időtartama 8 év.

(3) A Társaság a vele szerződő jogi személy képviseletében eljáró – a szerződést aláíró– természetes személy szerződésben megadott személyes adatait, továbbá lakcímét, e-mail címét és telefonszámát, online azonosítóját szerződés előkészítése, kapcsolattartás, a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása – összefoglalva a közös érdekkörben felmerülő gazdasági folyamatok támogatása – céljából szerződés teljesítése jogcímén kezeli. Ezen adatok tárolásának időtartama a szerződés megszűnését követő 8 év. A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett kiemelt joga, hogy tiltakozzon az adatkezelés ellen.

(4) A Társaság a vele kötött szerződésben kapcsolatartóként megjelölt – nem aláíró – természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját kapcsolattartás, szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása – összefoglalva a közös érdekkörben felmerülő gazdasági folyamatok támogatása – céljából szerződés teljesítése jogcímén kezeli, figyelemmel arra, hogy a kapcsolattartó a szerződő féllel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll, így ezen adatkezelés az érinett jogait nem érinti hátrányosan. A szerződő fél kijelenti, hogy a kapcsolattartói minőséghez kapcsolódó adatkezelésről az érintett kapcsolatartót tájékoztatta. Ezen adatok tárolásának időtartama a kapcsolattartói minőség fennállását követő 8 év.

(5) Valamennyi érintett vonatkozásában a személyes adatok címzettjei: a Társaság vezető tisztségviselője, ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, kapcsolattartói, Társaság adatfeldolgozói, különösen a könyvelési, adózási, üzletkötési feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.

(6) A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek adózás, könyvelés céljából a társaság által megbízott könyvelő irodának, postázás szállítás céljából a Magyar Postának, illetve a megbízott futárszolgálatnak, vagyonvédelem céljából a társaság vagyonvédelmi megbízottjának, társaság adatfeldolgozóinak.

(7) Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség (GDPR Preambulum 44.) ha az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6 cikk (1) b./). Így szerződés teljesítése jogcímén az e pontban írtak szerint kezelhetők a szerződési ajánlatok keretében gyűjtött személyes adatok is. Ajánlattételkor, illetve fogadáskor erről a Társaság köteles az ajánlattevőt, illetve az ajánlat címzettjét tájékoztatni kell.

(8) A Társaság által kötendő szerződésekben alkalmazandó adatkezelési kikötéseket és tájékoztatásokat jelen Szabályzat 5. számú melléklete tartalmazza. A Társaság munkavállalójának feladata és kötelezettsége, hogy ezen adatkezelési kikötések a szerződés szövegébe belefoglalásra kerüljenek.

Üzenetküldés, regisztráció a Társaság honlapján

(1) A honlapon üzenetet küldő természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése.

(2) A kezelhető személyes adatok köre: A természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), címe, telefonszáma, e-mail címe, számlázási adatok.

(3) A személyes adatok kezelésének célja:

információ kérés, ajánlat kérés, szolgáltatás igénybevétele

(4) Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként Társaság adatfeldolgozói, különösen a Társaság IT, Marketing szolgáltatója.

(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: 5 évig vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

Adatkezelés a Társaság webáruházában, applikációjában

(1) A Társaság által működtetett webáruházban történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is. Webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme a szerződés.

(2) A Társaság a szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a webáruházban regisztráló, vásárló azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (1) bekezdés jogcímén, továbbá hozzájárulás jogcímén a telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, online azonosítóját.

(3) A Társaság számlázás céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, szállítási címet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§ (2) bekezdés jogcímén.

(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, pénzüggyel, szállítással, marketing tevékenységével  kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként, a Társaság adatfeldolgozói, különösen a Társaság adózási, könyvviteli feladatait ellátó vállalkozás munkavállalói, az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából, a futárszolgálat munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában.

(5) A személyes adatok kezelésének időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), vásárlás esetén a vásárlás évét követő év 8. év végéig.

(6) A webáruházban történő vásárlás során az Adatkezelési tájékoztatót (2. melléklet) egy linkkel elérhetővé kell tenni, a vásárlónak azt el kell fogadnia.

Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

(1) A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló, jogi személy képviseletében eljáró természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével tudomásul veszi, hogy hírlevélküldés, marketing célú megkeresés, tájékoztató anyagok küldése céljából a Társaság az adatkezelő jogos (egyéb üzletszerzési) érdeke, valamint érintett hozzájárulása alapján a szolgáltatás aktív fennállásáig, vagy az arra vonatkozó törlési kérelem (emailben megküldött leiratkozási kérelem) beérkezéséig kezeli adatait. Tilos a négyzet előre bejelölése. A feliratkozás során az Adatkezelési tájékoztatót (2. melléklet) egy linkkel elérhetővé kell tenni. A hírlevéről az érintett írásban vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat. Ilyen esetben a tiltakozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.

(2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail cím, telefonszáma.

(3) A személyes adatok kezelésének célja:

 1. Hírlevél küldése a Társaság szolgáltatásai tárgyában
 2. Reklámanyag, tájékoztató anyag küldése
 3. Marketing célú megkeresés
 4. Ajándék küldése

(4) Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása, adatkezelő jogos érdeke. Az érdekmérlegelési teszt alapján a Társaság közvetlen üzletszerzési érdeke (GDPR Preambulum 47.) tekintettel arra, hogy gazdasági társaságról van szó nagyobb mértékű, mint a kockázat melyet a hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó személyes adatok kezelése jelent. A hozzájárulás elmaradásának jogkövetkezménye: a szolgáltatás nem jön létre.

(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság adatfeldolgozó különösen, a hírlevélküldő, Marketing és IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából.

(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

(7) Az érintett tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatai megadására nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye a hírlevél szolgáltatás elmaradása.

Adatkezelés szociális média (Facebook, Instagram, TikTok) vonatkozásában

(1) A közösségi média felületet üzemeltetők adatkezelésére Társaságunknak csak korlátozottan van befolyása. Azokon a helyeken, ahol befolyásolhatjuk és paraméterezhetjük azt, a rendelkezésünkre álló lehetőségek körében elősegítjük az adatvédelmi szempontból megfelelő adatkezelését. A legtöbb esetben azonban nem tudjuk befolyásolni az üzemeltető tevékenységét, így nincsenek információink arról, hogy mely adatokat kezelnek pontosan.

Facebook adatkezelési szabályzata a következő oldalon található meg: https://www.facebook.com/privacy/explanation/

Instagram adatkezelési szabályzata a következő oldalon található meg: https://help.instagram.com/519522125107875

TikTok adatkezelési szabályzata a következő oldalon található meg: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=hu

(2) Az Adatkezelő saját oldaltát kezeli a facebookon. A facebook oldal üzenőfalán közzétett hírfolyamokra az oldalakon található „like” vagy „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel az érintett. Ahhoz, hogy a Facebookon keresztül kapcsolatba tudjon lépni az Adatkezelővel, be kell jelentkeznie. Ehhez a Facebook szintén személyes adatokat kér, illetve tárolja és feldolgozza azokat. Az adatkezelőnek nincs befolyása ezeknek az adatoknak a fajtájára, terjedelmére és feldolgozására, nem kap személyes adatokat a Facebook üzemeltetőjétől. A Facebook oldalakon a követők személyes adatait az Adatkezelő a követők önkéntes hozzájárulásuk értelmében kezeli, a hozzájárulást megadottnak tekinti azzal, hogy az adott személy kedveli, követi oldalát, bejegyzéseit, illetve kommentet ír azokhoz. Az érintett az adatkezelő Facebook oldalán történő szolgáltatás igényléssel kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

(3) Adatkezelés célja: tájékoztatás az aktuális információkról, az Adatkezelőt érintő hírekről, közösségi média felületen történő reklámozás, szolgáltatások bemutatása és népszerűsítése. A Facebook oldalt az Adatkezelő marketing célokra használja annak érdekében, hogy az érdeklődők megismerjék szolgáltatásait és hogy kapcsolatba léphessenek az Adatkezelővel.

(4) Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (a Facebook, az Instagram, és TikTok adatkezelési szabályzatával összhangban)

(5) Adatkezeléssel érintett adatok köre: az érintett neve; érintettek: a szociális média platform felhasználói

(6) Adatkezelés időtartama: Az érintett a „dislike” vagy ”nem tetszik” gombra kattintva iratkozhat le az Adatkezelő facebook oldalának a követéséről, vagy az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt tartalmakat. A szolgáltatás aktív fennállása

(7) Címzettek: Az adatkezelő ügyfélszolgálattal, marketinggel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként Társaság adatfeldolgozói, különösen a Társaság IT szolgáltatója.

(8) Az érintett tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatai megadására nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye a tájékoztatás elmaradása az Adatkezelőt érintő aktuális hírek, szolgáltatások vonatkozásában.

Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés

(1) Ha a társaság ajándéksorsolást (1991. évi XXXIV. törvény 23.§) szervez, hozzájárulása alapján kezelheti az érintett természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját. A játékban való részvétel önkéntes. Az adatkezelési hozzájárulás jelen szabályzat elfogadásával és a játékban való részvétellel valósul meg.

(2) A személyes adatok kezelésének célja: nyereményjáték nyertesének megállapítása, értesítése, a nyeremény megküldése, marketing célú megkeresés, tájékoztató anyagok küldése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

(3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a vállalkozás marketinggel, ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként Társaság adatfeldolgozói, különösen a Társaság IT szolgáltatója, könyvvitelt végző munkavállalói, futárszolgálat munkavállalói továbbá a társaság többi adatkezelési szabályzatban megnevezett adatfeldolgozója. Kifejezett hozzájárulás mellett a nyertesek nevét a társaság a Facebook, Instagram oldalán feltüntetheti felhívva az érintettek figyelmét arra az adatkezelési tájékoztatóban, hogy a hírt mások megoszthatják. A közösségi oldalakon a ráutaló magatartás hozzájárulásnak tekinthető.

(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: 5 év, nyertes adatai esetén 8 év a számviteli iratok megőrzése céljából.

Direkt marketing célú adatkezelés

(1) Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján – a 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott kivétellel – kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. A GDPR Preambulum 47. bekezdése szerint a személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése szintén jogos érdeken alapulónak tekinthető.

(2) A Társaság által reklám-címzetti megkeresés céljára kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító.

(3) A személyes adatok kezelésének célja a Társaság tevékenységéhez kapcsolódó direkt marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális ajánlatok nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e-mail) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése a regisztrációkor megadott elérhetőségekre.

(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, adatkezelő jogos érdeke

(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként Társaság adatfeldolgozói, különösen a Társaság IT, Marketing, Hírlevél szolgáltatója, postai kézbesítés esetén a Posta munkavállalói.

(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

(7) A direkt marketing célú adatkezeléshez való hozzájárulásra a jelen szabályzat 1. melléklete szerinti adatkérő lap alkalmazható.

Telefonhívások rögzítésével kapcsolatos adatkezelés

(1) A Társaság a telefonhívásait rögzíti. Minden hívás elején az ügyintéző a következő tájékoztatást adja:

Tájékoztatjuk, hogy a hívást rögzítjük a Társaság www.munch.hu honlapján elérhető adatkezelési tájékoztatóban leírtak szerint. A hívás folytatásával hozzájárulsz a beszélgetés rögzítéséhez.

A vonatkozó részletes tájékoztatás:

Az adatkezelő neve: Munch Europe Kft.

az adatkezelés célja: Minőségbiztosítási okok

az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

az Ön által megadott adatok tárolásának időtartama: 1 év

Az érintett adatok köre: név, telefonszám, hívás időpontja, a beszélgetés hangfelvétele, beszélgetés során elhangzott személyes adatok.

Az Ön által megadott adatok megismerésére jogosultak az Társaság ügyfélszolgálatán dolgozó munkavállalói, ügyvezetői, HR munkatársak, rögzítést végző adatfeldolgozók, valamint a rögzítést végző adatfeldolgozó programokban admin jogosultsággal rendelkező vezetők.

Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint természetes személynek az adatkezelés során EU általános adatvédelmi rendelete (EU GDPR) 13-20. cikke értelmében érintettként az alábbi jogai vannak a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban: tájékoztatáshoz való jog, hozzáférési jog, helyesbítéshez való jog, törléshez való jog, adatkezelés korlátozásához való jog, adathordozhatósághoz való jog, panasz benyújtásának a joga.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelésről, érintett természetes személy jogairól, az adatfeldolgozók személyéről bővebb információk a Társaság honlapján (https://munch.hu/) elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.

Amennyiben a hívó fél az adatkezeléshez hozzájárulását adja, a hívás folytatásra kerül, egyébként ügyintéző megszakítja a hívást, és nem engedélyezi a beszélgetés rögzítését, csak annak ténye kerül rögzítésre, hogy hívás történt.

(2) az adatkezelés célja: Minőségbiztosítási okok

(3) az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

(4) érintettek: adatkezelővel telefonhívást folytatók

(5) Az érintett adatok köre: név, telefonszám, email cím, ügyfél melyik cégtől hívja a társaságot, hívás időpontja, a beszélgetés hangfelvétele, beszélgetés során elhangzott személyes adatok.

(6) Címzettek: az Társaság ügyfélszolgálatán dolgozó munkavállalói, ügyvezetői, HR munkatársak, rögzítést végző adatfeldolgozók, valamint a rögzítést végző adatfeldolgozó programokban admin jogosultsággal rendelkező vezetők.

(7) A megadott adatok tárolásának időtartama: 1 év

Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok

(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van).

(2) A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése. Az érintettet tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt választotta az adott állásra.

(3) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. (már a jelentkezés elküldésével megadottnak tekintendő) A hozzájárulás visszavonásának jogkövetkezménye a felvétel elmaradása.

(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.

(5) A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezés, pályázat elbírálásáig, legfeljebb 2 évig. A ki nem választott jelentkezők személyes adatait törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta.

Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vele kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: adóazonosító jel.

(2) Útnyilvántartás, menetlevél vezetéséhez kapcsolódó adatkezelés (több jogosult által is használható gépjármű vonatkozásában): a Társaság jogi kötelezettség jogcímén, költségelszámolás, bizonylatolás, adóalapok megállapítása, üzemanyagmegtakarítás elszámolása céljából kezeli a céges és a foglalkoztatott hivatali, üzleti célra használt saját gépjárműhasználatának törvényben meghatározott adatait (gépkocsivezető neve, a gépjármű típusa, rendszáma, utazás időpontja, célja, megtett útvonal, felkeresett üzleti partner neve). A vonatkozó jogszabály 1995. CXVII. tv. (Szja tv.) 27.§/2/, 3. Melléklet 6. és 5. Melléklet 7. pont.

(3) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

(4) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

Kifizetői adatkezelés

(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői (2017:CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.) kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve ebből: a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§(2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljesítés (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.

(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

(3) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási (kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés

(1) A Társaság jogi kötelezettsége teljesítése jogcímén kezeli a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Levéltári törvény) szerint maradandó értékűnek minősülő iratait abból a célból, hogy a Társaság irattári anyagának maradandó értékű része épségben és használható állapotban a jövő nemzedékei számára is fennmaradjon. Az adattárolás ideje: a közlevéltár részére történő átadásig.

(2) A személyes adatok címzettjei: a Társaság vezetője, iratkezelést, irattározást végző munkavállalója, a közlevéltár munkatársa.

5. FEJEZET

LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG HONLAPJÁN – TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL

 1. A honlapra látogatót a honlapon tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és ehhez – a technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik kivételével – a hozzájárulását kell kérni.

A cookie (süti) egy olyan kisméretű szöveges fájl, amely az érintett számítógépe vagy a mobil eszköze hosszú távú adattárolójában (HDD, SSD) rögzül a cookie-ban beállított lejárati ideig, és a későbbi látogatásokkor újra aktiválódik. Célja, hogy rögzítse a látogatással kapcsolatos adatokat, illetve a személyes beállításokat, ezek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Segít a felhasználóbarát weboldal kialakításában, valamint az Érintett online élményének fokozása érdekében. Ha az Érintett nem egyezik bele, hogy az Adatfeldolgozó cookie-kat használjon, akkor a weboldal használatát meg kell szakítania.

Adatkezelés célja: felhasználói élmény javítása, az érintett személyes beállításainak a tárolása

Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

Adatkezeléssel érintett adatok köre: Adatkezelő minden elemzési információt név, vagy más személyes adat nélkül tárol

Adatkezelés időtartama: az érintett a böngészője beállításain keresztül bármikor törölheti a számítógépén vagy mobiltelefonján eltárolt sütiket

 1. Részletes tájékoztatás a sütikről

2.1. A süti (angolul „cookie”) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is.  A későbbiekben minden HTTP(S) kérésnél ezeket az adatokat is elküldi a böngésző a szervernek. Ezáltal a felhasználó gépén lévő adatokat módosítja.

2.2. A modern weboldalszolgáltatások természeténél fogva szükség van sütikre, melynek funkciója, hogy egy felhasználót megjelöljön (például, hogy belépett az oldalra) és annak megfelelően tudja a következőkben kezelni, akár későbbi visszatérésekor azonosítani. A veszélye abban rejlik, hogy erről a felhasználónak nem minden esetben van tudomása és alkalmas lehet arra, hogy felhasználót kövesse a weboldal üzemeltetője vagy más szolgáltató, akinek a tartalma be van építve az oldalban (pl. Facebook, Google Analytics), ezáltal profil jön létre róla, ebben az esetben pedig a süti tartalma személyes adatnak tekinthető.

2.3. A sütik fajtái:

2.3.1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: amelyek nélkül az oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan, ezek a felhasználó azonosításához, pl. annak kezeléséhez szükséges, hogy belépett-e, mit tett a kosárba stb. Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat a szerveren kerül tárolásra, ami így biztonságosabb. Van biztonsági vonatkozása, ha a session süti értéke nem jól van generálva, akkor session-hijacking támadás veszélye fennáll, ezért feltétlenül szükséges, hogy megfelelően legyenek ezek az értékek generálva. Más terminológiák session cookie-nak hívnak minden sütit, amik a böngészőből való kilépéskor törlődnek (egy session egy böngészőhasználat az elindítástól a kilépésig).

2.3.2. Használatot elősegítő sütik: így azokat a sütiket szoktál nevezni, amelyek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.

2.3.3. Teljesítményt biztosító sütik: bár nem sok közük van a “teljesítmény”-hez, általában így nevezik azokat a sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords, vagy Yandex.ru sütik). Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak.

A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat:

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

2.4. A sütik használatát elfogadni, azokat engedélyezni nem kötelező.  Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat
• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

 1. Tájékoztatás a Társaság honlapján alkalmazott sütikről, illetve a látogatás során létrejövő adatokról

3.1. A látogatás során kezelt adatkör: Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti:
• az látogató által használt IP cím,
• a böngésző típusa,
• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
• látogatás időpontja,
• a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

 • kattintás.

Ezeket az adatokat maximum 90 napig őrizzük meg és elsősorban biztonsági incidensek vizsgálatához használhatjuk.

3.2. A honlapon alkalmazott sütik

3.2.1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését vagy a bejelentkezett felhasználó azonosítását egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

3.2.1. Használatot elősegítő sütik:

Ezek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.

Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.

Ez az adat jellemzően a felhasználó gépén van, a weboldal csak hozzáfér és felismer(het)i általa a látogatót. 

3.2.2. Teljesítményt biztosító sütik:

Információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése.

6. FEJEZET

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

 1. Az érintett jogai röviden összefoglalva:
 2. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése
 3. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
 4. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg
 5. Az érintett hozzáférési joga
 6. A helyesbítéshez való jog
 7. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
 8. Az adatkezelés korlátozásához való jog
 9. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
 10. Az adathordozhatósághoz való jog
 11. A tiltakozáshoz való jog
 12. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
 13. Korlátozások
 14. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
 15. Az adatkezelőnél történő panasztételhez való jog
 16. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
 17. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 18. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 1. Az érintett jogai részletesen:
 1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése

1.1. Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

1.2. Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.

1.3. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható. amelyről az érintettet tájékoztatni kell.

1.4. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

1.5. Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel.

A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók.

 1. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

2.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.  Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell:

 1. a) az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,
 2. b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen),
 3. c) a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,
 4. d) jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről,
 5. e) a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik -, illetve a címzettek kategóriáiról, ha van ilyen;
 6. e) adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.

2.2. A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az adatkezelőnek az érintettet a következő kiegészítő információkról kell tájékoztatnia:

 1. a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 2. b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 3. c) az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 4. d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 5. e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 6. f) az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

2.3. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza.

 1. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg

3.1. Ha az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, az érintettet  az adatkezelőnek a személyes adatok megszerzésétől számított  legkésőbb egy hónapon belül; ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatnia kell az előbbi 2. pontban írt tényekről és információkról, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáiról, valamint  a személyes adatok forrásáról és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

3.2. A további szabályokra az előbbi 2. pontban (Előzetes tájékozódáshoz való jog) írtak irányadók.

E tájékoztatás részletes szabályait a Rendelet 14. cikke tartalmazza.

 1. Az érintett hozzáférési joga

4.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az előbbi 2-3. pontban írt kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).

4.2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

4.3. Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke tartalmazza.

 1. A helyesbítéshez való jog

5.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

5.2. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.

Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.

 1. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

6.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje ha

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

6.2. A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges

 1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. b) az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

7.1. Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.2. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

7.3. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.

 1. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók.

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

9.1. A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

 1. a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
 2. b) az adatkezelés automatizált módon történik.

9.2. Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

9.3. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét (A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”). Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.

 1. A tiltakozáshoz való jog

10.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán (6. cikk (1) e)), vagy jogos érdeken (6. cikk f)) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

10.2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

10.3. Ezen jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

10.4. Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

10.5. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

A vonatkozó szabályokat a Rendelet 21. cikke tartalmazza.

 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

11.1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

11.2. Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 1. a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 2. b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 3. c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

11.3. Az előbbi a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A további szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza.

 1. Korlátozások

Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek (Rendelet 12-22. cikk, 34. cikk, 5. cikk) hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát.

E korlátozás feltételeit a Rendelet 23. cikke tartalmazza.

 1. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

13.1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:

 1. a) az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 2. c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 3. d) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

13.2. Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 1. a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 2. b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 3. c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

A további szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza.

 1. Az adatkezelőnél történő panasztételhez való jog

14.1. Az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi rendeletet jogosult arra, hogy panaszt tegyen az adatkezelőnél.

14.2. Az adatkezelő javasolja az érintett számára, hogy az ügyek gyorsabb és hatékonyabb intézése érdekében a hatóságnál történő panasz benyújtása előtt közvetlenül az adatkezelővel vegye fel a kapcsolatot, és éljen az alábbi érintetti jogaival.

Főszabály szerint minden érintett kérelmezheti az adott adatkezelőnél:

 • személyes adataihoz való hozzáférését,
 • személyes adatainak helyesbítését,
 • személyes adatainak törlését,
 • az adott adatkezelés korlátozását,
 • személyes adatainak hordozhatóságát,
 • továbbá tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

14.3. Bármely érintetti jog gyakorlására irányuló kérelemről is legyen szó, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül köteles tájékoztatni az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedéseiről. Szükség esetén – figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát – ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról azonban az adatkezelő köteles a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatni az érintettet.

Az adatkezelő elérhetősége:

Munch Europe Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1072 Budapest, Klauzál tér 16. 3. em. 20/B.

Telefonszám: +36 70 317 1531

Elektronikus levélcím: bence@munch.hu

 1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.  Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza.

A felügyeleti hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Postacím:1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége az I. fejezetben került megadásra

 1. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

16.1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

16.2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

16.3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

16.4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza.

16.5. Az érintett a bírósági jogorvoslati jogával, a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt élhet (a törvényszékek elérhetőségéről az alábbi linken tájékozódhat: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 1. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

17.1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

17.2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza.

Kelt, Budapest, 2022. szeptember 13. napján

Jelen szabályzat célja, annak meghatározása, hogy a Munch Europe Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 18. 3. em., cégjegyzékszám: 01-09-374005, adószám: 28790295-2-41, továbbiakban: Kibocsátó) által kibocsátott „MUNCH Money” ajándékutalvány milyen módon kerülhet kibocsátásra és felhasználásra a https://munch.hu/ domain név alatt üzemeltetett Webáruházban, valamint a további Elfogadóhelyeken.

Fogalmak

Ajándékutalvány: A Kibocsátó által előállított, nem névre szóló, egyedi azonosító jelekkel ellátott nyomdai vagy elektronikus úton előállított okirat, amelynek mindenkori birtokosa az Érvényességi Időn belül, a Kibocsátási Érték erejéig jogosult az Elfogadóhelyeken forgalmazott termékek vételárát kiegyenlíteni.

Kibocsátó: Munch Europe Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 18. 3. em., cégjegyzékszám: 01-09-374005, adószám: 28790295-2-41)

Elfogadóhely: A Kibocsátóval szerződéses viszonyban álló szolgálató, melynek szolgáltatása igénybevétele során az Ajándékutalványa beváltható.

Vevő: az Ajándékutalványt megvásárló, birtokló, illetve felhasználó természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb jogalany.

Érvényességi Idő:Az Ajándékutalványon dátumszerűen, vagy egyéb egyértelműen meghatározott módon feltüntetett időtartam, amelyen belül az ajándékutalvány felhasználható.

Kibocsátási érték: Az az összeghatár, amilyen értékben az Ajándékutalvány felhasználásával a Webáruházban termékek vásárolhatók.

Kuponkód: az Ajándékutalványon szereplő egyedi azonosító kód, amely megadásával váltható be az Ajándékutalvány a vásárlás során a Webáruházban, mobilalkalmazásban vagy egyéb Elfogadóhelyen.

Az Ajándékutalvány kibocsátása

 1. Az Ajándékutalvány egy nem névre szóló okirat, amely nyomdai úton vagy elektronikus úton kerül előállításra. Az Ajándékutalvány nem minősül pénznek, illetve értékpapírnak.
 2. Vevő az Ajándékutalványt a Webáruházban, mobilalkalmazásban vagy a különböző Elfogadóhelyeken vásárolhatja meg.
 3. Az Ajándékutalvány tartalmi elemei:
  1. Az ajándékutalvány megnevezése („MUNCH Money” vagy “Munch Bérlet”)
  2. A Kibocsátó adatai (cégnév, székhely, adószám)
  3. Az Ajándékutalvány kibocsátási értéke, amely Forintban kerül meghatározásra
  4. A Kuponkód
  5. Érvényességi idő
  6. Az Elfogadóhelyek megjelölése
 4. Az Ajándékutalványt a Kibocsátó az általa meghatározott mennyiségben jogosult kibocsátani. A Kibocsátó jogában áll, hogy bármikor, előzetes tájékoztatás nélkül egyoldalúan döntsön arról, hogy az Ajándékutalványok értékesítését felfüggeszti vagy megszünteti.
 5. A Kibocsátó a birtokában lévő, még nem értékesített Ajándékutalványokat bármikor megsemmisítheti.
 6. Az Ajándékutalvány hamisítása bűncselekmény.
 7. Kibocsátó az utalványt különböző címletekben bocsájtja ki. Az Ajándékutalványon feltüntetett Kibocsátási összeg tartalmazza az ÁFÁ-t.
 8. Az Ajándékutalvány vételára megegyezik az Ajándékutalvány Kibocsátási értékével.
 9. Az Ajándékutalvány elvesztése, megsemmisülése csereutalvány igénylésére, illetve a vételár visszakövetelésére nem jogosít. Az Ajándékutalványról szóló számla nem helyettesíti az Ajándékutalványt.
 10. Az Ajándékutalvány visszaváltására nem kerülhet sor.
 11. Kizárólag az az Ajándékutalvány érvényes, amely a kibocsátáskor a Kibocsátó által érvényesítésre került, vagyis azon feltüntetésre került a Kibocsátó általi kibocsátást bizonyító jelzés, valamint feltüntetésre került az Érvényességi időre vonatkozó adat.
 12. Az ajándékutalvány megvásárlásával, illetve bármely módon történő megszerzésével a vevő az ajándékutalvány kibocsátására vonatkozó, a mindenkor hatályos szabályzatot magára nézve kötelezően elfogadja.

Az ajándékutalvány felhasználása, beváltása

 1. Az Ajándékutalvány kizárólag a Webáruházban, valamint az Elfogadóhelyeken használható fel az Ajándékutalványon található Kuponkód érvényesítésével, kizárólag az ott forgalmazott termékek vételárának kiegyenlítésére. Az Ajándékutalvány pénzre nem váltható át, az Ajándékutalványból pénz nem adható vissza.
 2. Az Ajándékutalvány Érvényességi ideje az egyedi akcióhoz tartozó leírásban található, amely a kiállítástól/megvásárlásától keről számításra. Az Érvényességi idő utolsó napja az Ajándékutalványon feltüntetésre kerül.
 3. Az Ajándékutalvány nem személyhez kötött, az szabadon átruházható. Az Ajándékutalványt birtokló személy tekintendő az Ajándékutalvány tulajdonosának.
 4. Az Ajándékutalvány tulajdonosa az Ajándékutalvány Érvényességi idején belül jogosult az Ajándékutalvány Kibocsátási értékén termékeket vásárolni az Ajándékutalvány beváltásával.
 5. Az Ajándékutalvány beváltása az alábbiak szerint történhet: Webáruházban vagy mobilaplikáción történő vásárlás esetén a megadott felületen a Kupónkód megadásával.
 6. Az Ajándékutalvány felhasználása azzal valósul meg, hogy a vásárlási utalványt a Vevő a Weboldalon vagy mobilaplikáción termékre váltja.
 7. A vásárlási folyamat során a fizetendő végösszegből levonásra kerül az Ajándékutalványon lévő kibocsátási érték, vagy annak egy része a végösszeg alapján. A Vevőnek lehetősége van az Ajándékutalvány több részletben való beváltására, azaz amennyiben a teljes Kibocsátási érték nem kerül felhasználásra, úgy a fennmaradó összeg a későbbiekben is felhasználható marad.
 8. Amennyiben az Ajándékutalványon meglévő összeg nem fedezi a vásárolt termék végösszegét, úgy a hátralékot pénzbelileg szükséges megtéríteni.
 9. A Webáruházban, vagy Elfogadóhelyen való vásárlási folyamat során egy alkalommal, több Ajándékutalvány beváltására is van lehetőség.
 10. Az Ajándékutalványok Érvényességi ideje az Ajándékutalványon feltüntetett időtartam. Amennyiben az Ajándékutalványon feltüntetett időtartam lejár, úgy az Ajándékutalvány felhasználásának lehetősége megszűnik, az Ajándékutalvány érvénytelenné válik. Az Ajándékutalvány érvényességi idejének meghosszabbítására nincsen lehetőség.
 11. Az Ajándékutalvány nem személyhez kötött, az bárkire szabadon átruházható, bárki által szabadon felhasználható. Jelen pontban foglalt rendelkezésből fakadóan Kibocsátó semmilyen tekintetben nem vállal felelősséget azzal összefüggésben, ha az Ajándékutalványt nem az arra jogosult személy használja fel. Kibocsátó ezzel összefüggésben nem köteles vizsgálni, ha az Ajándékutalványt beváltó személyt ténylegesen jogosult-e az Ajándékutalvány beváltásából fakadó kedvezmény érvényesítésére.
 12. Az Ajándékutalvány tulajdonosa köteles bizalmasan kezelni a beváltáshoz szükséges Kuponkódot. Kibocsátó teljeskörűen kizárja felelősségét, valamint kizárja bárminemű kompenzáció, illetve kártérítés fizetését, valamint új Ajándékutalvány rendelkezésre bocsátását abban az esetben, ha nem az Ajándékutalvány tulajdonosától független harmadik személy váltja be a Kuponkódot.

Vegyes rendelkezések

 1. Az Ajándékutalvány megvásárlásával, illetve bármely módon történő megszerzésével a Vevő magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen szabályzat rendelkezéseit.
 2. Amennyiben a jelen szabályzat eltérő rendelkezést nem tartalmaz, az Ajándékutalvány megvásárlására irányuló adásvételi jogviszonyra, illetve az Ajándékutalvány beváltásával érintett adásvételi jogviszonyra a Webáruház Általános Szerződési Feltételeinek, valamint kapcsolódó szabályzatainak rendelkezései az irányadók.
 3. Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzat rendelkezéseit bármikor egyoldalúan módosítsa, ez azonban nem érintheti a szabályzat módosítását megelőzően megvásárolt Ajándékutalványok érvényességi idejét, illetve felhasználásuk vonatkozásában a Vevőt megillető alapvető jogosultságokat.
 4. Jelen szabályzat 2022.12.13 napjától a visszavonásáig érvényes.

2022.12.13

Munch Europe Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1 Cookie-k (Sütik)

1.1 A sütik feladata

A sütik információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így használatával nem szükséges az egyes tranzakciókhoz alkalmazandó adatok ismételten történő rögzítése megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak, továbbá részt vesznek néhány látogatói statisztikai információ gyűjtésében.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütik egy része nem tartalmaz az egyéni felhasználó azonosításra alkalmas, személyes információkat, egy részük tartalmaz egy titkos, véletlenszerűen generált számsort, melyet a felhasználó eszköze eltárol és a felhasználó azonosíthatóságát biztosítja.

1.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a munch.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

1.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A munch.hu és aldomain-jei weboldalain alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a munch.hu  és aldomain-jeik weboldalai információkat gyűjtenek azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

1.4. A cookie kezelés jogalapja

A cookie kezelés jogalapja a weboldal látogatójának hozzájárulása, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 2. Fejezet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Amennyiben nem fogadja el a cookie-k használatát, a 3.2.3. pontban felsorolt weboldalak bizonyos funkciói nem lesznek elérhetőek a weboldalak használata során, illetve előfordulhat, hogy bizonyos funkciók hibásan működnek.

A cookie-k törléséről bővebb információt a gyakoribb böngészők tekintetében az alábbi linkeken találhat:

1.5. Az adatkezelő weboldalain szereplő cookie-k listája

Név

Szolgáltató

Részletes leírás

Elévülés

Jelleg

A weboldalak működéséhez szükséges sütik

 

A sütik a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető.

Munkamenet vége

nem gyűjt személyes információkat

A felhasználói élményt javító sütik

 

A sütik a weboldal használatáról gyűjtenek információkat és a felhasználói élményt javítását szolgálják.

Munkamenet vége

nem gyűjt személyes információkat

Munkamenet sütik

 

A sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják.

Maximum 2 óra vagy a böngésző bezárása.

 

Utoljára megtekintett termék süti

 

Rögzíti az utoljára megtekintett teméket.

60 nap

 

Utoljára megtekintett termék kategória süti

 

Rögzíti az utoljára megtekintett termékkategóriát.

60 nap

 

Kosár süti

 

Tárolja a kosárba helyezett termék adatot.

360 nap

 

1P_JAR

Google.com és Gstatic.com

A cookie-t webhelystatisztikák összegyűjtésére és a konverziós arány követésére használják.

2 év

nem gyűjt személyes információkat

CONSENT

munch.hu

A cookie a cookie-k elfogadásával összefüggő beállítások tárolására használják

1 év

nem gyűjt személyes információkat

NID

Google.com

Ezek a cookie-k lehetővé teszik, hogy webhelyeink megjegyezzék a webhely működési vagy megjelenítési módját, például az Ön által beállított nyelvet vagy az Ön tartózkodási régióját módosító információkat.

10 év

nem gyűjt személyes információkat

_ga

Google.com

A Google Analytics cookie-kat a webhelyünkön lévő forgalom mérésére használjuk. Egyetlen szöveges sáv kerül mentésre a böngésző, a kölcsönhatások időbélyegzőjének és a böngésző / forrásoldal azonosításához, amely a felhasználót a weboldalunkhoz vezette.

2 év

nem gyűjt személyes információkat

_gat

Google.com

A Google Analytics cookie-kat a webhelyünkön lévő forgalom mérésére használjuk. Egyetlen szöveges sáv kerül mentésre a böngésző, a kölcsönhatások időbélyegzőjének és a böngésző / forrásoldal azonosításához, amely a felhasználót a weboldalunkhoz vezette.

2 év

nem gyűjt személyes információkat

_gid

Google.com

A Google Analytics cookie-kat a webhelyünkön lévő forgalom mérésére használjuk. Egyetlen szöveges sáv kerül mentésre a böngésző, a kölcsönhatások időbélyegzőjének és a böngésző / forrásoldal azonosításához, amely a felhasználót a weboldalunkhoz vezette.

2 év

nem gyűjt személyes információkat

1.6 HubSpot és Google Analytics

Egyes általunk használt sütik harmadik féltől származnak, ilyen partnereink a Hubspot és a Google, mely partnerek weboldalelemzést és betekintést nyújtanak webhelyeink használatáról. Ezek a vállalatok programkódot használnak, hogy adatot gyűjtsenek az Ön interakcióiról a webhelyeinkkel, például az Ön által látogatott oldalakról, az Ön által megnyitott linkekről és a weboldalainkon eltöltött időről. Ha többet szeretne tudni arról, hogy ezek a vállalatok miként gyűjtik és használják az adatokat a mi nevünkben, kérjük, olvassa el az adatvédelmi irányelveiket a következő linkeken: a Hubspot Adatvédelmi Irányelvei (angolul) és a Google Adatvédelmi Irányelvei. A Munch weboldalai a Google Analytics – a Google Inc. (“Google”) – webes elemzési szolgáltatását használják. A Google Analytics “sütiket” használ, amelyek szöveges fájlokat helyeznek el a számítógépén, hogy segítségünkre legyenek a webhelyeink használatának elemezésében. A sütik által generált információkat a weboldal használatáról (beleértve az IP-címet is) a Google az Egyesült Államokban található szervereire továbbítja, és azokon tárolja. A Google az információk alapján értékeli ki a weboldal használatát, illetve jelentéseket készít a weboldal üzemeltetői számára, valamint az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások biztosítására. A Google ezeket az információkat harmadik félnek is továbbíthatja, amennyiben erre törvény kötelezi, illetve, ha a harmadik fél az adatokat a Google nevében feldolgozza. A Google nem társítja az IP-címét a Google által tárolt egyéb adatokhoz. A jelen Weboldal használatával Ön beleegyezik abba, hogy a HubSpot és a Google a fentiekben leírt módon és célokra kezelje az Önnel kapcsolatos adatokat. További információkért a Google Analyticsről kattintson a következő linkre: http://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu.

Amikor kapcsolatba lép velünk (a weboldalaink bármelyik kapcsolati űrlapjának használatával) kezeljük műszaki és kapcsolati adatait, ahol ezt Ön kérte (például: “Kapcsolat”, „Ingyenes login igénylése”,”Eseményre jelentkezés”), valamint, hogy lehetővé tegyük az Ön számára, érdeklődésével kapcsolatos anyagok letöltését. A technikai és kapcsolati adatait a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint kezeljük. A jobb felhasználói élmény és a biztonságosabb kommunikáció érdekében a HubSpot független szolgáltató megoldásait használjuk (további információt a HubSpot adatvédelelmi irányelveiről és jogi megfeleléséről a következő linken: http://legal.hubspot.com/privacy-policy talál). Nem tároljuk személyes adatait a szükségesnél tovább, és az Ön személyes adatait automatikusan töröljük rendszerünkből és a HubSpot adatbázisából egy meghatározott idő után (további adatokat kérhet adatvédelmi képviselőnktől a következő e-mail címen: datasecurity@munch.hu